Alppila gymnasium

Vi är en finskspråkig gymnasieskola med särskild tonvikt på globalt medborgarskap.

Alppilan opiskelijoita on makoilemassa salissa A-kirjaimen muodossa.

I Finland är gymnasierna årskurslösa. Det betyder att studierna är fördelade i 1-3 sp kursmoduler (en 2 sp modul = cirka 20 lektioner av 75 minuter). Det finns 94 eller 102 obligatoriska sp och varje elev måste ta sammanlagt minst 150 sp på 2-4 år. Läsåret är fördelat i fem perioder. Efter varje period har eleverna en bedömningsvecka, då de deltar i prov eller andra bedömningsuppgifter. I slutet av gymnasiet tar eleverna studenten. Skolåret börjar i mitten av augusti och slutar i början av juni.

I Alppila gymnasium fäster vi mycket vikt vid en mångsidig allmänbildning. Dessutom anser vi det som viktigt att eleverna har olika valmöjligheter och att de självständigt planerar sina studier och så småningom finner sina starka sidor. De internationella kontakterna uppskattar vi högt; när eleverna har möjlighet att samarbeta med andra europeiska ungdomar, kan de förbättra sina språkkunskaper och därtill fördjupa sin ämnesmässiga kännedom.

Kontaktupgifter

Besöksadress: Viipurinkatu 21, 00510 Helsingfors
PB 51311, 00099 Helsingfors stad

Om du vill ha ytterligare information, kontakta skolans svensklärare:

  • Harri Syrjälä harri.syrjala(at)edu.hel.fi 
  • Marianne Rytky marianne.rytky(at)edu.hel.fi 
  • Elina Suomela elina.suomela(at)edu.hel.fi 
Opiskelijat tekevät kemian laboratoriotyötä.
Bild: Maija Astikainen

Internationella Alppila

Alppila Gymnasium är en del av UNESCO Associated School Network och vi är aktiva i BalticSeaProject. Alppila är ackrediterat till Erasmus+ och därmed har vi utmärkta resurser att delta i internationella projekt.

Varje år tar vi emot flera besöksgrupper och professionella för att lära känna vår skola och det finska skolsystemet. Om du är intresserad av att besöka vår skola eller göra ett projekt med oss, vänligen kontakta våra koordinatorer.

Annukka Kosonen annukka.kosonen(at)edu.hel.fi

Taru Kerb taru.kerb(at)edu.hel.fi

Erasmus Plus Ackrediterad organisation
Unesco member of the Associated Schools Network
Alppila gymnasium på Servicekarta - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)