Stadslotsen i västra stordistriktet

Stadlots i västra stordistriktet hjälper att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Främjar samarbetet mellan aktörerna och invånarna i området.

Stadslotsarnas uppgift är att hjälpa dig att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Stadslotsarna ger dig information om hur du kan delta och påverka i Helsingfors.
Områden i västra stordistriktet är: Dal, Gamla Brunakärr, Lillhoplax, Mejlans, Munksnäs, Näshöjden, Munkshöjden, Talistranden, Gamla Munksnäs, Granö, Lövö
Haga: Södra Haga, Stenhagen, Norra Haga, Lassas, Lillhoplax
Sockenbacka: Tali, Smedjebacka, Sockenbacka företagsområde, Reimars, Martas, Kånala
Kårböle: Gamlas, Magnuskärr, Malmgård, Håkansåker, Kungseken och Hongasmossa.

Serviceställen

10 serviceställen

Gemenskapshuset Betania

Adress: Styrmansgatan 13, 00150 Helsingfors

Gemenskapshuset Gårdsbacka

Adress: Gungbrädsgränden 4 c, 00940 Helsingfors

Gemenskapshuset Hanna

Adress: Sturegatan 12, 00510 Helsingfors
Ihmiset kokoontuneena Stadin yhteisötalon pihassa.

Gemenskapshuset Kottby

Adress: Pohjolagatan 3, 00610 Helsingfors

Gemenskapshuset Lassas

Adress: Krämarvägen 16, 00440 Helsingfors

Gemenskapshuset Malm

Adress: Kyrkobyvägen 2, 00700 Helsingfors

Gemenskapshuset Nordsjö

Adress: Svartviksvägen 10, 00960 Helsingfors

Gemenskapshuset Rönnbacka

Adress: Skiffervägen 3 A, 00710 Helsingfors