Vattuniemen ala-asteen koulu

Lauttasaaressa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Vattuniemen ala-aste

Yhteystiedot

Vattuniemenkatu 23, 00210 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 21301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Jemina Viitala
+358 9 310 40457
jemina.viitala@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Mari-Helena Tedeschi
+358 9 310 32698
mari-helena.tedeschi@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Riina Reinikainen
+358 9 310 86599
riina.reinikainen@hel.fi

Koulusihteeri
Tina Bergman
+358 9 310 72077
tina.bergman@hel.fi

Rehtori
Päivi Hakala
+358 9 310 82850
paivi.hakala@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
englanti, espanja, ranska, saksa
ruotsi

Kaksikielinen opetus

suomi-englanti

Vattuniemen koulun oppivassa yhteisössä huolehditaan jokaisen hyvinvoinnista. Opimme ilolla, ihmetellen ja oivaltaen. Koulussa toimivat vuosiluokat 1-6. Oppilaita koulussa on 498. Vattuniemen koulu aloitti toimintansa elokuussa 2020.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Vattuniemen ala-asteen koululla opiskellaan kielirikasteisesti vuosiluokilla 1.-6. Kielirikasteisuus on osa koko koulun toimintakulttuuria. Kielirikasteinen opetus tapahtuu englannin kielellä. Oppilas osallistuu kielirikasteiseen opetukseen A1-kielen valinnasta riippumatta.

Kielirikasteisessa opetuksessa käytetään CLIL-pedagogiikkaa, jossa keskeistä on opetuksen kaksoistavoite: vieraan kielen ja sisällön samanaikainen oppiminen. CLIL-opetuksessa englannin kielellä voidaan opettaa sekä eri oppiaineita että oppiainerajat ylittäviä opetussisältöjä ja -kokonaisuuksia. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): espanja, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • Kielirikasteinen opetus: englanti

Kielirikasteisen englannin opetuksen tavoitteena on sisällyttää kielen oppimista arkipäivän tilanteisiin. Kielirikasteisella luokalla 10-25% opetuksesta tapahtuu englannin kielellä. Opetusta annetaan vuosiluokilla 1-6.

Tulevien 1. luokkalaisten tutustumisaamu Vattuniemen ala-asteen koulussa

Tulevien 1. luokkalaisten tutustumisaamu ja huoltajien infotilaisuus järjestetään tiistaina 6.8.2024 klo 8.15-9.00. Kokoonnumme koulun ruokasaliin (käynti Vattuniemenkatu 23). Koulun aloittavat 1. luokkalaiset lähtevät opettajiensa johdolla luokkaan tutustumishetkeen. Huoltajille on infotilaisuus koulun aloittamiseen liittyen.

Koulutulokkaat saavat kesäkuussa Tervetuloa-kirjeen kotiin, jossa on tiedot oppilaan luokasta ja opettajista sekä kutsu tutustumisaamuun.

Koulu alkaa torstaina 8.8.2024.

Tervetuloa tutustumaan elokuussa!

Siirtyminen 3. luokalle

Siirtymisestä kolmosluokalla voit lukea 2. luokkalaisten vanhemmille tarkoitetuista dioista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Vattuniemen ala-asteen koulun tiedotustilaisuus koulutulokkaiden huoltajille 27.11.2023

24.10.2023

Vattuniemen ala-asteen koulun tiedotustilaisuus koulutulokkaiden huoltajille järjestetään maanantaina 27.11.2023 klo 17-18.

