Sakarinmäen peruskoulu

Sakarinmäessä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Sakarinmäen peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Knutersintie 924, 00890 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 89302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Elina Koskela
+358 9 310 86052
elina.koskela@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Anneli Albrecht
+358 9 310 89842
anneli.albrecht@hel.fi

Rehtori
Antti Kervinen
+358 9 310 86051
antti.p.kervinen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
espanja, ruotsi
ruotsi
espanja, saksa

Sakarinmäen peruskoulu on yhtenäinen, vuosiluokat 1-9 kattava peruskoulu. Sakarinmäen peruskoulussa toimii 10 perusopetuksen luokan lisäksi yksi lähipalvelun erityisluokka,  kaksi SLI-luokkaa, kaksi TOI-luokkaa (opetus toiminta-alueittain), yksi POY-luokka ja yksi valmistava luokka.

Sakarinmäen peruskoulu toimii samoissa tiloissa ruotsinkielisen Östersundom skolan sekä suomenkielisen ja ruotsinkielisen päiväkodin kanssa. Samassa monitoimirakennuksessa on myös Sakarinmäen lastenkirjasto, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä liikunta- ja vapaa-ajantoimintaa.

Meidän koulu

Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Koulussamme opetusta ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskelemme, miten koulussa työskentelemme ja miten tuemme oppilaita. 

Opetamme kaikilla vuosiluokilla laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti. Käymme läpi myös monialaisia kokonaisuuksia lukuvuoden aikana.  Käytämme Sakarinmäessä joustavia opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristönä toimii koulun tilojen lisäksi koulun lähiympäristö.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, erityisluokanopettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään kokonaisuuksina. Pyrimme tuomaan opetuksen mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

7.–9.-luokilla opetusta antavat aineopettajat. Jokaisella luokalla on luokanohjaaja, joka vastaa yhteydenpidosta kodin ja koulun välillä sekä seuraa ohjausluokkansa oppilaiden koulutyön edistymistä. Oppitunteja on keskimäärin 30 tuntia viikossa. 

Tuemme tavoitteellisesti urheilevien oppilaiden koulupolkua mahdollistamalla osallistumisen oman lajin aamutreeneihin Urhea-valinnaiskurssin puitteissa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu valitsee.

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): espanja, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, saksa

Hyvää kesää kaikille!

 

Lukuvuosi 2024-2025 

Lukuvuosi 2024-2025 alkaa torstaina 8.8.2024 klo 9.30.

 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Sakarinmäen peruskoulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Sakarinmäen peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Olemme kuvanneet kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat koulumme opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Sovimme yhdessä koulun ja huoltajien kanssa käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Koulussamme toimii johtokunta ja vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat saavat tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittävät poissaoloja. Lähetämme huoltajille tiedotteita Wilman kautta. Huoltajat voivat olla Wilman välityksellä yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset Wilma-tunnukset saa koulumme koulusihteeriltä. 

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.  

Järjestyssäännöt ovat nähtävissä koulun kotisivuilla ja koulun ilmoitustaululla pääoven luona.  

Käymme järjestysäännöt läpi oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa ja tarpeen mukaan muulloinkin.  

Sakarinmäen peruskoulun järjestyssäännöt

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä väliaikaisesti myönnetty vapautusta.

