Kontakt

Helsingfors språkgymnasium
Besöksadress: Stenparsvägen 1, 00920 Helsingfors
Postadress: PB 92307, 00099 Helsingfors stad   

Personal och annan kontaktinformation

Rektor

Sanna Manner  
tfn 09 310 80702 eller 040 5468 666, sanna.manner(at)hel.fi

Biträdande rektor

Minna Ankkuri
tfn 040 861 0749, minna.ankkuri(at)edu.hel.fi

Biträdande rektor

Satu Skogster
tfn 040 185 9875 satu.skogster(at)hel.fi

Ordförande för direktionen 

Alina Haavisto 

Skolsekreterare 

Erja Sumanen  
tfn 09 310  821 84 eller 040 334 8248, erja.sumanen(at)hel.fi

Kansliet är öppet för elever kl 9.00-14.00  
Kansliet är stängt i juli. Kansliet sköter ärenden gällande studiestöd, studiekort och resebiljetter.

Studiehandledare 

Milla Määttä
tfn 040 336 0172, milla.maatta@(at)edu.hel.fi 

Kaija Kumpukallio
tfn 050 401 3068, kaija.kumpukallio(at)edu.hel.fi

Laia Saló i Nevado
tfn 040 567 9551, laia.salo.i.nevado(at)edu.hel.fi

Salli Rantanen
tfn 040 567 9551, 
salli.rantanen(at)edu.hel.fi

Speciallärare

Rea-Maria Sirén
tfn 040 631 1458, rea-maria.siren(at)edu.hel.fi
Mottagningstider i skolan dagligen

Valtteri Happonen
tfn 040 560 3685, valtteri.happonen(at)edu.hel.fi
Mottagningstider i skolan dagligen

Kurator

Pauliina Pulkki  
tfn 040 835 5894, pauliina.pulkki(at)hel.fi
Mottagningstider i skolan dagligen

Marika Hahka 
tfn 040 681 6884, marika.hahka(at)hel.fi
 

Psykolog 

Emilia Rovamo
tfn 040 749 3238, emilia.rovamo(at)hel.fi
Mottagningstider i skolan dagligen

Hälsovårdare

Sanna Ranua
tfn 040 672 5128
Kontakt via Wilma, Maisa, textmeddelande eller samtal

Tarja Saaros
tfn 050 310 5629
Kontakt via Wilma, Maisa, textmeddelande eller samtal

Skolläkare

Kontakt via hälsovårdarna
 

Platsansvarig    
tfn 050 599 8856, vahtimestari.kielilukio@sol.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Vaktmästarservice, fastighetsservice, hittegods.

Skolbespisning, Compass Group FS Finland Oy
Laura Lyyra
tfn. 050 410 7867, laura.lyyra(at)compass-group.fi

Helsingfors språkgymnasium på kartan

Helsingfors språkgymnasium på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)