Webbplatsen Digimieli som stöd för den psykiska hälsan

Helsingfors stads nya webbplats Digimieli fungerar som stöd för både kunderna och vårdpersonalen i behandlingen av depressions- och ångestsymtom. Den hjälpbehövande kan använda webbplatsen självständigt eller tillsammans med vårdpersonal, till exempel en sjukskötare eller psykolog. En del av materialen kan även användas i distansgrupper. 
Henkilö tietokoneella.
Bild: Unsplash/ Christin Hume

Webbplatsen Digimieli fungerar som stöd för befintliga vårdrelationer. Kundens vård förstärks när kunden kan göra övningar mellan mottagningarna eller på andra sätt återgå till ämnen i sin vardagsmiljö. Också tillgången till tjänsterna blir bättre när behandling kan fås hemma. Samtidigt förbättras förutsättningarna för kundens självständiga verksamhet.

För personalen ger materialet på webbplatsen nya verktyg för arbetet. 

Just nu erbjuder Digimieli hjälp med till exempel kroppslig ångest, ett instabilt känsloliv och förändringar i livssituationen samt verktyg för att underlätta studierna.  

Digimieli sänker tröskeln för att söka hjälp

Många som behöver stöd för sin psykiska hälsa söker inte nödvändigtvis vård. Digitala tjänster, som den nya tjänsten Digimieli, sänker tröskeln för att söka hjälp.  

”Webbaserade tjänster för psykisk hälsa är lättillgängliga och därför en viktig del av vård med låg tröskel. Distanstjänsterna tar hjälpen och stödet till människornas vardag. På internet kan man ofta genomföra lika effektiva behandlingar som ansikte mot ansikte på mottagningen”, konstaterar Sami Keränen, chef för första linjens tjänster inom psykiatrin.

”Webbtjänsten finns tillgänglig för dem som känner att detta är ett lämpligt sätt för dem att hantera ärenden och få hjälp”, fortsätter Keränen.    

Fördelen med digitala tjänster för psykisk hälsa är också att man kan gå tillbaka till samma teman och använda tjänsterna var som helst, när som helst. Digitala tjänster ger nyttig information även till närstående och vårdpersonal. 

Helsingfors stad har genomfört webbplatsen Digimieli som en del av social- och hälsovårdsministeriets nationella strategi för psykisk hälsa(Länk leder till extern tjänst)

Webbplatsen Digimieli(Länk leder till extern tjänst)