Tilaisuuden diat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)voit lukea myös tilaisuuden jälkeen.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Koulualueen määrittely
 • Koulualueen muodostavat:
 • Koulun aidattu piha-alue Köysikujan puolella.
 • Kouluajan määrittely
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan varsinaisena koulun työpäivänä oppi- ja välitunneilla.
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun toimintasuunnitelmaan kirjatussa koulun ulkopuolisessa toiminnassa sekä koulun puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassa.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet
 • Oikeus maksuttomaan perusopetukseen
 • Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
 • Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
 • Oikeus yksityiselämän suojaan
 • Oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä
 • Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
Oppilaan velvollisuudet
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös
 • Olen kiva kaveri ja otan kaikki mukaan.
 • Puhun kaikille ystävällisesti.
 • Noudatan annettuja ohjeita.
 • Olen avulias.
 • Annan opiskelurauhan ja ruokarauhan.
Oleskelu ja liikkuminen
 • Liikun sisätiloissa rauhallisesti muut huomioiden.
 • Vietän koulupäiväni ja välitunnit sovituilla alueilla.
 • Koulupäivän jälkeen poistun koulualueelta.
 • Kuljen koulunmatkani noudattaen liikennesääntöjä.
 • Tulen ajoissa tunnille ja poistun koulualueelta koulupäivän päätyttyä.
 • Pelaan sisäpelejä vain aikuisen luvalla.
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
 • Huolehdin yhteisistä tiloista ja tavaroista.
 • Kunnioitan toisten omaisuutta.
 • Huolehdin omista tavaroistani.
 • Jätän käyttämäni tilan siistiksi.
 • Lajittelen roskat.
 • Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon
 • Olen velvollinen likaamani ja epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuuden puhdistamiseen ja järjestämiseen
Turvallisuus
 • Toimin turvallisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti kaikissa tilanteissa.
 • Jätän kulkuväylät vapaaksi tavaroista.
 • Säilytän polkupyörääni ja muita liikkumisvälineitäni niille osoitetulla paikalla.
 • Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 • Heitän lumipalloja vain niille osoitetuilla paikoilla.
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
 • Käytän laitteita koulussa opiskeluun opettajan luvalla.
 • Noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytössä.
 • Noudatan tekijänoikeuksia käyttäessäni tietokoneita ja mobiililaitteita koulussa.
 • Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen.
 • Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet asianmukaiset luvat.
Päihteet ja vaaralliset aineet
 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tuominen kouluun on kiellettyä.
 • Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito oppimisympäristössä on ehdottomasti kielletty.
Kurinpito
 • Koulussa noudatetaan suunnitelmaa kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskusteluiden käytöstä.
 • Kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat.
 • Opettaja tai rehtori voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun kotisivuilla, Wilman tiedotteissa ja luokissa.
 • Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan vuosittain järjestyssäännöistä.
 • Järjestyssäännöt käsitellään vuosittain oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa.
 • Järjestyssääntöjä tarkastetaan tarvittaessa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Tina Bergman
puh. 09 310 72077
tina.bergman@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Anne Siisiäinen
puh. 09 310 81981
anne.siisiainen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kanslia on avoinna oppilaille klo 9-14. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Koulusihteeri hoitaa koulumatka ja -tapaturmiin liittyvät asiat. Koulusihteeri tekee Wilma-tunnukset huoltajille.

Rehtori 

Päivi Hakala
puh. 09 310 82850
paivi.hakala@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit

Jemina Viitala
puh. 09 310 40457
jemina.viitala@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Mari-Helena Tedeschi (sijaiset)
puh. 09 310 32698
mari-helena.tedeschi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja 

Hannu Hallamaa

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamutoiminta Aleksiina, puh.041 3175855

Iltapäivätoiminta Linguajoy
Ryhmän puh. 041 317 5855

Palvelupäällikkö Maija Jaskara 041 3111052
maija.jaskara@linguajoy.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Nano-kerhot
Ryhmän tiedot:
1A, 040 140 6189
1B, 040 146 5138
vattuniemi@nanokerhot.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava 

Henry Joona
puh. 050 401 3844
henry.joona@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintolat

puh. 09310 82146
kouluravintola.vattuniemen.aa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ellei toisin mainita.

