Miten kaupunki hankkii?

Sitä, miten hankintoja tulisi suorittaa, ohjaavat Helsingissä julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö sekä kuntalaki, hallintolaki, tilaajavastuulaki ja julkisuuslaki. Kaupungin hankintastrategia puolestaan linjaa, millaisia strategisia tavoitteita hankinnoilla halutaan edistää. Erilliset ohjeet määrittävät myös sitä, mitä hankinnoissa on huomioitava.

Helsingin hankintojen tavoitteet

Helsingin hankintastrategia on jaettu kolmeen teemaan. Näistä kukin sisältää osaltaan hankintoja koskevat tavoitteet ja toimenpiteet, joilla Helsinki tukee kaupunkistrategiansa toteuttamista ja kehittää palvelujaan yhä paremmin kaupunkilaisten ja yritysten tarpeita vastaaviksi. Teemakohtaisiin päävalintoihin tiivistyy se, mitä Helsinki haluaa hankintojensa kautta saavuttaa.

Helsingin kaupungin hankintastrategia (pdf)

Toimivien markkinoiden ja innovaatioiden edistämisen teema sisältää tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kaupunki tekee kustannustehokkaita hankintoja markkinoiden elinvoimaisuutta ja innovaatiomyönteisyyttä edistävällä tavalla. Helsinki on merkittävä markkinavaikuttaja, ja voi kysynnällään ja toiminnallaan luoda uusia markkinoita ja uudenlaista liiketoimintaa.

Vaikuttavuuden ja vastuullisuuden teeman tavoitteet ja toimenpiteet auttavat Helsinkiä saavuttamaan ne kaupunkistrategiset tavoitteensa, jotka se on asettanut taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävämmän kaupungin luomiseksi. Helsinki on edelläkävijä monissa teeman osista, ja tulevaisuudessa menestymisen edellytyksenä on tämän aseman parantaminen. Vastuullisilla hankinnoilla rakennetaan pohja vastuullisesti toimivalle pääkaupungille.

Tutustu esimerkiksi näihin ohjelmiin:

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Kestävä Helsinki: Vastuulliset hankinnat ja kiertotalous(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Esimerkkejä vastuullisista hankinnoista:

Helsingin kaupungintalon ravintolapalveluhankinta -video(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingin työvaatehankinnat -video(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hankintojen johtamisen ja hankintataitojen teema kokoaa ne tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteuttamisen kautta kaupunki ohjaa omaa organisaatiotaan kohti yhtenäisempää ja ammattimaisempaa hankintaa. Jotta hankinta voi tukea kaupungin ydintoimintaa oikealla tavalla, on sen oltava strategisesti johdettu kokonaisuus, jonka osaamista kehitetään jatkuvasti.

Helsingin hankintastrategian painopisteet

Helsingin hankintajohtaja Jorma Lamminmäki kertoo Helsingin hankintastrategian painopisteistä.

Hankintapäätökset

Kaupungin tekemiä hankintapäätöksiä voi hakea päätöksentekolistauksista päätöksentekijän mukaan seuraavilta sivuilta:

Viranhaltijoiden päätökset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lauta- ja johtokuntien päätökset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)