Stadiluotsit

Helsingissä toimii seitsemän stadiluotsia, kukin oman suurpiirinsä alueella. Me autamme kaupunkilaisia osallistumaan oman alueensa kehittämiseen ja löytämään oikeat kanavat vaikuttaa.

Stadiluotsien tarkoitus on lisätä kaupunkilaisten osallisuutta, tasavertaista kohtaamista ja kykyä nähdä kaupunki muiden silmin. Stadiluotsit edistävät kaupunkilaisten osallisuuden moniäänisyyttä ja ovat toimialojen tukena asukkaiden osallisuuteen liittyvissä asioissa.

Lisäksi stadiluotsit tukevat kaupunkilaisten, yhteisöjen ja kaupungin työntekijöiden keskinäistä vuoropuhelua ja yhdessä toimimista. Usein tämä tarkoittaa verkostojen rakentamista ja ihmisten yhteen saattamista. Stadiluotsit ovat myös mukana osallistuvan budjetoinnin, eli OmaStadin eri vaiheissa.

Stadiluotsit tavoitat sähköpostiosoitteista etunimi.sukunimi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai lähettämällä viestin osoitteeseen stadiluotsit@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse. Stadiluotsien puhelinnumerot löytyvät kaupungin puhelinluettelosta. Stadiluotsit toimivat suurpiireittäin, joita voit myös tarkastella palvelukartalta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingin kaupungin stadiluotsit yhteiskuvassa.
Helsingin kaupungin stadiluotsit yhteiskuvassa.