Generalplan

Generalplanen är en långsiktig plan för markanvändning som styr utvecklingen av stadens samhällsstruktur. Den påverkar hur Helsingfors ser ut efter flera decennier. En ny generalplan för Helsingfors utformas ungefär vart tionde år, och den styr detaljplanläggningen. 

På den här sidan

Ilmakuva Jätkäsaaresta
Bild: Kari Ylitalo / Helsinki Partners

Generalplan 2016

Helsingfors nuvarande generalplan – generalplanen 2016 – trädde i kraft i december 2018. Den omfattar hela Helsingfors stads område med undantag för Östersundom.  

Generalplanen 2016 gör det möjligt för Helsingfors att växa till en tät stad, vars olika centrum kopplas ihop av spårvägstrafik – metron, tåg och snabbspårvägar. Nytt byggande anvisas i synnerhet till knutpunkter för spårvägstrafiken och områdena kring betydande stationer. Exempelvis Malm, Östra centrum, Gårdsbacka, Hertonäs, Gamlas och Malmgård kan växa till nya centrum med mångsidigt utbud av boende, tjänster och arbetsplatser.  

Den nya generalplanen skapar förutsättningar för att utvidga centrum bland annat till områdena längs Vichtisvägen och Tusbyleden, som byggs om till stadsbulevarder. 

Helsingfors enligt generalplanen är fortfarande en grön stad, vars styrkor är stadsskogarna och kulturmiljöerna. Nya betydande områden för rekreation och turism planeras på öar som tidigare använts av Försvarsmakten. 

Helsingfors förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen har upphävt vissa delar av generalplanen. De delar som upphävts berör bland annat Västerledens, Åboledens, Tavastehusledens och Lahtisledens stadsboulevarder samt områden kring Viksvägen och i Domarby, Borgnäset, Vårdö, Ramsöudden och Ilmala. I dessa områden förblir generalplanen från 2002 och de gällande detaljplanerna i kraft. Områdena anges i den uppdaterade generalplanekartan och listas i beskrivningen. Generalplanen 2016 når dock långt in i framtiden och den kompletteras med delgeneralplaner. 

Generalplan 2016 i karttjänsten

Generalplan 2016 i karttjänsten - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Material om Generalplanen 2016

Beredningen av Generalplanen 2016 inleddes 2012. Här hittar du materialen om beredningen och beslutsfattandet. Materialen är för det mesta på finska.

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet (pdf) Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2015:8. 

Vuorovaikutusraportti IV. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2016:2

Teknistaloudellinen suunnittelu. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2015:3.

Raideliikenteen verkkoselvitys. Utredningar vid trafikplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2015:2.

Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi – liikenneselvitys. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2015:6.

Vuorovaikutusraportti III, 6.10.2015. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2015:4.

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:43.

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:18.

Mahdollisuuksien Malmi. Keskusta, lentokenttä, Pukinmäki ja Jakomäki. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:21.

Käpylä 2050 – Ideasuunnitelma asemanseudun tiivistämisestä. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:20.

Laajasalon alueellinen kehittämissuunnitelma ja kaupunkibulevardi. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:13.

Vuosaaren maankäytön kehittämisperiaatteet. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:14.

Itäkeskus 2050 – ideasuunnitelma. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:35.

Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:17.

Helsingin kestävä viherrakenne. Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa – Kaupunkiekologinen tutkimusraportti. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:27.

Meri-Helsinki yleiskaavassa. Rannikko, saaristo, meri ja satamatoiminnot. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:15.

Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykkeen inventointiselvitys. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:32. Liite: oheismateriaaliin kuuluva kohdeluettelo.

Asuinkorttelit kaupunkibulevardien varrella – Rakentamisen konsepteja. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:28.

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja – Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:30.

Kaupunkibulevardien ilmanlaatuselvitys. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:29.

Korkea rakentaminen Helsingin esikaupunkialueilla. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:19.

Helsinkiin tulevan helikopterikentän sijaintipaikkaselvitys. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:34.

Karttakysely ja hetket suunnittelijana. Yhteenveto vision ja kaavaluonnoksen välissä käydystä kaupunkilaiskeskustelusta lokakuu 2013–lokakuu 2014.

“Hetki suunnittelijana” – Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:31.

Vuorovaikutusraportti II, 25.11.2014. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2014:37.  Lisälehti kaupunkisuunnittelulautakunnan 16.12.2014 päätöksistä.