Information för vårdnadshavare

Gymnasiets direktion är en viktig länk mellan skolan och hemmet. Ordförande för direktionen är Petri Ilmonen och viceordförande är Teija Aaltonen.

Gymnasiets direktion är en viktig länk mellan skolan och hemmet. Ordförande för direktionen är Petri Ilmonen och viceordförande är Teija Aaltonen.

På föräldramöten diskuteras studier på gymnasiet och aktuella ärenden angående studentexamen. Vårdnadshavare har också möjligheten att träffa lärare och grupphandledare. Inbjudningarna till föräldramöten skickas till vårdnadshavare.

Wilma-programmet hittar man på https://helsinki.inschool.fi/(Länk leder till extern tjänst). Studerandena väljer sina studier i Wilma och där kan de också se sina vitsord och sin läsordning. Varje frånvaro borde klaras i Wilma av antingen vårdnadshavaren eller en myndig studerande.

Studerandena har sina egna användarkonton i Wilma. Vårdnadshavare får också sina egna användarkonton som är aktiva tills studeranden blir myndig. Med studerandens tillåtelse kan vårdnadshavarna använda Wilma tills studeranden blir klar med sina gymnasiestudier.

Grupphandledarna spelar en stor roll i samarbete mellan skolan och hemmet. De träffar sina studerande varje vecka på ett grupphandledarmöte och ser till att studerandenas studier fortskrider. Vårdnadshavaren kan kontakta grupphandledaren och vid behov också studerandens egen studiehandledare och medlemmar i studerandevårdsgruppen. Studerandenas ärenden behandlas konfidentiellt och i samarbete med studeranden.