1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen 
 • Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita koulukiusaamista, syrjimistä eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta, syrjimisestä tai väkivallasta ilmoitetaan heti opettajalle.
 • Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan.
 • Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. Kouluun tulevia vieraita kohdellaan ystävällisesti.
 • Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen erityisohjeiden mukaisesti, ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin.
 • Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Luokissa ja ruokailussa ei käytetä päähinettä. Päällysvaatteet jätetään naulakoihin oppituntien ajaksi.
2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan 
 • Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.
 • Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.
 • Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.
 • Oppitunnit päättyvät työjärjestysaikataulun mukaisesti. Oppitunnit päättää opettaja.
3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta 
 • Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.
 • Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.
 • Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulurakennusta ja koulun kalusteita huolellisesti.
 • Oppikirjat ja opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta.
 • Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.
 • Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, apulaisrehtorille tai opettajalle.
 • Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.
4§ Teen välitunnista mukavan tauon 
 • Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti. Koulupäivän aikana ei ajella polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla eikä oleskella niiden läheisyydessä.
 • Koulu ja koulualue pidetään siistinä.
 • Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.
 • Ulkovälitunneilla ulos mennään ripeästi ilman eri kehotusta.
 • Vessassa ei oleskella tarpeettomasti.
5§ En tuo tupakkaa, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle 
 • Tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. Kielto koskee myös koulualueella olevien ajoneuvojen säilytystiloja.
 • Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty.
 • Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet luovutetaan koululle.
 • Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine / aine ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi. 
 • Esineet ja aineet palautetaan oppilaan huoltajalle.
6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse 
 • Puhelimet ja muut laitteet pidetään oppitunneilla ja ruokailussa äänettömällä ja poissa näkyvistä.
 • Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla.
 • Koulu ei vastaa oppilaan omien laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.
7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi 
 • Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksaa syödä. Ruokaa voi hakea lisää.
 • Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja.
 • Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jäi siistiksi.
 • Välipalavälitunnilla saa syödä terveellisiä eväitä ruokalassa. Jokainen huolehtii jälkiensä siivoamisesta.
 • Tunneilla syödään vain, jos opettaja erikseen antaa luvan.  
8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän 
 • Koulumatkoilla ja siirryttäessä liikuntapisteisiin ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita.
 • Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti.
 • Polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään koulun alueella niille varatuilla paikoilla.
9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita 

Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita.

10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan 

Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi:

 • Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.
 • Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.
 • Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
 • Rehtori tai apulaisrehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.
 • Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa monijäsenisen toimielimen päätöksellä enintään kolmeksi kuukaudeksi.
   

Henkilökuntamme yhteystiedot

Luokanopettajat ja luokanvalvojat

1A Marita Siviniitty
2A Sirpa Savinainen
3A Mia Sandberg
4A Kai Bruun, Marita Lankinen
5A Eija Saavalainen
6A Elisa Kontio
7A Eero Linnala
7B Outi Pohjolan-Pirhonen
8A Heikki Hölttä
8B Päivi Koskinen
9A Nina Hagerlund

Erityisluokanopettajat ja erityisopettajat

Anne Rikkonen, lähipalvelun erityisluokka
Johanna Mäki, SLI-luokka
Tuomo Eeronheimo, SLI-luokka
Anne Havulehto, TOI-luokka
Salla Österdahl, TOI-luokka
Anne Siljander, POY-luokka 
Elina Koskela, erityisopetus
Kirsi Myllykoski, erityisopetus

Aineenopettajat

Biologia ja maantieto: Outi Pohjolan-Pirhonen
Matematiikka, fysiikka ja kemia: Heikki Hölttä, Anne Rikkonen, Aino Kruth
Historia ja yhteiskuntaoppi: Eero Linnala
Englanti, ruotsi: Marjaana Kiljala, Päivi Koskinen
Äidinkieli: Petra Kemppainen
Liikunta: Eero Linnala, Outi Pohjolan-Pirhonen
Uskonto: Eero Linnala
Elämänkatsomustieto: Kai Bruun
Kuvataide: Kirsi Myllykoski
Musiikki: Kai Bruun
Terveystieto: Nina Hagerlund, Outi Pohjolan-Pirhonen
Käsityö: Marita Siviniitty, Venla Karjula
Kotitalous: Nina Hagerlund
Oppilaanohjaus: Asta Kalpamaa
Espanja, A2-kieli: Päivi Koskinen

8-9 -luokkien valinnaisaineet ja opettajat

Taito- ja taideainevalinnaiset:
Liikunta: Maria Wicklund, Eero Linnala
Kuvataide: Kirsi Myllykoski
Kotitalous: Nina Hagerlund

Muut valinnaiset

Tekemällä kotitalouden taituriksi: Nina Hagerlund
Liikunta: Maria Wicklund, Eero Linnala
Musiikki: Kai Bruun
Body & mind: Outi Pohjolan-Pirhonen
Kokeilevan kuvataiteen kurssi: Kirsi Myllykoski
Saksa, B2-kieli: Marjaana Kiljala
Urhea

Valmistava luokka

Riikka Sulkamo-Mäkinen, opettaja
Tomi Jaskara, opettaja
Elisa Kontio, opettaja
 

Opettajien ja koulunkäynninohjaajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulunkäynninohjaajat

