Studier

Helsingfors språkgymnasium betonar språk och internationalism, kulturellt kunnande och konst, hållbar utveckling och framtidens kompetenser.

Hos oss får studerandena en bra allmän utbildning och en möjlighet att skaffa sig mångsidiga språkkunskaper.

Vi förbereder våra studerande för fortsatta studier och utmaningar inom arbetslivet, samt aktivt medborgarskap. Vi uppmuntrar också våra studerande till aktivt deltagande, gemensamt arbete och kreativitet. Vi drar nytta av virtuellt lärande i vår undervisning. Det finns gott om skolspecifika kurser hos oss och man kan välja bl.a. en kurs i kinesisk matlagning. 

Kursutbudet är detsamma på alla linjer. Kursbrickan är uppgjord på ett sätt som möjliggör kombinationen av till exempel långa lärokurser i matematik och fysik med mångsidiga språkstudier.

Läroämnen i gymnasiet är uppdelade i studieavsnitt på 38 lektioner. Under en period deltar man i ungefär sex studieavsnitt. Lektionerna på ett studieavsnitt är uppdelade i tre lektioner på 75 minuter per vecka. I Helsingfors språkgymnasium använder vi ett periodsystem med fem perioder. I slutet av perioderna har vi en sju dagar lång avslutningsvecka då vi har till exempel prov, grupparbeten eller studiebesök.

Bedömningen av studeranden görs efter varje period. En skriftlig periodbedömning delas ut cirka två veckor efter att perioden tagit slut. I Wilma-systemet kan studerandena se sina vitsord och sin läsordning. Vårdnadshavare till studerande under 18 år har tillgång till Wilma.

Betoning

Helsingfors språkgymnasium är både ett allmänt gymnasium och ett gymnasium som betonar språk och internationalism. Här kan man studera flera språk och få färdigheter att fungera i den globaliserande världen. Utöver de riksomfattande fördjupade studieavsnitten erbjuder vårt gymnasium egna fördjupade och tillämpade studier. Med de här studieavsnitten förstärker vi studerandenas mångsidiga språkkunskaper samt ökar deras kulturella kunnande. Internationalism syns i skolans vardag och fester, på olika evenemang, samt i internationella besök, projekt och lägerskolor.

Här i Helsingfors språkgymnasium bjuder vi våra studerande på medel för internationell kommunikation ­- språkkunskaper, allmänbildning, och förmåga att analysera kulturella möten samt händelser runt i världen. Helsingfors språkgymnasium är en mångkulturell och trygg skola med öppen atmosfär för studerande med olika kulturella bakgrunder. 

Konst fördjupar alla studier. Våra studerandes konst kan ses på våra gemensamma evenemang och på utställningar. Vi uppmuntrar våra studerande att vara kreativa och individuella och försöker att väcka intresset hos studerandena med innovativt lärande i en positiv atmosfär. För de som är speciellt intresserade, erbjuder vi en konststig i vilken man kan välja extra studier inom konst. 

I Helsingfors språkgymnasium sätter vi värde på hållbar utveckling. Vi lär oss vad hållbar utveckling är och hur man ska förverkliga den. Våren 2013 fick vi certifikatet Hållbar Grön Flagg som erkännande för vårt förtjänstfulla arbete för miljön och 2014 fick vi OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling. Med vår undervisning förstärker vi studerandenas förmåga att skaffa, värdera och använda information kritiskt samt förbinda sig för livslångt lärande, aktivt medborgarskap och företagsamhet. Kunskapsbegär, bra datafärdigheter och gemenskaplighet förbereder våra studerande för framtiden. Elevkåren tar hand om bevakning av studerandenas intresse och trivsel och de utbildade tutorerna ser till att nya studerande får en bra början för sina gymnasiestudier.

Helsingfors språkgymnasium erbjuder utmärkta möjligheter att studera matematik, fysik och kemi. Det är bl.a. möjligt att välja vetenskapsstigen i vilken man erbjuds extra möjligheter för att fördjupa sitt kunnande inom naturvetenskapliga teman. Vi har ett brett urval studieavsnitt som fördjupar och stöder studerandenas matematiska kunnande. I undervisning av fysik och kemi använder vi mångsidiga datorbaserade mätningsmetoder. Det är också möjligt för studerande på våra olika betoningslinjer att välja mångsidiga studier i matematiska ämnen.

Studielinjer

Den engelsk- och finskspråkiga studielinjen började på Helsingfors språkgymnasium på hösten 2020. Till linjen väljs årligen 61 studerande i den allmänna ansökan på basis av ett betonat medeltal. Ämnen som betonas vid uträkningen av medeltalet är modersmålet eller F2 (finska som andra språk) och engelskan. Studerande på den engelsk- och finskspråkiga linjen kommer att avlägga studentexamen på finska. Ungefär hälften av studieavsnitten avläggs på engelska.

På betoningslinjen fördjupar studerandena sina språkkunskaper och kulturellt kunnande samt gör dem mångsidigare. Till och med får studerandena färdigheter att arbeta in en internationell värld. Du kan ansöka om inträde till betoningslinjen i den gemensamma ansökan. Studerandena väljs på basis av sina medeltal. Våren 2022 krävdes det ett medeltal på 8,00. På våren 2022 blir 35 studerande antagna till betoningslinjen.

Utbudet av språk i vårt gymnasium är omfattande. Studerandena kan fortsätta sina tidigare språkstudier och börja studera helt nya språk. Man kan studera 13 olika språk på vårt gymnasium: finska, svenska, engelska, tyska, franska, italienska, spanska, latin, ryska, japanska, kinesiska, arabiska och koreanska.

På betoningslinjen studerar man enligt den nationella läroplanen och därför måste man avlägga alla obligatoriska studier. Studerandena uppmuntras att studera språk långsiktigt och att välja dem i studentskrivningarna. Vi vill också bjuda varje studerande på betoningslinjen på en möjlighet att delta i ett internationellt projekt eller i en internationell kurs i vår skola.

Vi rekommenderar att studerandena på betoningslinjen väljer två valfria språk utöver de obligatoriska främmande språk och det andra inhemska språket. Studiehandledarna hjälper en med att välja språkstudier. Studerandena som studerar minst 8 kurser från betoningslinjen får ett särskilt betyg när de blir klar med gymnasiestudierna.

Du kan ansöka om inträde till den allmänna studielinjen i den gemensamma ansökan. Studerandena väljs på basis av sina medeltal. Våren 2022 krävdes det ett medeltal på 7,38. På våren 2022 blir 156 studerande antagna till den allmänna studielinjen.

Framsidan av Heklu
Bild: Kuvatoimisto Kuvio Oy