Hemvårdens överläkare Jonne Sirola jobbar för att förbättra de äldres välmående

Flexibilitet som beaktar livssituationen, varierande arbetsuppgifter och möjligheterna till yrkesmässig utveckling har hållit Jonne Sirola kvar vid Helsingfors stads tjänster, redan i femton års tid. Under dessa år har han haft möjlighet att utöva läkaryrket på ett mångsidigt sätt och samtidigt lära sig nya saker.
Jonne Sirola cyklar till jobbet.
Bild: Virpi Velin

”Jag tog examen som specialläkare i geriatrik år 2008, och har arbetat som överläkare inom hemsjukvården i snart fem år. Jag gjorde länge patientarbete på vårdcentraler, stadens specialsjukvårdspolikliniker och i hemvården. Inom geriatrin kan jag lära mig patientvården på ett helhetsmässigt sätt och använda min omfattande medicinska kunskap från flera olika specialiteter. Jag upplever att geriatrikerarbetet i en mångprofessionell miljö är mycket meningsfullt. Att framgångsrikt lösa komplexa utmaningar tillsammans är särskilt givande.Fastän jag tyckte mycket om patientarbetet, ville jag utmana mig själv och sökte mig via specialistuppdrag till ledarskapsuppgifter. Jag tror att jag som överläkare inom hemvården, har möjlighet att påverka sådant som jag upplever är viktigt, som förverkligandet av en bra och effektiv vård, förbättra välbefinnandet för äldre helsingforsbor och se till att våra medarbetare känner att Helsingfors stad är en bra arbetsplats."Ett brett nätverk stöder yrkesmässig tillväxt"Helsingfors stad har på ett fint sätt gett möjligheter till yrkesmässig utveckling och utbildning. Mitt arbete i ett mångprofessionellt nätverk har varit utmanande på ett lämpligt sätt, så att de egna talangerna och färdigheterna har kunnat utvecklas. I ledarskapsarbetet har stödet för inlärning alltid varit tillräckligt.Jag tycker att ledarskapskulturen har utvecklats på ett enastående sätt under de senaste åren. Jag hoppas att det också bidrar till en bra upplevelse för vår kunniga personal. Enligt min egen erfarenhet har vi en glad och aktiv arbetskultur!”