Luokanopettajat

1A Jaana Autio ja  Elisa Veteläinen
1B Oskari Holopainen ja Päivi Kuokkanen

1-3E Eeva-Kaarine Ikonen

2A Peeter Saastamoinen ja Mari-Helena Tedeschi
2B  Eeva-Maija Ainikkamäki ja Sanna Hoffren 

3A Johanna Lohi ja Leena Bono
3B Tiia Junnikkala ja Saga Peace

4A  Satu Pietinen ja Riikka-Liisa Salomaa 
4B  Satu Ansamaa ja Silja Sundström 

5A Liisa Saloheimo
5B  Irina Kangasharju
5C Atte Kettunen

6A Tiina Halttunen
6B  Riku Kareinen
6C Aleksandra Borchers 

Aineenopettajat

Englanti ja espanja, Amanda Aaltonen
Saksa, Jenni Raiskinmäki
Ranska, Samuel van Keersbulck
Käsityö, Jemina Viitala
Ortodoksiuskonto, Porfyrios Kärkkäinen

Erityisopettajat

Susanna Rantila, 1. ja 2. luokat, puh. 040 825 8906
Taru Kankainen, 3. ja 6. luokat, puh. 09 31073185
Mia Ahlholm, 4. ja 5. luokat, puh. 040 661 0484

Koulunkäynnin ohjaajat

Sofia Haidich
Gaez Ayla
Kaisa Tanninen
Carla Colomer
Susanna Bodson

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja Anne-Mari Kortelainen
puh. 040 673 0364
anne-mari.kortelainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulupsykologi  

Lotta Ala-Mello
puh. 040-7019689
lotta.ala-mello@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulukuraattori 

Sanna Kokko
puh. 09 310 71991 / 050 4013301
sanna.kokko@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja 

Ella Sallinen 
puh. 09 310 76174 / 050 4013126
ella.sallinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat. 

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään. 

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät jatkuvat 15.1.2024 alkaen

 

Keskiviikko


Cheerleading (3–6.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–15.30

Paikka: Liikuntasali

Rento cheerleadingharrastus 3.–6.luokkalaisille. Treeneissä harjoitellaan cheerleadingin perusteita sekä akrobatiaa. Päälle kannattaa laittaa mukavat treenivaatteet ja ottaa mukaan vesipullon. Ohjaaja: Nelma Kovanen.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: nelma.kovanen@funkyteam.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: Funky Team / Harrastamisen Suomen malli

 

Elokuva (3–6.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–16 (2 samanaikaista ryhmää)

Paikka: Mediapaja ja kuvataideluokka 1.kerroksessa

Tervetuloa mukaan elokuvan/animaation harrastetunneille! Elokuvatunneilla käymme läpi elokuvantekemisen perusteet kaikkine vaiheineen mallintaen todellisten tuotantorakenteiden prosesseja. Elokuvantekemiseen liittyviä osa-alueita ovat mm. käsikirjoittaminen, puvustusten ja lavasteiden suunnittelu, näytteleminen, ohjaaminen, kuvausten suunnittelu, kuvaaminen ja leikkaaminen. Elokuvan tekeminen on ryhmätyötä, jossa oppii tiimityöskentelyä. Elokuvatunneilla teemme kaiken elokuvan toteuttamiseen liittyvän alusta loppuun saakka itse: elokuvan suunnittelun, käsikirjoittamisen, kuvaamisen, näyttelemisen, ohjaamisen, leikkaamisen ja editoinnin. Tunneilla opettelemme myös tarinankerrontaa sekä sitä, millaisia kerrontatapoja videokuvassa on ja miten videolla voidaan tuottaa tarinaa. Pienelokuvien lisäksi tunneilla tehdään animaatioita. Tunnit sopivat niin aloittelijoille kuin jo elokuvaa harrastaneille.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: PopUp / Harrastamisen Suomen malli

 

