Vattuniemen ala-asteen koulu

Lauttasaaressa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Vattuniemen ala-aste

Vattuniemen koulun oppivassa yhteisössä huolehditaan jokaisen hyvinvoinnista. Opimme ilolla, ihmetellen ja oivaltaen. Koulussa toimivat vuosiluokat 1-6. Oppilaita koulussa on 498. Vattuniemen koulu aloitti toimintansa elokuussa 2020.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Vattuniemen ala-asteen koululla opiskellaan kielirikasteisesti vuosiluokilla 1.-6. Kielirikasteisuus on osa koko koulun toimintakulttuuria. Kielirikasteinen opetus tapahtuu englannin kielellä. Oppilas osallistuu kielirikasteiseen opetukseen A1-kielen valinnasta riippumatta.

Kielirikasteisessa opetuksessa käytetään CLIL-pedagogiikkaa, jossa keskeistä on opetuksen kaksoistavoite: vieraan kielen ja sisällön samanaikainen oppiminen. CLIL-opetuksessa englannin kielellä voidaan opettaa sekä eri oppiaineita että oppiainerajat ylittäviä opetussisältöjä ja -kokonaisuuksia. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): espanja, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • Kielirikasteinen opetus: englanti

Kielirikasteisen englannin opetuksen tavoitteena on sisällyttää kielen oppimista arkipäivän tilanteisiin. Kielirikasteisella luokalla 10-25% opetuksesta tapahtuu englannin kielellä. Opetusta annetaan vuosiluokilla 1-6.

Tietoa syksyllä 1. luokan aloittaville oppilaille ja huoltajille

9.5.2023

Elokuussa koulunsa aloittavat 1. luokkalaiset ja heidän huoltajansa ovat tervetulleita kouluun tutustumisaamuun Vattuniemen ala-asteen kouluun tiistaina 8.8.2023 klo 8.15-9.00.

Tilaisuudessa 1. luokkien opettajat esittäytyvät ja keräävät luokkiensa oppilaat tutustumishetkeen 1. luokkalaisten luokkatiloihin. Huoltajille on samaan aikaan tiedotustilaisuus koulun ruoka/juhlasalissa.

Saapuminen Vattuniemenkadun puolelta pääovista. Tilaisuus alkaa ruoka/juhlasalissa.

Myös luokkien 2.-6. uusien oppilaiden ja huoltajien on mahdollista tulla tutustumaan luokanopettajaan ja luokkatiloihin samaan aikaan eli ti 8.8.2023 klo 8.15-9.00. Tapaamisista sovitaan erikseen luokanopettajan kanssa. Elokuun alussa yhteys rehtoriin tai koulusihteeriin, joka välittää tapaamispyynnön luokanopettajalle.

 

Koulu alkaa torstaina 10.8. 1. luokkalaisilla klo 8.30 ja 2.-6. luokkalaisilla klo 9.00.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Koulualueen määrittely

 • Koulualueen muodostavat:
 • Koulun aidattu piha-alue Köysikujan puolella.
 • Kouluajan määrittely
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan varsinaisena koulun työpäivänä oppi- ja välitunneilla.
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun toimintasuunnitelmaan kirjatussa koulun ulkopuolisessa toiminnassa sekä koulun puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassa.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

 • Oikeus maksuttomaan perusopetukseen
 • Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
 • Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
 • Oikeus yksityiselämän suojaan
 • Oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä
 • Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Oppilaan velvollisuudet

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

 • Olen kiva kaveri ja otan kaikki mukaan.
 • Puhun kaikille ystävällisesti.
 • Noudatan annettuja ohjeita.
 • Olen avulias.
 • Annan opiskelurauhan ja ruokarauhan.

Oleskelu ja liikkuminen

 • Liikun sisätiloissa rauhallisesti muut huomioiden.
 • Vietän koulupäiväni ja välitunnit sovituilla alueilla.
 • Koulupäivän jälkeen poistun koulualueelta.
 • Kuljen koulunmatkani noudattaen liikennesääntöjä.
 • Tulen ajoissa tunnille ja poistun koulualueelta koulupäivän päätyttyä.
 • Pelaan sisäpelejä vain aikuisen luvalla.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Huolehdin yhteisistä tiloista ja tavaroista.
 • Kunnioitan toisten omaisuutta.
 • Huolehdin omista tavaroistani.
 • Jätän käyttämäni tilan siistiksi.
 • Lajittelen roskat.
 • Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon
 • Olen velvollinen likaamani ja epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuuden puhdistamiseen ja järjestämiseen

