Kontaktuppgifter för Helsingfors språkgymnasium

Helsingfors språkgymnasium
Inträde: Stenparsvägen 1, 00920 Helsingfors
PB 92307, 00099 Helsingfors stad   

Annan kontaktinformation

Rektor

Sanna Manner  
tfn 09 310 80702 eller 040 5468 666, sanna.manner(at)hel.fi

Biträdande rektor

Minna Ankkuri
tfn 040 861 0749, minna.ankkuri(at)edu.hel.fi

Biträdande rektor

Satu Skogster
tfn 040 185 9875 satu.skogster(at)hel.fi

Ordförande för direktionen 

Alina Haavisto 

Skolsekreterare 

Erja Sumanen  
tfn 09 310  821 84 eller 040 334 8248, erja.sumanen(at)hel.fi

Kansliet är öppet för elever kl 9.00-14.00  
Kansliet är stängt i juli. Kansliet handlar ärenden gällande studiestöd, studiekort och resebiljetter. Ändringar av namn, adress, telefonnummer och information i befolkningsdatasystemet.

Studiehandledare 

Milja Mantere
tfn 040 336 0172, milja.mantere(at)edu.hel.fi 

Kaija Kumpukallio
tfn 050 401 3068, kaija.kumpukallio(at)edu.hel.fi

Laia Saló i Nevado
tfn 040 567 9551, laia.salo.i.nevado(at)edu.hel.fi

Salli Rantanen
tfn 040 567 9551, 
salli.rantanen(at)edu.hel.fi

Speciallärare

Rea-Maria Sirén
tfn 040 631 1458, rea-maria.siren(at)edu.hel.fi
Mottagningstider i skolan dagligen

Valtteri Happonen
tfn 040 560 3685, valtteri.happonen(at)edu.hel.fi
Mottagningstider i skolan dagligen

Kurator

Pauliina Pulkki  
tfn 040 835 5894, pauliina.pulkki(at)hel.fi
Mottagningstider i skolan dagligen

Marika Hahka 
tfn 040 681 6884, marika.hahka(at)hel.fi
På plats huvudsakligen må-on.

Psykolog 

Emilia Rovamo
tfn 040 749 3238, emilia.rovamo(at)hel.fi
Mottagningstider i skolan dagligen

Hälsovårdare

Sanna Ranua
tfn 040 672 5128
Kontakt via Wilma, Maisa, textmeddelande eller samtal

Tarja Saaros
tfn 050 310 5629
Kontakt via Wilma, Maisa, textmeddelande eller samtal

Skolläkare

Kontakt via hälsovårdarna
 

Skolvärd Seppo Korhonen      
tfn 050 401 3828, seppo.korhonen(at)palmia.fi
Vaktmästarservice, fastighetsservice, hittegods.

Skolbespisning, Compass Group FS Finland Oy
Hanna Raitanen
tfn. 050 415 7310, hanna.raitanen(at)compass-group-fs.com

Helsingfors språkgymnasium på kartan

Helsingfors språkgymnasium på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)