Strategian loppukauden toteutus

Helsinki on linjannut strategiakauden 2021-2025 loppupuolella edistettävät toimeenpanon kärjet. Tällä sivulla voit tutustua viiteen kärkeen niitä käsittelevillä videoilla.

Tällä sivulla

Viisi kärkeä ovat segregaation ehkäiseminen, viihtyisä kaupunki, kunnianhimoinen ilmastovastuu, vastuullinen ja kestävä talous sekä henkilöstön saatavuus

Tutustu kärkiin tarkemmin alla olevilla videoilla.

Viihtyisä kaupunki

Viihtyisän kaupungin perustana on viihtyisä elinympäristö, toimiva ja kestävä liikennejärjestelmä sekä monipuolinen ja laaja kulttuuritarjonta. Videolla kerromme, mitä esimerkiksi teemme viihtyisän kaupungin eteen strategiakauden loppupuoliskolla.

Henkilöstön saatavuus

Yksi kaupunkistrategian loppukauden toimeenpanon kärjistä on henkilöstön saatavuus. Tarvitsemme osaavia työntekijöitä niin Suomesta kuin ulkomailta voidaksemme tarjota palvelut kaupunkilaisille. Videolla kerromme, mitä esimerkiksi teemme edistääksemme henkilöstön saatavuutta strategiakauden loppupuoliskolla.

Vastuullinen ja kestävä talous

Yksi kaupunkistrategian loppukauden toimeenpanon kärjistä on vastuullinen ja kestävä talous. Se tarkoittaa sellaisten konkreettisten uudistusten suunnittelua ja toimeenpanoa, jotka tuovat lisää tehokkuutta, tuottavuutta ja voimavaroja kaupungin toimintaan. Videolla kerromme, mitä esimerkiksi teemme vastuullisen ja kestävän talouden eteen strategiakauden loppupuoliskolla.

Kunnianhimoinen ilmastovastuu

Yksi kaupunkistrategian loppukauden toimeenpanon kärjistä on kunnianhimoinen ilmastovastuu. Se tarkoittaa ilmastonäkökulman ottamista osaksi päätöksentekoa hallinnonalasta riippumatta. Ilmastokriisin torjuminen on ihmiskunnan yhteinen haaste, jonka puolesta myös meidän on tehtävä oma osuutemme. Videolla kerromme, mitä esimerkiksi teemme vastuullisen ja kestävän talouden eteen strategiakauden loppupuoliskolla.

Segregaation ehkäiseminen

Yksi kaupunkistrategian loppukauden toimeenpanon kärjistä on segregaation ehkäiseminen. Segregaatiolla tarkoitamme väestöryhmien välisiä hyvinvointieroja, ja sitä, miten erot paikantuvat eri alueille. Vaikka monet hyvinvoinnin ja terveyden ilmiöt ovat parantuneet, huolestuttavaa on kuitenkin selkeät erot väestöryhmien välillä terveydessä, hyvinvoinnissa ja koulutuksessa. Työssämme segregaation ehkäisemiseksi on neljä painopistettä. Videolla kerromme, mitä esimerkiksi teemme segregaation ehkäisemiseksi strategiakauden loppupuoliskolla.