Hyppää pääsisältöön

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Helsingin käyttötalousmenojen kasvua ohjataan ja toiminnan ja investointien rahavirtaa seurataan talousarvioennusteprosessin mukaisesti. Kaupunki on käynnistänyt alkuvuoden aikana useita tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviä suunnitelmia ja hankkeita.

Koronapandemian hoitaminen aiheuttaa kuitenkin edelleen kustannuksia sekä tulonmenetyksiä. Lisäksi pandemian synnyttämän hoito- ja palveluvelan, oppimis- ja hyvinvointivajeen hoitaminen sekä muu palautuminen aiheuttavat kustannuksia. 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tuonut alkuvuodesta talouteen uuden merkittävän epävarmuustekijän. Kustannuksia syntyy mm. palveluista, joita järjestetään Ukrainasta saapuneille. Lisäksi Ukrainan kriisi on tuonut talouteen epävakautta ja kustannusten nousupainetta, jotka aiheuttavat kaupungille ennakoitua suurempia menopaineita. 

Kaupungin talouden kehityksestä raportoidaan tarkemmin kolme kertaa vuodessa koottavissa talouden toiminnan seurantaraporteissa, jotka ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.