Stadslotsen i södra stordistriktet

Stadslotsen i södra stordistriktet hjälper att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Främjar samarbetet mellan aktörerna och invånarna i området.

Stadslotsarnas uppgift är att hjälpa dig att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Stadslotsarna ger dig information om hur du kan delta och påverka i Helsingfors.
Områden i södra stordistriktet är Kronohagen, Gloet, Skatudden, Gardesstaden, Rödbergen, Eira, Ulrikasborg, Brunnsparken, Ärtholmen, Sveaborg, Kampen, Västra holmarna, Främre Tölö, Gräsviken, Busholmen, Lappviken, Bortre Tölö, Drumsö, Örnberget, Hallonnäs, Kvarnberget, Björkholmen.

Serviceställen

10 serviceställen

Gemenskapshuset Betania

Adress: Styrmansgatan 13, 00150 Helsingfors

Gemenskapshuset Gårdsbacka

Adress: Gungbrädsgränden 4 c, 00940 Helsingfors

Gemenskapshuset Hanna

Adress: Sturegatan 12, 00510 Helsingfors
Ihmiset kokoontuneena Stadin yhteisötalon pihassa.

Gemenskapshuset Kottby

Adress: Pohjolagatan 3, 00610 Helsingfors

Gemenskapshuset Lassas

Adress: Krämarvägen 16, 00440 Helsingfors

Gemenskapshuset Malm

Adress: Kyrkobyvägen 2, 00700 Helsingfors

Gemenskapshuset Nordsjö

Adress: Svartviksvägen 10, 00960 Helsingfors

Gemenskapshuset Rönnbacka

Adress: Skiffervägen 3 A, 00710 Helsingfors