Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

Tarjoamme lapsiperheille neuvontaa, tukea ja apua vaikeasti kuormittavissa elämäntilanteissa.

Jos tarvitset apua esimerkiksi kasvatuspulmiin, ota yhteyttä lapsiperheiden sosiaalineuvontaan.

Jos perheessäsi on vakavasti kuormittava elämäntilanne ja arvioit lapsesi ja perheesi tarvitsevan laajempaa tukea, ota yhteyttä oman asuinalueesi lapsiperheen palvelutarpeen arvioinnin yksikköön.

Vakavaa kuormitusta lapsiperheessä voivat aiheuttaa esimerkiksi

- lapsen kasvatukseen liittyvät haasteet

- lapsen oireilu

- vanhempien uupumus

- vakavat vuorovaikutusongelmat

- vaikea taloudellinen tilanne

- päihteiden käyttö

- mielenterveysongelmat

- väkivalta

- muut arkeen liittyvät ongelmat.

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki -yksiköstä saat ohjausta, neuvontaa sekä välitöntä apua ja tukea. Arvioimme tuen ja palvelujen tarvetta kokonaisvaltaisesti yhdessä perheesi kanssa. Palvelutarpeen arviointi sisältää 1-5 tapaamista ja kestää enintään kolme kuukautta.

Palvelutarpeen arviointi alkaa saamamme lastensuojeluilmoituksen tai sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton kautta. Sosiaalityöntekijämme arvioi, aloitetaanko palvelutarpeen arviointi ja arvioidaanko sen yhteydessä myös lapsen erityisen tuen tai lastensuojelun tarvetta. Erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle tarjoamme perhesosiaalityön palveluja.

Lasten ja nuorten etsivä työ on osa toimintaamme. Etsimme tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria jalkautumalla kouluihin ja muihin ympäristöihin, joissa he viettävät aikaa. Teemme etsivää työtä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi koulujen, nuorisotyön ja järjestöjen kanssa erityisesti tilanteissa, joissa huoli liittyy kiusaamiseen tai siihen, miten ja missä lapsi viettää vapaa-aikaansa. Ohjaamme tukea tarvitsevat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä palvelujen piiriin.

Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa työskentelee lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, perheneuvolan sosiaalityöntekijä, perheneuvolan psykologi, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja sekä mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitaja.

Saat meihin yhteyden oman asuinalueesi lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki -yksikön neuvontanumerosta.

- Eteläisen Helsingin sekä ruotsinkielisiä asukkaita koko Helsingin alueella palvelee Kallio-Berghäll-yksikkö.

- Itäisen Helsingin asukkaita palvelevat Itäkadun ja Vuosaaren yksiköt.

- Pohjoisen Helsingin asukkaita palvelevat Malmin ja Maunulan yksiköt.

- Läntisen Helsingin asukkaita palvelee Lassilan yksikkö.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/lapsiperheiden-palvelutarpeen-arviointi.

Palvelupaikat

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Malmi

Osoite: Ala-Malmin tori 2, 00700 Helsinki

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Kallion perhekeskus

Osoite: Toinen linja 4 C, 00530 Helsinki

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Lassila

Osoite: Kaupintie 11, 00440 Helsinki

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Maunula

Osoite: Suursuonlaita 1, 00630 Helsinki