Etu-Töölö gymnasium

Vi är allmännt finskspråkigt gymnasium med profilering på företagsamhet.

Kontaktuppgifter

Etu-Töölön lukio
Besöksadress: Arkadiagatan 26, 00100 Helsingfors
PB 10302, 00099 Helsingfors stad

Öppet under skoldagar klockan 8.15-15.30

Rektor
Joanna Ovaska tfn +358 9 310 82668(Link startar ett telefonsamtal)
joanna.ovaska(at)edu.hel.fi

Biträdande rektor
Virpi Suomalainen tfn +358 9 310 86607(Link startar ett telefonsamtal)
virpi.suomalainen(at)edu.hel.fi

Etu-Töölön lukio på kartan

Etu-Töölön lukio på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)