Helsingin medialukio

Opintotarjonnassamme painottuvat erityisesti media- ja yhteiskunta-alan opintokokonaisuudet.

Opiskelijoita välitunnilla koulun aulassa
Opiskelijoita koulun takapihalla

Tutustu Medialukioon

Lukiossamme opit mm. itsenäistä ja luovaa ajattelua, harjaannutat keskustelu- ja yhteistyötaitojasi, vahvistat ongelmanratkaisukykyjäsi sekä kehität monia muita jatko-opintojen ja työelämän kannalta tärkeitä valmiuksia.

Medialukiossa opit käymään asiallista ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua, toimimaan vastuullisesti yhteisösi jäsenenä sekä hyödyntämään viestinnässä monipuolisesti erilaisia mediatyön välineitä. Meillä pääset mukaan kehittämään lukiomme toimintaa opiskelijoiden näkökulmasta käsin ja voit halutessasi osallistua myös erilaisten opiskeluun liittyvien projektien suunnitteluun sekä toteutukseen.

Lue lisää meistä