Suuret Seikkailut -Hengästyttävän hienoja elämyksiä Minecraftin tarinamaailmassa (3.–6.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–16

Paikka: Luokka OT441, 4.krs

Haluatko olla osa suurta seikkailua? Mikä on paras seikkailukirja tai -elokuva, jonka olet joskus lukenut tai nähnyt? Tulisiko siitä hyvä seikkailu Minecraftiin? Tässä harrastuksessa me heittäydytään mukaan omaan lempiseikkailuun ja toteutetaan se Minecraftissa. Suuret seikkailut odottavat niitä, joilla on kanttia. Onko sinulla? (Tsekkaa video: https://youtu.be/akoBcDaLPn0(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun))

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli

 

Torstai

 

Parkour (3–6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 15–16

Paikka: Lauttasaaren Parkour Akatemia, Kiviaidankatu 2 c, 4.krs

Parkourtunnilla mm. tasapainoillaan, ylitetään esteitä, sujahdellaan ahtaista väleistä, kiivetään seinille ja hypitään erilaisille pinnoille ja ennen kaikkea – pidetään hauskaa. Parkourin pariin ovat tervetulleita kaiken tasoiset liikkujat. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: suvi.ekroos@parkourakatemia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Parkour Akatemia / Harrastamisen Suomen malli

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Jäsen/Henkilökohtainen varajäsen:                                                                       

Huoltajat
Pauliina Eriksson/ Mikko Eriksson
Hannu Hallamaa/ Lotta Hietaniemi-Sipakko
Mira Kariola/ Riikka Tainio
Jussi Tainio/ Laura Ohtonen
Heidi Tukiainen/Petteri Tukiainen

Opettaja jäsenet
Tiina Halttunen/  Irina Kangasharju

Muu henkilökunta
Sanna Kokko/ Sofia Haidich

Oppilasjäsenet

Onni 5B
Oskari 6C

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

KOKOUSAIKA tiistai 19.9.2023 klo 18

KOKOUSPAIKA Vattuniemenkatu 23, 3. kerros, OT 336

Läsnä

Hannu Hallamaa, pj.

Jussi Tainio

Mikko Eriksson

Mira Kariola

Heidi Tukiainen

Tiina Halttunen

Sanna Kokko

Päivi Hakala, esittelijä, sihteeri

1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESITYS: Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS JOHTOKUNNAN OPPILASEDUSTAJILLE

ESITYS: Johtokunta myöntänee oppilasedustajille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa lukuvuonna 23-24.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA MAHDOLLISTEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

ESITYS: Johtokunta valinnee pöytäkirjantarkistajiksi Tiina Halttusen ja Sanna Kokon.

Ääntenlaskijoiksi valittaneen Jussi Tainio ja Mira Kariola.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

ESITYS: Johtokunta hyväksynee kokouksen esityslistan.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

5. VATTUNIEMEN ALA-ASTEEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

LIITE 1, LIITE 2

Esittelijä esittelee Vattuniemen ala-asteen koulun toimintasuunnitelman.

ESITYS: Johtokunta hyväksynee Vattuniemen ala-asteen koulun toimintasuunnitelman.

PÄÄTÖS: Johtokunta hyväksyi Vattuniemen ala-asteen koulun toimintasuunnitelman lukuvuodelle 23-24.

6. LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN PERUSKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2024–2025

LIITE 3

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).

Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää johtokunnan lausuntoa alla olevista vaihtoehdoista liittyen suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lukuvuonna 2024–2025:

1. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).

Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

2. vaihtoehto

Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).

Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke).

Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta pyydetään oma lausunto, joka liitetään johtokunnan lausuntoon.

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana.

ESITYS: Johtokunta päättänee antaa lausunnon lukuvuoden 2024-2025 työ- ja loma-ajoiksi.

PÄÄTÖS:  Vattuniemen ala-asteen koulun johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1. lukuvuoden 2024-2025 työ- ja loma-ajoiksi, joka on oppilaskunnan ja koulun henkilökunnan kannan mukainen.

