Socialhandledare Alexandra Erlund stöder småbarnfamiljer

Alexandra Erlund, 30 år, jobbar som socialhandledare för barnfamiljer på Berghälls familjecenter.
Alexandra Erlund
Bild: Alexandra Holmström

Ett stöd under småbarnsåren

”Jag vill jobba med människor för att jag tycker det är otroligt roligt. Jag har jobbat för staden sedan hösten 2015. Först jobbade jag på dagis, men hösten 2017 sökte jag mig hit till socialhandelningen för nya utmaningar.

På socialhandledningen för barnfamiljer jobbar vi med hela familjen för barnens bästa, men genom de vuxna. Det är alltså i första hand föräldrarna som är våra klienter.

Jag stöder och handleder familjer som har barn i åldern 0–6 år i frågor som har att göra med småbarnsåren. Det kan till exempel handla om vardagsrutiner, sömn, trots, krissituationer eller allmän trötthet hos föräldrarna. Samtalen och träffarna görs oftast som hembesök eller träffar här på familjecentret, men under pandemin har de flesta träffarna skett via telefon eller som videosamtal.

Efter en tid märker jag ofta att situationen har förbättrats. Då upplever jag mitt arbete som verkligen meningsfullt.

Målet med mitt arbete är att stöda barnfamiljer i svåra situationer. Efter en tid märker jag ofta att situationen har förbättrats. Då upplever jag mitt arbete som verkligen meningsfullt.

I detta jobb lär man sig hela tiden nya saker. Det finns alltid nytt material och det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Det gör mitt arbete intressant och lärorikt, men kan ibland kännas krävande. Stöter jag på knepiga ärenden med mina klienter brukar jag konsultera teamet. Oftast löser det sig men ibland stöter jag på situationer då jag inte har möjlighet att hjälpa. Då brukar jag försöka stöda familjen att hitta rätt kontakter för att få hjälp.

Jag har mest svenskspråkiga klienter men ibland också engelsk- eller tvåspråkiga klientfamiljer. I mitt eget team är jag den enda svenskspråkiga men i det andra socialhandledningsteamet här på familjecentret har jag en svenskspråkig kollega som handleder familjer med barn i åldern 7–16 år. Jag samarbetar mycket med den andra svenskspråkiga socialhandledaren och ibland gör vi pararbete.

Det bästa med mitt jobb är nog mina härliga kollegor från både det egna teamet och andra team jag samarbetar med. Dessutom har jag en fantastiskt bra förperson.

För mig har det alltid varit en fördel att tala flera språk.

Jag trivs på mitt arbete. Det finns bra arbetsmöjligheter för socionomer i Finland. På svenska finns det av naturliga skäl färre arbetsmöjligheter, men för mig har det alltid varit en fördel att tala flera språk. Jag upplever Helsingfors stad som en bra arbetsgivare. Det kan däremot vara svårt att greppa organisationen som helhet då den är så stor.”