Närvårdaren Jana Wennström arbetar med bedömning och rehabilitering för äldre

Jana Wennström arbetar på Stengårds seniorcenter vid avdelningen för bedömning och rehabilitering samt korttidsvård.
Närvårdaren Jana Wensström.
Bild: Markus Sommers

Jana Wennström är utexaminerad närvårdare från Yrkesinstitutet Prakticum. Jana hade i grunden en utbildning som barnskötare och en lång arbetserfarenhet, då hen sökte sig till vuxenutbildningen för närvårdare. Den tidigare utbildningen och arbetserfarenheten inom branschen var till en klar nytta för Jana och hen har under årens lopp jobbat både på privata sidan och inom offentliga sektorn. Nu jobbar Jana som närvårdare på Stengårds seniorcenter, på avdelningen för bedömning och rehabilitering samt korttidsvård för svenskspråkiga klienter.

”Det är mycket givande om man tycker om att arbeta med äldre mänskor. Jag vet att jag kan göra någonting för de äldre mänskorna. Man gör mycket arbete för att de ska vara i skick att åka hem eller till någon fortsatt vårdplats. Klienterna bor ju inte här utan rehabiliteras här. Sen har vi kortvårdsplatser och de klienterna kommer hemifrån. Det händer mycket här och tiden blir inte lång.”

Jag vill jobba för de svenskspråkiga

”Klienterna är svenskspråkiga och har möjlighet att få betjäning på svenska. Jag vill jobba för de svenskspråkiga - då man jobbar på svenska får man göra allt möjligt och har mångsidiga arbetsuppgifter. De klienter som har minnessvårigheter pratar gärna sitt modersmål. Med anhöriga så är det viktigt att de får prata svenska, så att det inte blir missförstånd.” Jana berättar att hon har en svenskspråkig kollega, som hon pratar svenska med. Arbetsspråket är finska och de dokumenterar också på finska, men en stor del av Janas finskspråkiga arbetskamrater pratar också svenska. ”Läkaren är svenskspråkig och det tycker många klienter och anhöriga om”.

Man får stöd av sina arbetskamrater, det tycker jag är hemskt viktigt

Jana berättar att i teamet på avdelningen ingår närvårdare, sjukskötare, fysioterapeuter, socialhandledare, ergoterapeuter och läkare. Alla har olika uppgifter och ansvarsområden och det är viktigt att samarbeta. ”Många i teamet är erfarna och man får stöd av sina arbetskamrater, det tycker jag är hemskt viktigt. Vi har samarbete med många; anhöriga, läkare, sociala sidan och andra ställen beroende på vart klienterna far, om de far hem eller till något boende.”

”På avdelningen har vi studerande från många olika skolor, både finsk- och svenskspråkiga skolor. De har varierande bakgrund och ålder, det är mångkulturellt. Vi har också läroavtalsstuderande. Läroavtal är bra också för lite äldre studerande, då har man redan lite erfarenhet i ryggsäcken. Man får mycket ut av det. ”

”Som råd åt studerande inom branschen skulle jag ge, att ha respekt för de äldre, de är vuxna mänskor och man behandlar dem inte som barn. De äldre vill gärna prata om hur det var förr och hur tiderna var då.”