Helsingfors språkgymnasium

Helsingfors språkgymnasium erbjuder tre olika linjer: en engelsk- och finskspråkig linje, en linje med inriktning på språk och kulturskap och en allmän linje.

Bild: Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit

Ny byggnad

Helsingfors språkgymnasium kommer att flytta till en ny byggnad i Kvarnbäcken på Stenparsvägen 1. Den nya byggnaden kommer att ersätta den nuvarande byggnaden på Kajaneborgsvägen. Byggandet påbörjas 2021 och studerandena flyttar till den nya byggnaden på hösten 2023.

Aktuellt