Högstadieskolan Kruununhaan yläasteen koulu

Vår skola i Kronohagen består av årskurserna 7-9. Skolans undervisningsspråk är finska.
Kruununhaan yläasteen koulu
Bild: Tiina Piri

Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 18, 00170 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 17303, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Ari-Pekka Vallenius
+358 9 310 72229
ari-pekka.vallenius@edu.hel.fi

Biträdande rektor
Katriina Kokko
+358 9 310 86524
katriina.kokko@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Minna Nieminen
+358 9 310 86529
minna.nieminen@hel.fi

Rektor
Jani Puurula
+358 9 310 86528
jani.puurula@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

engelska, franska
engelska, spanska, franska, svenska, tyska
svenska
franska, tyska

Intensifierad undervisning

musik, dans

Tillgänglig: sal

Plats

Snellmansgatan 18, 00170 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är ojämn samt belyst.
 • På rutten finns minst 4 trappsteg.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns minst 4 trappsteg.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 5 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är trång för rullstol med plats för en rullstol med en dörr som är lätt att öppna för hand. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
 • I lokalen finns en rullstolshiss.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.