Sibelius-lukio

Finskspråkigt gymnasium med musik och dans som särskilda utbildningsuppgifter. Vi har också en allmän linje.

Kontaktuppgifter

Sibelius-lukio
Besöksadress: Elisabetsgatan 13, 00170 Helsingfors
PB 17304, 00099 Helsingfors stad
Öppet under skoldagar klockan 7.00-16.15

Sibelius-lukio på kartan

Sibelius-lukio på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)