Webbstudier

Kurserna som erbjuds vid Helsingin verkkolukio går på finska. Kurser på svenska kan du avlägga vid Vasa aftis. Kontakta i så fall din studiehandledare.

Helsingfors webbgymnasium: Webbstudier

 

Webbstudier på finska 

Webbundervisning ges i studiehelheter som du kan genomföra flexibelt oberoende av tid och plats. De är dock bundna till webbperioderna. Syftet med webbundervisningen är att möjliggöra flexibla inlärningsvägar för dig. 

Läraren stödjer ditt lärande genom att ge dig personlig respons om ditt arbete under studieavsnittet – webbundervisning innebär alltså inte att du genomför studierna helt själv. Webbstudier förutsätter självständigt ansvar och goda studiefärdigheter.

Genomförandet av webbstudierna delas in i fem perioder. I utbudet finns nationella obligatoriska och fördjupande kurser. Du kan välja två webbkurser per period, även flera med undantagslov från rektorn. Läs mera på de finska sidorna.

Webbkursernas studier 

Kursernas undervisningsmaterial och hur de genomförs varierar från kurs till kurs. Läs igenom kursens anvisningar för utförande i kursförteckningen nedan innan du anmäler dig till kursen. Anmäl dig till kursen bara om du är säker på att du klarar av att genomföra kursen, så att du inte tar en plats på kursen i onödan. Ta även bort din anmälan genast om det ser ut som att du inte kommer att kunna slutföra kursen. Om du inte kan anmäla dig till kursen via Wilma, beror det troligtvis på att kursen redan är fullbokad.
Se till att du påbörjar studierna inom en vecka från att webbperioden börjar, annars förlorar du din plats på kursen.