Sjukskötaren Mohammad Bakhshi möter människan som en helhet i hemvården

Mohammad Bakhshi är utexaminerad sjukskötare från Yrkeshögskolan Arcada. Mohammad började sin karriär inom social- och hälsovården genom att utbilda sig till närvårdare i Yrkesinstitutet Prakticum. Efter några år i arbetslivet, studerade Mohammad till sjukskötare och jobbar nu i en svenskspråkig enhet inom stadens hemvård.
Sjukskötaren Mohammad Bakhshi jobbar i en svenskspråkig enhet inom stadens hemvård.  Bild: Markus Sommers
Sjukskötaren Mohammad Bakhshi jobbar i en svenskspråkig enhet inom stadens hemvård. Bild: Markus Sommers

Man måste kunna reagera på om det sker förändringar i klientens situation.

Mohammads arbete innehåller många olika uppgifter. 

”Vissa delar av jobbet är självständigt arbete och vissa delar är teamarbete. Sjukskötaren gör allt från A till Ö på den kliniska sidan och om klienten är ny, bedömer sjukskötaren vårdbehovet. Man måste kunna reagera på om det sker förändringar i klientens situation. Om måendet förändras, då är det teamwork som gäller för närvårdare, sjukskötare, läkare, fysioterapeuter och socialarbetare. Om det är fråga om akuta situationer så skickas klienten till sjukhus. Då det finns möjligheter att rehabiliteras, kan klienten skickas till en avdelning för bedömning och rehabilitering. Men om psykiska situationen ändrar snabbt kan det bli en krissituation och då kan klienten behöva skickas till krisavdelningen.”

I hemvården sköter vi mänskan, inte patienten.

”Det mest utmanande för mig har varit att vara kreativ. I hemvården måste man vara kreativ och hitta lösningar som passar klienten. Det kan gälla att aktivera klienterna, så att de klarar sig själva med till exempel maten eller hygienen. Man måste också beakta de äldres ekonomi då man gör beslut och kolla situationen med socialtjänsten. Vi ger förslag på eller alternativ till hur man kan göra, men anhöriga och klienten bestämmer. De anhöriga har en viktig roll och är till stor hjälp. De känner klientens livshistoria och kan lättare tolka klientens behov. Vissa klienter har inte anhöriga, men de kanske i stället har nära vänner som hjälper till.

Vi kan också rekommendera klienter till något som staden erbjuder, som dagverksamhet. Jag har erbjudit det till några klienter och de trivs där, de blev en helt annan mänska när de deltog. De kommer ut från sitt hem och kan sitta och tala med andra. I hemvården sköter vi mänskan, inte patienten.

Klienterna tackar för vården de fått, fast man gör bara lite så tackar de. Det är deras attityd, de respekterar också att man sitter och lyssnar på dem. Jag använder mycket svenska i mitt arbete och med kollegerna. Svenskan är mitt andra modersmål. Arbetet har lärt mig hur man kommunicerar med andra.

Vi har roligt på jobbet och vi skämtar också mycket. Det kommer tider då man stressar men arbetet går smidigt med humor, inte ska man ta allt på allvar.”

Mohammads tips åt studerande inom branschen: 

”Det som är bra med vårdbranschen är att man hjälper varandra. Då man fått sin examen har man en plikt och ett ansvar att utföra sina uppgifter. Du får bra upplevelser av att komma och jobba inom hemvården, för då kommer du att lära dig allt.”