Språkstudier vid webbgymnasiet

Språkstudier vid Helsingfors stads gymnasier är flexibla! Utöver språkutbudet vid ditt gymnasium kan du studera språk vid Arbis och Vasa svenska aftonläroverk, Aftis. Du kan också välja kurser från utbudet i webbgymnasiet Helsingin verkkolukio och det finska vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio.
Etäopiskelu
Bild: Jussi Hellsten

Arbis(Länk leder till extern tjänst) erbjuder språkstudier kvällstid i t.ex. danska, italienska, kinesiska och ukrainska.

Studierna i  Vasa Aftis (öppnas i ny flik)(Länk leder till extern tjänst)är distansstudier som till största delen är självstudier. Varje kurs har ett frivilligt närstudietillfälle i veckan, som man också kan delta i via Teams. Man tillägnar sig kursmaterialet på egen hand och gör inlämningsuppgifter i Moodle inom utsatt tid. Kursen avslutas vanligen med en tentamen. Tentamen ordnas i Vasa, men man kan även tentera på sin hemort eller på distans.

Helsingin verkkolukio erbjuder studier i flera språk, både som webb- och distansundervisning. Webbgymnasiets distansundervisning är ett studieavsnitt, där den studerande deltar i undervisningen på distans vid dagtid vid de tider som anges i schemat. I webbundervisningen ingår ingen tids- eller platsbunden undervisning. Läraren stöder ditt lärande genom att ge personlig feedback på ditt arbete under studieavsnittet. Du hittar den grundläggande informationen om distans- och webbundervisningen i menyn vid sidan. 

Du kan också studera språk vid det finska vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio. Vuxengymnasiet erbjuder när-, webb- och distansundervisning i flera olika språk på en separat kursbricka. Distansundervisningen vid Helsingfors vuxengymnasium ordnas på kvällstid, och den studerande deltar i undervisningen på distans vid de tider som anges i schemat. I webbundervisningen ingår ingen tids- eller platsbunden undervisning, men schemat är bundet till vuxengymnasiets perioder. Du är också välkommen att delta i närundervisningen i språk vid Helsingin aikuislukio som ges på kvällstid på gymnasiet Mäkelänrinteen lukio.

Språkstudier ordnas även under sommaren. I juni kan du ta obligatoriska och valfria kurser samt repetitionskurser i engelska och svenska i närundervisning på gymnasiet Mäkelänrinteen lukio. I augusti kan du förbereda dig på höstens studentskrivningar med hjälp av repetitionskurser på distans. Du kan också ta flera obligatoriska och valfria språkkurser som webbundervisning under sommaren – den femte webbundervisningsperioden pågår från maj till augusti, så det är möjligt att studera flera språk flexibelt under sommaren. 

Alla kursbrickor syns i din Wilma och du kan anmäla dig till kurserna under anmälningsperioden.