Kielilukion opiskelijoiden huoltajille

  • Kodin ja koulun yhteistyön välineenä toimii Wilma-järjestelmä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Opiskelija ilmoittautuu Wilmassa opintojaksoille ja näkee lukujärjestyksensä sekä opintojaksosuorituksensa sieltä. Opiskelijan huoltaja tai 18-vuotta täyttänyt opiskelija selvittää poissaolot Wilmassa, jonka kautta ollaan yhteydessä opettajiin.      

    Opiskelijoilla on oma käyttäjätunnus Wilmaan. Huoltajat saavat omat tunnukset, jotka ovat voimassa siihen asti, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Opiskelijan suostumuksella huoltajan tunnus on voimassa lukio-opintojen loppuun saakka.
  • Johtokunta on tärkeä linkki kotien ja koulumme välillä. Puheenjohtaja on Alina Haavisto ja varapuheenjohtaja Ritva Myllymäki. 
  • Katso työ- ja loma-ajat, ja muut tärkeät päivämäärät koulun kalenterista.
  • Vanhempainilloissa käsitellään lukio-opintoihin ja ylioppilastutkintoon liittyviä ajankohtaisia asioita. Huoltajilla on mahdollisuus tavata ryhmänohjaajia ja opettajia. Vanhempainiltojen ajankohdat päivitetään tähän lähempänä ajankohtaa.
  • Yhteyshenkilöt koulussa. Ryhmänohjaajalla on lähiohjaajana keskeinen rooli kodin ja koulun yhteistyössä. Hän tapaa opiskelijansa ryhmänohjaustunneilla ja seuraa heidän opintojensa sujumista. Huoltaja voi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan ja tarvittaessa myös opiskelijan omaan opinto-ohjaajaan sekä opiskelijahuoltoryhmän jäseniin. Opiskelijoiden asioita käsitellään luottamuksellisesti ja yhteistyössä nuoren kanssa.

Johtokunta ja pöytäkirjat

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Alta löydät uusimmat pöytäkirjat. Pöytäkirjojen viralliset, allekirjoitetut versiot ja vanhemmat pöytäkirjat on nähtävänä koulun kansliassa. 

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot

Tähän pöytäkirjateksti

Tähän pöytäkirjan teksti

Pöytäkirjan teksti

Pöytkirjan teksti