Minna Grekelä
Elena Bul
Nina Vuorela
Maria Wicklund
Liisa Havakka
Marika Vuokko-Ekroth
Tanja Obrazkova
Heidi Perälä
Samu Lonka
Satu Virtala
Farhana Akhand
Mai Le
Markku Salama
Maria Sundman
Sarah Syed Haider
Elina Turunen
Nasim Vierling

Opinto-ohjaaja

Asta Kalpamaa
+358 9 310 29783 (Linkki aloittaa puhelun)
asta.kalpamaa@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluterveydenhoitaja 

Marjut Orpana
+358 40 3546430(Linkki aloittaa puhelun)
marjut.orpana@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
koululla tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin
Terveydenhoitaja käyttää myös Helsingin kaupungin sähköistä asiointia. Palvelun käyttö edellyttää puolesta asioinnin sopimusta.

Koulukuraattori 

Christa Lempinen
+358 40 718 5878(Linkki aloittaa puhelun)
christa.lempinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
koululla keskiviikkoisin ja torstaisin

Koulupsykologi 

Anne Lehmonen
+358 9 310 71857(Linkki aloittaa puhelun), +358 50 401 3295(Linkki aloittaa puhelun) 
anne.lehmonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
koululla torstaisin ja parillisina viikkoina perjantaisin

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koulussamme järjestetään tänä lukuvuonna aamupäivätoimintaa tiistaisin ja torstaisin klo 8.30-9.15 välisenä aikana. Aamupäivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille. Toiminta on maksutonta. Toiminnasta vastaa Sakarinmäen peruskoulu.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.  

 

Koulussamme järjestetään iltapäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 12.30-17.00 välisenä aikana. Toiminnasta vastaa Nano - Lasten ja nuorten kerhotoiminta. Ohjaajiin voi olla yhteydessä ja kysyä lisätietoja puh. +358 40 414 7647(Linkki aloittaa puhelun) 

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

 

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

 

 

Muu kerhotoiminta

Iloista viulunsoittoa syyslukukaudella 2023!

Sakarinmäen koulun musiikkiluokassa alkaa viuluryhmä 31.8. 2023 klo 12.45-13.30.
Viuluryhmässä tutustutaan viulunsoiton alkeisiin. Opettajana Raisa Päivinen.
Toiminta on osa Helsingin kaupungin taiteen perusopetuksen kehittämishanketta.

Viulun voi vuokrata Vuosaaren musiikkikoululta.
Hinta 150€/syksy, soitinvuokra 50€/syksy.

Saatavilla myös viulun yksilöopetusta. Vielä muutamia oppilaspaikkoja jäljellä.
Hakulomake vuomu.eepos.fi
Lisätietoja www.vuomu.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Riikka Sulkamo-Mäkinen, pj.
Ari Mattila
Marcus Korhonen
Karoliina Salonen
Anne Kanabro
Marita Leppälä
Johanna Mäki
Anneli Albrecht
Antti Kervinen, esittelijä ja sihteeri

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika: 18.3.2024

Kokouspaikka: Sakarinmäen peruskoulu, kuvataideluokka 2.krs

Läsnä:

Riikka Sulkamo
Anne Kanabro
Marcus Korhonen
Ari Mattila
Karoliina Salonen
Kai Bruun
Johanna Mäki
Anneli Albrecht
Joonas Juppala
Antti Kervinen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17:02

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Johtokunta hyväksyi esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Muut asiat kohtaan lisättiin kohta matkapuhelimien käytöstä koulupäivän aikana.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Johanna Mäki ja Karoliina Salonen.

5. Käsiteltävät asiat

Sakarinmäen peruskoulun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

Päätös: Sakarinmäen peruskoulun johtokunta hyväksyi talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja
toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

6. Mahdolliset muut asiat

Matkapuhelimien käyttö koulupäivän aikana: Johtokunta keskusteli matkapuhelinten käytöstä oppituntien aikana. Sakarinmäessä on ollut ongelmia matkapuhelimien
väärinkäytöstä oppitunneilla. Koululle on hankittu matkapuhelinten säilytyslaatikoita, jossa matkapuhelimia voisi säilyttää oppituntien ajan opettajan valvonnassa.
Johtokunta kannatti yksimielisesti rehtorin esitystä matkapuhelinten keräämisestä oppituntien ajaksi.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika: keskiviikko 5.6.2024 klo 17.00

Kokouspaikka: Sakarinmäen peruskoulun kuvataideluokka

Läsnä:

Riikka Sulkamo puheenjohtaja
Anne Kanabro, huoltaja 
Marcus Korhonen, huoltaja 
Ari Mattila, huoltaja 
Karoliina/Hannes Salonen, huoltaja 
Anneli Albrecht, henkilökunnan jäsen 
Antti Kervinen, rehtori, esittelijä/sihteeri 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Johtokunta hyväksyi esityslistan Espanjan opintomatkan lisäyksellä.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ari Mattila ja Anne Kanabro.

