Stadslotsen i sydöstra stordistriktet och Nordsjö

Stadslotsen i sydöstra stordistriktet och Nordsjö stödjer dessutom stadsbornas, samfundens och stadens medarbetares ömsesidiga dialog och samarbete. Ofta innebär detta nätverksbyggande och att föra samman människor.

Stadslotsarnas uppgift är att hjälpa dig att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Stadslotsarna ger dig information om hur du kan delta och påverka i Helsingfors.

Områden i sydöstra stordistriktet och Nordsjö är: Brändö, Blåbärslandet, Högholmen, Hertonäs, Västra Hertonäs, Kasberget, Hertonäs företagsområde, Hertonäs strand, Degerö: Uppby, Jollas, Turholm, Kronbergsstranden, Hästnässund, Tammelund, Vårdö, Villinge, Sandhamn och Östra holmarna.

Serviceställen

10 serviceställen

Gemenskapshuset Betania

Adress: Styrmansgatan 13, 00150 Helsingfors

Gemenskapshuset Gårdsbacka

Adress: Gungbrädsgränden 4 c, 00940 Helsingfors

Gemenskapshuset Hanna

Adress: Sturegatan 12, 00510 Helsingfors
Ihmiset kokoontuneena Stadin yhteisötalon pihassa.

Gemenskapshuset Kottby

Adress: Pohjolagatan 3, 00610 Helsingfors

Gemenskapshuset Lassas

Adress: Krämarvägen 16, 00440 Helsingfors

Gemenskapshuset Malm

Adress: Kyrkobyvägen 2, 00700 Helsingfors

Gemenskapshuset Nordsjö

Adress: Svartviksvägen 10, 00960 Helsingfors

Gemenskapshuset Rönnbacka

Adress: Skiffervägen 3 A, 00710 Helsingfors