8: SEURAAVA KOKOUS

ESITYS: Esittelijä esittää, että seuraava kokous on maaliskuussa 2024, Vattuniemen ala-asteen koulun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.

PÄÄTÖS Esityksen mukaan.

9. TIEDOKSI

Oppimateriaalihankinnat ja koulun taloustilanne.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37.

Hannu Hallamaa      Päivi Hakala

Puheenjohtaja           Sihteeri

Tiina Halttunen                      Sanna Kokko

Pöytäkirjantarkastaja           Pöytäkirjantarkastaja

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2024 VATTUNIEMEN ALA-ASTEEN KOULU Johtokunta 20.3.2024 KOKOUSAIKA keskiviikko 20.3.2023 klo 18 KOKOUSPAIKA Vattuniemenkatu 23, 3. kerros, OT 336 Hannu Hallamaa, pj. Jussi Tainio, vara pj. Pauliina Eriksson Mira Kariola Heidi Tukiainen Irina Kangasharju Sanna Kokko Oskari Nieminen , oppilasedustaja Päivi Hakala, esittelijä, sihteeri 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ESITYS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS Esityksen mukaan. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA MAHDOLLISTEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN ESITYS Johtokunta valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Tiina Halttusen ja Sanna Kokon. Ääntenlaskijoiksi valitaan Heidi Tukiainen ja Mira Kariola. PÄÄTÖS Johtokunta valitsee pöytäkirjantarkistajiksi Irina Kangasharjun ja Sanna Kokon. Ääntenlaskijoiksi valitaan Heidi Tukiainen ja Mira Kariola. 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ESITYS Johtokunta hyväksyy kokouksen esityslistan. PÄÄTÖS Esityksen mukaan. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2024 VATTUNIEMEN ALA-ASTEEN KOULU Johtokunta 20.3.2024 5 VATTUNIEMEN ALA-ASTEEN KOULUN VUODEN 2024 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN LIITE 1, LIITE 2 ESITYS Vattuniemen ala-asteenkoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset. Esittelijän perustelut: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 §275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024. Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2023 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun määrärahojen vastuuhenkilö. Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 ja 14.2.2024 palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, joiden pohjalta perusopetusjohtaja päätti 29.2.2024 kehyksen talousarviovuodeksi 2024 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Vattuniemen ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 4 361 198 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2024 osalta on 498 oppilasta ja syksyn ennusteen 2024 osalta 506 oppilasta. Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,955 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta. Liitteet: Koulun käyttösuunnitelma Tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2024 VATTUNIEMEN ALA-ASTEEN KOULU Johtokunta 20.3.2024 PÄÄTÖS Esityksen mukaan. 6 SEURAAVA KOKOUS ESITYS Esittelijä esittää, että seuraava kokous kesäkuussa 2024, Vattuniemen ala-asteen koulun lukuvuoden 2023-2024 toimintakertomuksen hyväksyminen. PÄÄTÖS Seuraava kokous tiistaina 21.5. klo 18.00. 7 TIEDOKSI Seuraava lukuvuosi: oppimateriaalihankinnat ja virkavalinnat. Henkilökunnan kevätkahvitilaisuus ke 29.5. klo 14.30. 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36. Hannu Hallamaa Päivi Hakala puheenjohtaja sihteeri Irina Kangasharju Sanna Kokko pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaj

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Vattuniemen ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Vattuniemenkatu 23, 00210 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on yli 6 m pitkä luiska, jossa ei ole välitasannetta, jossa on käsijohteet toisella puolella.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 6 m pitkä luiska, jossa ei ole välitasannetta, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi vaatii ovipuhelimen kayttöä, jonka jälkeen aukeaa automaattisesti.

Sisätilat

 • Asiointipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Asiointipisteen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Asiointipisteessä on esteetön wc kerroksessa 2.