Turvallisuus

 • Toimin turvallisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti kaikissa tilanteissa.
 • Jätän kulkuväylät vapaaksi tavaroista.
 • Säilytän polkupyörääni ja muita liikkumisvälineitäni niille osoitetulla paikalla.
 • Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 • Heitän lumipalloja vain niille osoitetuilla paikoilla.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Käytän laitteita koulussa opiskeluun opettajan luvalla.
 • Noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytössä.
 • Noudatan tekijänoikeuksia käyttäessäni tietokoneita ja mobiililaitteita koulussa.
 • Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen.
 • Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet asianmukaiset luvat.

Päihteet ja vaaralliset aineet

 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tuominen kouluun on kiellettyä.
 • Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito oppimisympäristössä on ehdottomasti kielletty.

Kurinpito

 • Koulussa noudatetaan suunnitelmaa kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskusteluiden käytöstä.
 • Kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat.
 • Opettaja tai rehtori voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun kotisivuilla, Wilman tiedotteissa ja luokissa.
 • Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan vuosittain järjestyssäännöistä.
 • Järjestyssäännöt käsitellään vuosittain oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa.
 • Järjestyssääntöjä tarkastetaan tarvittaessa.

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteerit

katri.ojanen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Katri Ojanen
puh. 09 310 82141

Kanslia on avoinna oppilaille klo 9-14. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Koulusihteeri hoitaa koulumatka ja -tapaturmiin liittyvät asiat. Koulusihteeri tekee Wilma-tunnukset huoltajille.

Rehtori Päivi Hakala
puh. 09 310 82850, paivi.hakala(at)hel.fi

Apulaisrehtori Jemina Viitala
puh. 09 310 40457 , jemina.viitala(at)edu.hel.fi

Apulaisrehtori Mari-Helena Tedeschi (sijaiset)
puh. 09 310 32698, mari-helena.tedeschi(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Hannu Hallamaa

Aamutoiminta
Aleksiina 041-3175855

Iltapäivätoiminta
Linguajoy
Ryhmän tiedot: Ryhmän puh. 041 317 5855

Palvelupäällikkö Maija Jaskara 041 3111052
Sähköposti: maija.jaskara@linguajoy.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Nano-kerhot
Ryhmän tiedot:
1A, 040 140 6189
1 B, 040 146 5138
vattuniemi@nanokerhot.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava Henry Joona
puh. 050 401 3844, henry.joona(at)palmia.fi

Kouluravintolat
09310 82146
kouluravintola.vattuniemen.aa(at)hel.fi

Opettajanhuone 
puh. 09 310 82142 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi ellei toisin mainita.

Luokanopettajat

1A Jaana Autio ja  Elisa Veteläinen
1B Oskari Holopainen ja Päivi Kuokkanen

1-3E Emma Alho  

2A Peeter Saastamoinen ja Mari-Helena Tedeschi
2B  Eeva-Maija Ainikkamäki ja Sanna Hoffren 

3A Johanna Lohi ja Veera Pohjavirta
3B Tiia Junnikkala ja Reetta Uitto

4A  Danielle Amorim ja Riikka-Liisa Salomaa 
4B  Satu Ansamaa ja Silja Sundström 

5A Liisa Saloheimo
5B  Irina Kangasharju
5C Atte Kettunen

6A Tiina Halttunen
6B  Riku Kareinen
6C Aleksandra Borchers
 

Aineenopettajat

Englanti ja espanja, Amanda Aaltonen

Saksa, Jenni Raiskinmäki

Ranska, Samuel van Keersbulck

Käsityö, Jemina Viitala

Ortodoksiuskonto, Soili Penttonen

Erityisopettajat

Susanna Rantila, 1. ja 2. luokat, puh. 040 825 8906

Taru Kankainen, 3. ja 6. luokat, puh. 09 31073185

Mia Ahlholm, 4. ja 5. luokat, puh. 040 661 0484

Koulunkäynnin ohjaajat

Sofia Haidich
Gaez Ayla
Kaisa Tanninen
Carla Colomer
Susanna Bodson

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja Anne-Mari Kortelainen
puh. 040 673 0364
anne-mari.kortelainen(at)edu.hel.fi

Koulupsykologi  
puh. 

