Delta i planeringen av Kvarnbäckens hälso- och välfärdscentral

Med utbyggnadsprojektet kommer tjänsterna vid Kvarnbäckens hälso- och välfärdscentral att finnas under ett och samma tak från 2028. Centralen som förnyas utvecklas tillsammans med stadsborna. Kom med!

Anmäl dig till e-postlistan för att få meddelanden, enkäter och inbjudningar till invånarmöten och -verkstäder. Kvarnbäckens hälso- och välfärdscentral betjänar bland andra invånarna i Björnsö, Botby gård, Botbyhöjden, Botbyåsen, Gårdsbacka, Husö, Kasåkern, Kvarnbäcken, Landbo, Marudd, Mellungsbacka, Stensböle, Sundberg, Tranbacka, Ultuna, Ärvings, Östersundom och Östra centrum.

Skicka e-post: sote.asukasosallisuusmyllypuro@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Hälso- och välfärdscentralen är för närvarande verksam vid Kvarnbäckens, Gårdsbacka och Stensböle hälsostationer. Vid sidan av hälsostationstjänster erbjuder hälso- och välfärdscentralen också socialtjänster för vuxna och ungdomar, tandvårdstjänster, psykiatri- och missbrukartjänster, fysioterapi, ergoterapi, funktionshinderservice och laboratorietjänster.  

Du kan läsa registerbeskrivningen på stadens sidor här: 

Register över delaktighet och respons (pdf, på finska)