5. Käsiteltävät asiat

Sakarinmäen peruskoulun lukuvuoden 2023-2024 toimintakertomuksen hyväksyminen.
Päätös: Johtokunta hyväksyi Sakarinmäen peruskoulun toimintakertomuksen lukuvuodelta 2023-2024.

6. Mahdolliset muut asiat

Johtokunta hyväksyi leirikoulusuunnitelman opintomatkasta Espanjaan toukokuussa 2025.
 
7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.

Kokousaika: Maanantai 2.10.2023 klo 17.00

Kokouspaikka: Sakarinmäen peruskoulu, kuvataideluokka 2 krs.

Läsnä

Riikka Sulkamo
Anne Kanabro
Ari Mattila
Karoliina Salonen
Kai Bruun
Johanna Mäki
Anneli Albrecht
Taneli Kuronen
Joonas Juppala
Antti Kervinen, rehtori, esittelijä

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Johtokunta hyväksyi esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kai Bruun ja Karoliina Salonen. 

5. Käsiteltävät asiat

Työ- ja loma-ajat 2024–2025

Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §). Lukuvuonna 2024–2025 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, joten ne vähentävät kolme työpäivää. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää.

1. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 (to) ja päättyy 20.12.2024 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).
Joululoma on 21.12.2024 (la) - 6.1.2025 (ma).
Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 (ti) ja päättyy 31.5.2025 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).
Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi aikaisemmin elokuussa. Joululoma olisi hieman yli kaksi viikkoa niin, että opiskelu alkaisi loppiaisen jälkeen. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

2. vaihtoehto
Työaika alkaa syksyllä 12.8.2024 (ma) ja päättyy 20.12.2024 (pe).
Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024 (ma) - 18.10.2024 (pe).
Joululoma on 21.12.2024 (la) - 1.1.2025 (ke).
Työaika alkaa keväällä 2.1.2025 (to) ja päättyy 31.5.2025 (la).
Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025 (ma) - 21.2.2025 (pe).
Tässä vaihtoehdossa lukuvuosi alkaisi hieman myöhemmin elokuussa. Joululoma olisi vastaavasti lyhempi niin, että opiskelu alkaisi tammikuun toisena päivänä. Lokakuussa olisi viikon syysloma ja helmikuussa viikon talviloma.

Ennen johtokunnan kokousta asia tulee käsitellä opettajien ja muun
henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi.
Oppilaskunnalta pyydetään oma lausunto, joka liitetään johtokunnan
lausuntoon.

Lisäksi perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä edellä olevista vaihtoehdoista esim. äänestämällä. Yhteenveto oppilaiden mielipiteistä tulee toimittaa edellä tarkoitettujen lausuntojen mukana. Oppilaskunnan lausunto ja luokkakohtaiset tulokset ovat liitteessä 2.

Henkilökunnan kanta selvitettiin äänestämällä. Vaihtoehtoa 1 kannatti 18 henkilöä ja vaihtoehtoa 2 kannatti 4 henkilöä.

Päätös: Johtokunta puolsi vaihtoehtoa yksi.

 

Sakarinmäen peruskoulun lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen 

Rehtori esittelee lukuvuoden 2023–2024 toimintasuunnitelman kokouksessa. Toimintasuunnitelma on esityslistan liitteenä.

Päätös: Sakarinmäen peruskoulun johtokunta hyväksyi lukuvuoden
2023–2024 toimintasuunnitelman.

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35. 

 

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

7. Kokouksen päättäminen

 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Sakarinmäen peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Knutersintie 924, 00890 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • 3 esteetöntä autopaikkaa sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on alle 3,6 m.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti on vaikeasti hahmotettava mutta valaistu.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on vaikeasti havaittava hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toimipisteessä on kiinteä induktiosilmukka juhlasalissa, liikuntasalissa.