Foto: Jefunne Gimpel

Det välmående gymnasiet

I Brändö gymnasium får du en bred allmänbildning i en trygg, trivsam och öppen atmosfär. 

Alla ämnen har lika värde och vi profilerar oss som Det välmående gymnasiet och har Träning för livet-sett ur ett vidare perspektiv som vår slogan, med  betoning på ledorden ansvar, delaktighet, nyfikenhet och glädje. 

Vi strävar efter att ge alla studerande möjlighet att växa både psykiskt och fysiskt.