Grundskolan Pitäjänmäen peruskoulu

Vår skola i Sockenbacka är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Skolans undervisningsspråk är finska.
Pitäjänmäen peruskoulu
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Kogergränden 6 A, 00370 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 37302, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Henna Nurmi
+358 9 310 72179
henna.nurmi@edu.hel.fi

Biträdande rektor
Risto Hänninen
+358 9 310 86543
risto.hanninen@edu.hel.fi

Biträdande rektor
Sari Tapojärvi
+358 9 310 80947
sari.tapojarvi@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Anne Tapiovaara
+358 9 310 80938
anne.tapiovaara@hel.fi

Rektor
Outi Hokkanen
+358 9 310 82007
outi.hokkanen@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

engelska
svenska, tyska
svenska
spanska, tyska

Intensifierad undervisning

dans, rörelse och uttryck

Tillgänglig: auditorium och sal

Plats

Kogergränden 6 A, 00370 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Bilplatsen för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns en rullstolshiss.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • En annan tillgänglig toalett finns på plan 2.