Koulukuraattori Sanna Kokko
puh. 09 310 71991 / 050 4013301, sanna.kokko(at)hel.fi

Terveydenhoitaja Ella Sallinen 
puh. 09 310 76174 / 050 4013126, ella.sallinen(at)hel.fi

Terveydenhoitaja paikalla maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Keskiviikko

Cheerleading (3–6.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–15.30

Paikka: Liikuntasali

Rento cheerleadingharrastus 3.–6.luokkalaisille. Treeneissä harjoitellaan cheerleadingin perusteita sekä akrobatiaa. Päälle kannattaa laittaa mukavat treenivaatteet ja ottaa mukaan vesipullon. Ohjaaja: Nelma Kovanen.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: nelma.kovanen@funkyteam.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: Funky Team / Harrastamisen Suomen malli

Elokuva (3–6.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–16 (2 samanaikaista ryhmää)

Paikka: Mediapaja ja kuvataideluokka 1.kerroksessa

Tervetuloa mukaan elokuvan/animaation harrastetunneille! Elokuvatunneilla käymme läpi elokuvantekemisen perusteet kaikkine vaiheineen mallintaen todellisten tuotantorakenteiden prosesseja. Elokuvantekemiseen liittyviä osa-alueita ovat mm. käsikirjoittaminen, puvustusten ja lavasteiden suunnittelu, näytteleminen, ohjaaminen, kuvausten suunnittelu, kuvaaminen ja leikkaaminen. Elokuvan tekeminen on ryhmätyötä, jossa oppii tiimityöskentelyä. Elokuvatunneilla teemme kaiken elokuvan toteuttamiseen liittyvän alusta loppuun saakka itse: elokuvan suunnittelun, käsikirjoittamisen, kuvaamisen, näyttelemisen, ohjaamisen, leikkaamisen ja editoinnin. Tunneilla opettelemme myös tarinankerrontaa sekä sitä, millaisia kerrontatapoja videokuvassa on ja miten videolla voidaan tuottaa tarinaa. Pienelokuvien lisäksi tunneilla tehdään animaatioita. Tunnit sopivat niin aloittelijoille kuin jo elokuvaa harrastaneille.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: PopUp / Harrastamisen Suomen malli

Suuret Seikkailut -Hengästyttävän hienoja elämyksiä Minecraftin tarinamaailmassa (3.–6.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–16

Paikka: Luokka OT441, 4.krs

Haluatko olla osa suurta seikkailua? Mikä on paras seikkailukirja tai -elokuva, jonka olet joskus lukenut tai nähnyt? Tulisiko siitä hyvä seikkailu Minecraftiin? Tässä harrastuksessa me heittäydytään mukaan omaan lempiseikkailuun ja toteutetaan se Minecraftissa. Suuret seikkailut odottavat niitä, joilla on kanttia. Onko sinulla? (Tsekkaa video: https://youtu.be/akoBcDaLPn0 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli

Torstai

Parkour (3–6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 15–16

Paikka: Lauttasaaren Parkour Akatemia, Kiviaidankatu 2 c, 4.krs

Parkourtunnilla mm. tasapainoillaan, ylitetään esteitä, sujahdellaan ahtaista väleistä, kiivetään seinille ja hypitään erilaisille pinnoille ja ennen kaikkea – pidetään hauskaa. Parkourin pariin ovat tervetulleita kaiken tasoiset liikkujat. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: suvi.ekroos@parkourakatemia.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Parkour Akatemia / Harrastamisen Suomen malli

 

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Jäsen/Henkilökohtainen varajäsen:                                                                       

Huoltajat
Pauliina Eriksson/ Mikko Eriksson
Hannu Hallamaa/ Lotta Hietaniemi-Sipakko
Mira Kariola/ Riikka Tainio
Jussi Tainio/ Laura Ohtonen
Heidi Tukiainen/Petteri Tukiainen

Opettaja jäsenet
Tiina Halttunen/  Irina Kangasharju

Muu henkilökunta
Sanna Kokko/ Sofia Haidich

Oppilasjäsenet

xx
xx

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Vattuniemen ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Vattuniemenkatu 23, 00210 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on yli 6 m pitkä luiska, jossa ei ole välitasannetta, jossa on käsijohteet toisella puolella.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 6 m pitkä luiska, jossa ei ole välitasannetta, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi vaatii ovipuhelimen kayttöä, jonka jälkeen aukeaa automaattisesti.

Sisätilat

 • Asiointipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Asiointipisteen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Asiointipisteessä on esteetön wc kerroksessa 2.