Helsingfors språkgymnasium

Helsingfors språkgymnasium erbjuder tre olika linjer: en engelsk- och finskspråkig linje, en linje med inriktning på språk och kulturkunskap och en allmän linje.

Helsingin kielilukion koulurakennus
Helsingfors språkgymnasium
Bild: Heidi Pentikäinen

Ny byggnad

Helsingfors språkgymnasium har flyttat till en ny byggnad i Kvarnbäcken på Stenparsvägen 1 fr.o.m. läsåret 2023-24. Våra utrymmen är moderna, ändamålsenliga och mångsidiga. 

Aktuellt