Hyppää pääsisältöön

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Helsingin käyttötalousmenojen kasvua ohjataan ja toiminnan ja investointien rahavirtaa seurataan talousarvioennusteprosessin mukaisesti. Kaupungilla on käynnissä useita tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Osa selvityksistä ja pilottihankkeista on valmistunut ja niiden mukaista toimintaa ollaan laajentamassa.

Koronapandemian hoitaminen aiheuttaa kuitenkin edelleen kustannuksia sekä tulonmenetyksiä. Lisäksi pandemian synnyttämän hoito- ja palveluvelan, oppimis- ja hyvinvointivajeen hoitaminen sekä muu palautuminen aiheuttavat kustannuksia. 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan toi alkuvuodesta talouteen uuden merkittävän epävarmuustekijän. Ukrainan kriisi on tuonut talouteen epävakautta ja kustannusten nousupainetta, jotka aiheuttavat myös kaupungille ennakoitua suurempia menopaineita. Toimintamenojen ennustetaankin ylittävän tänä vuonna vastuuperiaatteen mukaisen menotason. Epävarmuuksista huolimatta veropohja kasvaa vielä tällä hetkellä hyvin ja se tukee kaupungin taloutta.

Kaupungin talouden kehityksestä raportoidaan tarkemmin kolme kertaa vuodessa koottavissa talouden toiminnan seurantaraporteissa, jotka ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.