Grundskolan Sakarinmäen peruskoulu

Vår skola i Zachariasbacken är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Skolans undervisningsspråk är finska.
Sakarinmäen peruskoulu
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Knutersvägen 924, 00890 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 89302, 00099 Helsingfors stad

Biträdande rektor
Elina Koskela
+358 9 310 86052
elina.koskela@edu.hel.fi

Skolsekreterare
Anneli Albrecht
+358 9 310 89842
anneli.albrecht@hel.fi

Rektor
Antti Kervinen
+358 9 310 86051
antti.p.kervinen@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier

engelska
spanska, svenska
svenska
spanska, tyska

Plats

Knutersvägen 924, 00890 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • 3 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är svår att överblicka men belyst.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga i festsal, motionssal.