Stadslotsar

I Helsingfors stad arbetar sju stadslotsar, en i varje stordistrikt. Stadslotsarnas uppgift är att hjälpa dig att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Stadslotsarna ger dig information om hur du kan delta och påverka i Helsingfors.

Stadslotsarnas mål är att öka likabehandlingen av stadsborna och främja förmågan att se staden med andras ögon. Stadslotsarna främjar mångstämmigheten i stadsbornas delaktighet och stödjer sektorerna i ärenden kring invånarnas delaktighet.

Stadslotsarna stödjer dessutom stadsbornas, samfundens och stadens medarbetares ömsesidiga dialog och samarbete. Ofta innebär detta nätverksbyggande och att föra samman människor. Stadslotsarna deltar också i olika skeden av den deltagande budgeteringen, det vill säga OmaStadi.

Stadslotsarna kan nås på e-postadresserna fornamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller på stadiluotsit@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Du kan också kontakta stadslotsarna per telefon. Stadslotsarnas telefonnummer hittar du i stadens telefonkatalog. Stadslotsarna arbetar i stordistriktenen, vilka kan ses på servicekartan.(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors stads stadslotsar.
Helsingfors stads stadslotsar.