Yleiskaava

Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Se vaikuttaa siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Yleiskaava laaditaan Helsingissä noin kymmenen vuoden välein, ja se ohjaa asemakaavoitusta.

Tällä sivulla

Ilmakuva Jätkäsaaresta
Kuva: Kari Ylitalo / Helsinki Partners

Yleiskaava 2016

Helsingin nykyinen yleiskaava – yleiskaava 2016 – tuli voimaan joulukuussa 2018. Se kattaa koko Helsingin alueen Östersundomia lukuun ottamatta. 

Yleiskaava 2016 mahdollistaa Helsingin kasvun tiiviiksi kaupungiksi, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne – metro, junat ja pikaraitiotiet. Uutta rakentamista suunnitellaan erityisesti raideliikenteen solmukohtiin ja merkittävien asemien ympäristöihin. Esimerkiksi Malmi, Itäkeskus, Kontula, Herttoniemi, Kannelmäki ja Malminkartano voivat kasvaa uusiksi keskustoiksi, joissa on monipuolisesti asumista, palveluja ja työpaikkoja. 

Uusi yleiskaava luo edellytykset kantakaupungin laajentamiseen muun muassa kaupunkibulevardeiksi muutettavien Vihdintien ja Tuusulanväylän varsille.

Yleiskaavan mukainen Helsinki on edelleen vihreä kaupunki, jonka vahvuuksia ovat kaupunkimetsät ja kulttuuriympäristöt. Uusia merkittäviä virkistys- ja matkailualueita kaavaillaan puolustusvoimilta vapautuviin saariin.

Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus kumosivat yleiskaavasta tiettyjä osia. Kumotut merkinnät koskevat muun muassa Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän kaupunkibulevardeja sekä alueita Viikintien ympäristössä, Tuomarinkylässä, Pornaistenniemessä, Vartiosaaressa, Ramsinniemessä ja Ilmalassa. Näillä alueilla jää voimaan vuoden 2002 yleiskaava sekä voimassaolevat osayleiskaavat. Alueet on kuvattu päivitetyssä yleiskaavakartassa ja lueteltu selostuksessa. Yleiskaava 2016 kantaa kuitenkin pitkälle tulevaisuuteen, ja sitä täydennetään osayleiskaavoilla.

Yleiskaava 2016 karttapalvelussa

Yleiskaava karttapalvelussa - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vuoden 2016 yleiskaavan aineistot

Helsingin vuoden 2016 yleiskaavan valmistelu aloitettiin vuonna 2012. Tästä löydät valmistelun ja päätöksenteon aineistot.

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet (pdf) Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:8. 

Vuorovaikutusraportti IV. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2016:2

Teknistaloudellinen suunnittelu. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:3.

Raideliikenteen verkkoselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2015:2.

Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi – liikenneselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:6.

Vuorovaikutusraportti III, 6.10.2015. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:4.

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:43.

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18.

Mahdollisuuksien Malmi. Keskusta, lentokenttä, Pukinmäki ja Jakomäki. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:21.

Käpylä 2050 – Ideasuunnitelma asemanseudun tiivistämisestä. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:20.

Laajasalon alueellinen kehittämissuunnitelma ja kaupunkibulevardi. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:13.

Vuosaaren maankäytön kehittämisperiaatteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:14.

Itäkeskus 2050 – ideasuunnitelma. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:35.

Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:17.

Helsingin kestävä viherrakenne. Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa – Kaupunkiekologinen tutkimusraportti. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:27.

Meri-Helsinki yleiskaavassa. Rannikko, saaristo, meri ja satamatoiminnot. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:15.

Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykkeen inventointiselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:32. Liite: oheismateriaaliin kuuluva kohdeluettelo.

Asuinkorttelit kaupunkibulevardien varrella – Rakentamisen konsepteja. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:28.

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja – Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:30.

Kaupunkibulevardien ilmanlaatuselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:29.

Korkea rakentaminen Helsingin esikaupunkialueilla. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:19.

Helsinkiin tulevan helikopterikentän sijaintipaikkaselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:34.

Karttakysely ja hetket suunnittelijana. Yhteenveto vision ja kaavaluonnoksen välissä käydystä kaupunkilaiskeskustelusta lokakuu 2013–lokakuu 2014.

“Hetki suunnittelijana” – Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:31.

Vuorovaikutusraportti II, 25.11.2014. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:37.  Lisälehti kaupunkisuunnittelulautakunnan 16.12.2014 päätöksistä.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/yleiskaava.