Sinun perheestäsi vastaanottoperhe?

Etsimme vastaanottoperheitä, jotka pystyvät huolehtimaan helsinkiläisistä lapsista ja nuorista lyhytaikaisen sijoituksen ajan. Kiinnostaako sinua ja perhettäsi ryhtyä vastaanottoperheeksi? 

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastaanottoperheenä toimimisesta

Vastaanottoperhe huolehtii lyhytaikaisesti kodin ulkopuolelle sijoitetusta lapsesta, jonka vanhemmat eivät esimerkiksi akuutin mielenterveysongelman, onnettomuuden tai päihteiden käytön vuoksi pysty vastaamaan lapsen hoidosta. Vastaanottoperheessä lapsi tai nuori otetaan turvallisesti vastaan ja hän saa tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon. 

Pyrimme sijoittamaan sisarukset samaan vastaanottoperheeseen. 

Vastaanottoperhe voi olla yhden tai kahden vanhemman perhe, jonka elämäntilanne on vakaa. Perheen ihmissuhteiden ja talouden tulee olla kunnossa. Yhden vanhemman tulee olla kokopäiväisesti kotona lapsen kanssa.   

Vastaanottoperheessä on tilaa ja aikaa sijoitetulle lapselle sekä kykyä ymmärtää kriisissä olevaa lasta ja hänen tarpeitaan. Yli kaksivuotiaalle sijoitetulle lapselle tarvitaan oma huone. 

Vastaanottoperheen biologisten lasten tulee olla kolme vuotta täyttäneitä. 

Sijoitettu lapsi asuu vastaanottoperheessä tyypillisesti joitain kuukausia.  

Sovimme perheen kanssa siitä, minkä ikäisiä lapsia ja kuinka monta lasta perhe voi hoitaa samanaikaisesti. 

Vastaanottoperheet päivystävät sovitusti ympärivuorokautisesti viikon kerrallaan, jos heillä on paikka vapaana. 

Vastaanottoperheenä toimiminen on sitovaa ja ympärivuorokautista. 

Vastaanottoperheessä lapsen asioista vastaavan perhehoitajan tärkein tehtävä on tarjota lapsen tarpeita vastaavaa hoivaa ja huolenpitoa tavallisessa kotiympäristössä. 

Perhehoitaja kirjaa havaintoja lapsen arjesta ja tuen tarpeesta. Perhehoitaja tekee tiivistä yhteistyötä lapsen vanhempien, muiden läheisten ja lapsen kanssa työskentelevien työntekijöiden kanssa. Perhehoitaja osallistuu lapsen ja hänen vanhempiensa tapaamisten järjestämiseen esimerkiksi kuljettamalla lasta tapaamiseen. 

Perhehoitaja osallistuu usein lastensuojelun neuvotteluihin lapsen tilanteesta.

Ei tarvitse, valmennamme perheet tehtävään. Sosiaalialan koulutuksesta tai työkokemuksesta on kuitenkin hyötyä perhehoitajan tehtävässä. 

Kyllä. Maksamme perheille kuukausittaista peruspäivystyspalkkiota sijoitettujen lasten paikkaluvun mukaan. Lasten sijoitusten ajalta maksamme myös lapsikohtaista kulukorvausta ja hoitopalkkiota. 

Peruspäivystyspalkkiota saavat perheet osallistuvat sovitusti viikon jaksoissa ympärivuorokautiseen päivystykseen, josta maksetaan lisäksi erillinen palkkio. 

Kyseessä ei ole työsuhde, vaan toimeksiantosopimussuhde. Hoitopalkkiosta kertyy eläkettä. 

Vastaanottoperheelle kertyy vapaita 3,25 vuorokautta kuukaudessa. 

Vastaanottoperheellä on vastaanottoperhetoiminnassa oma vastuutyöntekijä, joka pitää yhteyttä perhehoitajaan vähintään viikoittain. Vastuutyöntekijä tukee muun muassa lapseen ja hänen tilanteeseensa liittyvien havaintojen kirjaamisessa, arjen kysymyksissä, lapsen vanhempien kohtaamisessa ja perhehoitajan jaksamiseen liittyvissä asioissa. 

Vastaanottoperhetoiminnassa on päivystävä tukipuhelin, josta saa tukea ja ohjausta akuutteihin tilanteisiin joka päivä klo 8-21.

Soita +358 9310 52581(Linkki aloittaa puhelun)

Tarjoamme perhehoitajille koulutusta ja säännöllisen ryhmätyönohjauksen. 

Lapsen ja hänen läheistensä tapaamisten järjestelystä vastaa vastaanottoperhetoiminnan työntekijä. Tarjoamme tapaamiseen sopivan tilan tarvittaessa. 

Järjestämme vastaanottoperheille ja lapsille yhteisen joulujuhlan, retkiä ja muuta toimintaa. 

Vastaanottoperheet ja vastaanottoperhetoiminnan työryhmä kokoontuvat kahdesti vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. 

Ei sido. Voit tulla valmennukseen epävarmana päätöksestäsi. 

Järjestämme valmennuksia useita kertoja vuodessa. Valmennus on sinulle maksuton.