Information för vårdnadshavare

Gymnasiets direktion är en viktig länk mellan skolan och hemmet.

Gymnasiets direktion är en viktig länk mellan skolan och hemmet. Ordförande för direktionen är Elina Haavisto och viceordförande är Ritva Myllymäki.

På föräldramöten diskuteras studier på gymnasiet och aktuella ärenden angående studentexamen. Vårdnadshavare har också möjligheten att träffa lärare och grupphandledare. Inbjudningarna till föräldramöten skickas till vårdnadshavare via programmet Wilma och datumen publiceras också i skolans kalender.

Wilma-programmet hittar man på https://helsinki.inschool.fi/(Länk leder till extern tjänst). Studerandena väljer sina studier i Wilma och där kan de också se sina vitsord och sin läsordning. Alla frånvaron ska också meddelas i förväg eller utredas i efterhand i Wilma av antingen vårdnadshavaren eller en myndig studerande.

Studerandena har sina egna användarkoder i Wilma. Vårdnadshavare får också sina egna användarkoder som är aktiva tills studeranden blir myndig. Med studerandens tillåtelse kan vårdnadshavarna få tillgång till Wilma tills studeranden blir klar med sina gymnasiestudier.

Grupphandledarna spelar en stor roll i samarbete mellan skolan och hemmet. De träffar sina studerande regelbundet på ett grupphandledarmöte och följer upp studerandenas studieresultat. Vårdnadshavaren kan kontakta grupphandledaren och vid behov också studerandens egen studiehandledare och medlemmar i studerandevårdsgruppen. Studerandenas ärenden behandlas konfidentiellt och i samarbete med studeranden.