Ansökan om inträde

Du kan söka till vårt gymnasium i den gemensamma ansökan till gymnasieutbildning varje vår. Helsingfors språkgymnasium erbjuder en engelsk och finsk studielinje, en linje som betonar språk och internationalism och en allmän linje. Du kan söka till var och en av dem.

Det finns ungefär 700 studerande på Helsingfors språkgymnasium. Antalet studerande som blir antagna till vårt gymnasium är 61 på den engelska och finska linjen, 35 på betoningslinjen och 156 på den allmänna linjen. Anlagsprövningen för den engelska och finska linjen sker på distans kl. 9-11, den 2 maj, 2022.

Studerandena till gymnasiet väljs på basis av deras medeltal i läsämnena på avgångsbetyget från grundskolan. Våren 2022 krävdes det ett medeltal på 8,00 för en studieplats på betoningslinjen och 7,38 på den allmänna linjen. Studerandena till den engelska och finska linjen väljs på basis av den gemensamma ansökan och anlagsprövning. I anlagsprövningen mäter man studerandenas kunskaper i engelska och finska eftersom studerande på den engelska och finska linjen kommer att avlägga studentexamen på finska. Den lägsta godkända inträdespoängen var 9,10 på våren 2022.

För att studera på Helsingfors språkgymnasium ska man ha tillräckligt bra kunskaper i finska. Utländska studerande kan också ansöka till gymnasiet via den gemensamma ansökan.

Ytterligare information om den gemensamma ansökan kan man få av Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektor, på webbtjänsten studieinfo.fi(Länk leder till extern tjänst). och av grundskolornas studiehandledare.