Eva Englunds karriär från fysioterapeut till ledande rehabiliteringsplanerare

Eva Englund är utexaminerad fysioterapeut från Yrkeshögskolan Arcada. Hon började sin karriär på Helsingfors stad med att arbeta som fysioterapeut och studera Health Business Management vid sidan om arbetet. Nu arbetar hon som ledande rehabiliteringsplanerare baserad på Dahls sjukhus.
Eva Englund
Bild: Kaisa Sunimento

”Mina dagar är varierande och innebär mycket kontorsarbete, som också kan skötas på distans. Till mina arbetsuppgifter hör mycket utvecklingsarbete, samarbete med stadens stödtjänster samt privata serviceproducenter och att representera Helsingfors stads medicinska rehabilitering i möten med olika nätverk. De senaste två åren har jag också haft en aktiv roll i ibruktagandet och utvecklingen av hjälpmedelsdatasystemet Effector.”

Eva fungerar som chef för rehabiliteringsplanerings- och hjälpmedelsenheten. Rehabiliteringsplaneringsenheten ansvarar för köptjänster inom medicinsk rehabilitering, såsom olika terapiformer och personliga hjälpmedel, samt för rehabiliteringsrådgivning. På hjälpmedelsenheten ansvarar hon för utvecklandet av hela hjälpmedelsservicen i bredare kontext.

Det som binder ihop oss som team är uppgifternas komplexitet och att vi tillsammans löser svåra frågor och arbetar mot gemensamma mål.

”Meningsfullheten av vårt arbete härstammar från värdet det tillbringar åt våra kunder. Vi ansvarar till exempel för alla hjälpmedel på grundnivå åt helsingforsarna, så vi bär ett stort ansvar. Båda enheterna är relativt små med bra gemenskap som baserar sig på expertis och att vara hjälpsamma mot varandra. Det som binder ihop oss som team är uppgifternas komplexitet och att vi tillsammans löser svåra frågor och arbetar mot gemensamma mål. Även förpersonerna från våra tre rehabiliteringsenheter har ett mycket tätt samarbete för utvecklingen av grundnivåns rehabiliteringstjänster.

För mig är det viktigt att vara tillgänglig för arbetarna och kunna hjälpa dem i svåra frågor. Det som motiverar mig i arbetet är att kunna få projekt i mål, det är viktigt för mig att kunna producera konkreta resultat.

Om jag kunde ändra på något, skulle det vara att ta fasta på skiftet i arbetslivet, som under de senaste åren blivit mera hektiskt. Det är definitivt något som bör utvecklas ur ett ledarskapsperspektiv, så att det inte enbart blir upp till arbetarna och förpersonerna själv att dra gränser och våga säga nej.

Studerande inom branschen skulle jag tipsa om att ta fasta på nya möjligheter, man vet aldrig vart det kan leda.

Jag valde att arbeta för Helsingfors stad för att det öppnar en värld av möjligheter, man kan byta arbetsuppgifter inom samma arbetsgivare och ta vara på ett mångsidigt urval av skolningar. Själv har jag använt mig av skolningsmöjligheterna för att förstärka mitt kunnande inom ledarskap.

Studerande inom branschen skulle jag tipsa om att ta fasta på nya möjligheter, man vet aldrig vart det kan leda. Ta modigt initiativ om du hittar på något du skulle villa utveckla.”