Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Helsingin käyttötalousmenojen kasvua ohjataan ja toiminnan ja investointien rahavirtaa seurataan talousarvioennusteprosessin mukaisesti. Kaupungilla on käynnissä useita tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Osa selvityksistä ja pilottihankkeista on valmistunut ja niiden mukaista toimintaa ollaan laajentamassa.

Strategiakauden ensimmäistä puolivälijaksoa leimasivat koronapandemiasta toipuminen, Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama talouden epävarmuus sekä varautuminen merkittäviin rakenteellisiin uudistuksiin. Koronapandemialla oli merkittäviä suoria talousvaikutuksia, mutta aiheutti myös palveluvelkaa, jonka kattaminen lisää kaupungin menoja jatkossakin. Lisäksi kaupungille kertyi koronapandemiasta johtuvia merkittäviä toimintatulojen menetyksiä. 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan toi talouteen uuden merkittävän epävarmuustekijän. Se toi talouteen epävakautta ja aiheutti kustannusten nousun, jotka aiheuttavat myös kaupungille ennakoitua suurempia menopaineita. 

Talouteen liittyvistä haasteista ja epävarmuustekijöistä huolimatta kaupungin talous on onnistuttu pitämään tasapainossa ja kaupunkistrategian tavoitteena ollut käyttömenojen vastuuperiaate toteutui vuonna 2022. Myös alijäämätavoite toteutui vuoden 2022 osalta. 

Kaupungin talouden kehityksestä raportoidaan tarkemmin kolme kertaa vuodessa koottavissa talouden toiminnan seurantaraporteissa, jotka ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.