Sommarstudier

Du kan avlägga sommarstudier på finska i vuxengymasiet Helsingin aikuislukio i juni och augusti.
Bild: Julia Kivelä

Sommarundervisning i juni

I juni ordnar vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio gymnasiestudier som tillhör Helsingfors stads gymnasiers gemensamma utbud. Lektionerna arrangeras som närlektioner på verksamhetsstället vid Mäkelänrinteen lukio (Backasgatan 47). Utbudet består av gymnasiets obligatoriska och valbara studier inom olika ämnen i omfattande mängd. 

Alla studier kan väljas från Wilmas kursbricka. Lektionerna hålls som dubbeltimmar klockan 8.30–15.45 varje dag från måndag till fredag. Kursen har två veckor undervisning (10 x 90 min/kurs), ett kursprov samt en responslektion. 

 

Sommarundervisning i augusti 

I augusti ordnar vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio repetitionskurser för dem som ska delta i studentskrivningarna på hösten som en del av sitt webbkursutbud. Studierna anordnas som distansundervisning och preliminärproven kan göras på plats, om man vill. Studierna inleds direkt i början av augusti, så de sammanfaller bara delvis med början av vanliga gymnasiet. 

Brickan och anmälan öppnar i april. Alla studerande vid Helsingfors stads gymnasier samt ämnesstuderande vid vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio kan delta i kurserna.

 

Välkommen att studera även på sommaren!