Studier

Helsingfors språkgymnasium betonar språk och internationalism, kulturellt kunnande och konst, hållbar utveckling och framtidens kunskap.

Här får studerandena en bra allmän utbildning och en möjlighet att skaffa sig mångsidiga språkkunskaper.

Vi förbereder våra studerande för fortsatta studier och utmaningar inom arbetslivet, samt aktivt medborgarskap. Vi uppmuntrar också våra studerande till aktivt deltagande, gemensamt arbete och kreativitet. Vi drar nytta av virtuellt lärande i vår undervisning. Det finns gott om skolspecifika kurser och man kan genomgå till och med en kurs på guidning.

Kursutbudet är samma på alla linjer. Utbildningsplanen är uppgjord på ett sätt som möjliggör kombinationen av till exempel långa lärokurser i matematik och fysik med mångsidiga språkstudier.

Läroämnen i gymnasiet är uppdelade i kurser på 38 timmar. Under en period deltar man i ungefär sex kurser. Lektionerna på en kurs är uppdelade i tre lektioner på 75 minuter per vecka. I Helsingfors språkgymnasium använder vi ett periodsystem med fem perioder. I slutet av perioderna har vi en sju dagar lång avslutningsvecka då vi har till exempel prov.

Bedömningen av studeranden görs efter varje period. En skriftlig periodbedömning delas ut cirka två veckor efter perioden tagit slut. I Wilma-programmet kan studerandena se sina vitsord och sin läsordning. Vårdnadshavare till studerande under 18 år har tillgång till Wilma-programmet.

Betoning

Helsingfors språkgymnasium är både ett allmänt gymnasium och ett gymnasium som betonar språk och internationalism. Här kan man studera flera språk och få färdigheter att fungera i den globaliserande världen. Utöver de riksomfattande fördjupade kurserna erbjuder vårt gymnasium egna fördjupade och tillämpade kurser. Med de här kurserna förstärker vi studerandenas mångsidiga språkkunskaper samt ökar deras kulturella kunnande. Internationalism syns i skolans vardag och fester, på språkveckan, samt i internationella besök, projekt och lägerskolor.

Här i Helsingfors språkgymnasium bjuder vi våra studerande på medel för internationell kommunikation ­- språkkunskaper, allmänbildning, och förmåga att analysera kulturella möten samt händelser runt i världen. Helsingfors språkgymnasium är en mångkulturell och trygg skola med öppen atmosfär för studerande med olika kulturella bakgrunder. Konst gör alla studier djupare. Våra studerandes konst kan ses på våra gemensamma evenemang och på utställningar. Vi uppmuntrar våra studerande att vara kreativa och individuella och försöker att väcka intresset hos studerandena med innovativt lärande i en positiv atmosfär.

I Helsingfors språkgymnasium sätter vi värde på hållbar utveckling. Vi lär oss vad hållbar utveckling är och hur man ska förverkliga den. Våren 2013 fick vi Hållbar Grön Flagg som erkännande för vårt förtjänstfulla arbete för miljön och 2014 fick vi OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling. Med vår undervisning förstärker vi studerandenas förmåga att skaffa, värdera och använda information kritiskt samt förbinda sig för livslångt lärande, aktivt medborgarskap och företagsamhet. Kunskapsbegär, bra datafärdigheter och gemenskaplighet förbereder våra studerande för framtiden. Elevkåren tar hand om bevakning av studerandenas intresse och trivsel och utbildade tutorer ser till att nya studerande får en bra början.

Helsingfors språkgymnasium erbjuder utmärkta möjligheter att studera matematik, fysik och kemi. Det finns gott om kurser som fördjupar och stöder studerandenas matematiska kunnande. I undervisning av fysik och kemi använder vi mångsidiga datorbaserade mätningsmetoder. Det är också möjligt för studerande på betoningslinjen att välja breda studier i matematiska ämnen.

Studielinjer

En studielinje på engelska och finska började på Helsingfors språkgymnasium på hösten 2020. Trettio studerande valdes till linjen på basis av den gemensamma ansökan och anlagsprövning. Den lägsta godkända inträdespoängen var 9,10. Studerande på den engelska och finska linjen kommer att avlägga studentexamen på finska. Minst hälften av kurserna ska vara på engelska.

På sommaren 2022 blir 61 studerande antagna till linjen på basis av den gemensamma ansökan och anlagsprövning. Anlagsprövningen sker på distans kl. 9-11, den 2 maj, 2022.

På betoningslinjen fördjupar studerandena sina språkkunskaper och kulturellt kunnande samt gör dem mångsidigare. Till och med får studerandena färdigheter att arbeta in en internationell värld. Du kan ansöka om inträde till betoningslinjen i den gemensamma ansökan. Studerandena väljs på basis av sina medeltal. Våren 2022 krävdes det ett medeltal på 8,00. På våren 2022 blir 35 studerande antagna till betoningslinjen.

Utbudet av språk i vårt gymnasium är omfattande. Studerandena kan fortsätta sina tidigare språkstudier och börja studera helt nya språk. Man kan studera 13 olika språk på vårt gymnasium: finska, svenska, engelska, tyska, franska, italienska, spanska, latin, ryska, japanska, kinesiska, arabiska och koreanska.

På betoningslinjen studerar man enligt den nationella läroplanen och därför måste man avlägga alla obligatoriska studier. Studerandena uppmuntras att studera språk långsiktigt och att välja dem i studentskrivningarna. Vi vill också bjuda varje studerande på betoningslinjen på en möjlighet att delta i ett internationellt projekt eller i en internationell kurs i vår skola.

Vi rekommenderar att studerandena på betoningslinjen väljer två valfria språk utöver de obligatoriska främmande språk och det andra inhemska språket. Studiehandledarna hjälper en med att välja språkstudier. Studerandena som studerar minst 8 kurser från betoningslinjen får ett särskilt betyg när de blir klar med gymnasiestudierna.

Du kan ansöka om inträde till den allmänna studielinjen i den gemensamma ansökan. Studerandena väljs på basis av sina medeltal. Våren 2022 krävdes det ett medeltal på 7,38. På våren 2022 blir 156 studerande antagna till den allmänna studielinjen.