Grundskolan Vuoniityn peruskoulu

Vår skola i Nordsjö är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Skolans undervisningsspråk är finska.
Vuoniityn peruskoulu
Bild: Tiina Piri

Kontaktuppgifter

Krokholmsvägen 9, 00980 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 98308, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare
Laura Kytömäki
+358 9 310 20035
laura.kytomaki@hel.fi

Rektor
Irina Pellikka
+358 9 310 86811
irina.pellikka@hel.fi

Ansvarig rektor
Teemu Taruvuori
+358 9 310 72334
teemu.taruvuori@hel.fi

vsvirkaApulaisrehtori
Jonna Huovinen
+358 40 610 3670
jonna.huovinen@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

engelska, franska, tyska
engelska, franska, svenska, ryska
engelska, svenska
franska, tyska, ryska

Intensifierad undervisning

musik
musik, mediefostran

Plats

Krokholmsvägen 9, 00980 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)