Sakarinmäen peruskoulu

Sakarinmäessä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Sakarinmäen peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Knutersintie 924, 00890 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi
PL 89302, 00099 Helsingin kaupunki

Sakarinmäen peruskoulu on yhtenäinen, vuosiluokat 1-9 kattava peruskoulu. Sakarinmäen peruskoulussa toimii 10 perusopetuksen luokan lisäksi yksi lähipalvelun erityisluokka,  kaksi SLI-luokkaa, kaksi TOI-luokkaa (opetus toiminta-alueittain), yksi POY-luokka ja yksi valmistava luokka.

Sakarinmäen peruskoulu toimii samoissa tiloissa ruotsinkielisen Östersundom skolan sekä suomenkielisen ja ruotsinkielisen päiväkodin kanssa. Samassa monitoimirakennuksessa on myös Sakarinmäen lastenkirjasto, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä liikunta- ja vapaa-ajantoimintaa.

Meidän koulu

Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Koulussamme opetusta ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskelemme, miten koulussa työskentelemme ja miten tuemme oppilaita. 

Opetamme kaikilla vuosiluokilla laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti. Käymme läpi myös monialaisia kokonaisuuksia lukuvuoden aikana.  Käytämme Sakarinmäessä joustavia opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristönä toimii koulun tilojen lisäksi koulun lähiympäristö.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, erityisluokanopettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään kokonaisuuksina. Pyrimme tuomaan opetuksen mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

7.–9.-luokilla opetusta antavat aineopettajat. Jokaisella luokalla on luokanohjaaja, joka vastaa yhteydenpidosta kodin ja koulun välillä sekä seuraa ohjausluokkansa oppilaiden koulutyön edistymistä. Oppitunteja on keskimäärin 30 tuntia viikossa. 

Tuemme tavoitteellisesti urheilevien oppilaiden koulupolkua mahdollistamalla osallistumisen oman lajin aamutreeneihin Urhea-valinnaiskurssin puitteissa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): espanja, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, saksa

 

Hakeutuminen 7. luokalle alkaa 

Hakeutuminen 7. luokalle alkaa 20.11.2023 ja päättyy 3.12.2023. Kaikkien 6. luokkalaisten huoltajien on täytettävä hakeutumisen lomake Wilmassa. Ohjeet hakeutumisen löytyvät Helsingin kaupungin verkkosivustolta. Eri koulujen infojen ajankohdat ovat koulujen peruskoulujen kotisivuilla.  

Sakarinmäen peruskoulun infotilaisuus on keskiviikkona 15.11.2023 klo 8.00 Sakarinmäen peruskoulun kirjastotilassa. 

Helsingin kouluruoka 80 vuotta

Vietämme teemaviikkoa marraskuussa 6-10.11.2023. 

 

Nuorisoneuvostovaalit 

Koulussamme äänestyspäivä on 22.11. Äänestää voivat helsinkiläiset 2006-2010 syntyneet nuoret.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Sakarinmäen peruskoulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Sakarinmäen peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Olemme kuvanneet kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat koulumme opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Sovimme yhdessä koulun ja huoltajien kanssa käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Koulussamme toimii johtokunta ja vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat saavat tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittävät poissaoloja. Lähetämme huoltajille tiedotteita Wilman kautta. Huoltajat voivat olla Wilman välityksellä yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset Wilma-tunnukset saa koulumme koulusihteeriltä. 

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.  
 
Järjestyssäännöt ovat nähtävissä koulun kotisivuilla ja koulun ilmoitustaululla pääoven luona.  
 
Käymme järjestysäännöt läpi oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa ja tarpeen mukaan muulloinkin.  
 

Sakarinmäen peruskoulun järjestyssäännöt

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä väliaikaisesti myönnetty vapautusta.
 
 
1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen 
 
Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita koulukiusaamista, syrjimistä eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta, syrjimisestä tai väkivallasta ilmoitetaan heti opettajalle.
 
Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan.
 
Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. Kouluun tulevia vieraita kohdellaan ystävällisesti.
 
Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen erityisohjeiden mukaisesti, ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin.
 
Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Luokissa ja ruokailussa ei käytetä päähinettä. Päällysvaatteet jätetään naulakoihin oppituntien ajaksi.
  
 
2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan 
 
Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.
 

Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.
 
Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.
 
Oppitunnit päättyvät työjärjestysaikataulun mukaisesti. Oppitunnit päättää opettaja.
 
  
 3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta 
 
Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.
 
Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.
 
Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulurakennusta ja koulun kalusteita huolellisesti.
 
Oppikirjat ja opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta.
 
Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.
 
Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, apulaisrehtorille tai opettajalle.
 
Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.
  
 
 4§ Teen välitunnista mukavan tauon 
 
Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti. Koulupäivän aikana ei ajella polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla eikä oleskella niiden läheisyydessä.
 
Koulu ja koulualue pidetään siistinä.
 
Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.
 
 Ulkovälitunneilla ulos mennään ripeästi ilman eri kehotusta.
 
Vessassa ei oleskella tarpeettomasti.
 
  
5§ En tuo tupakkaa, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle 
 
Tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. Kielto koskee myös koulualueella olevien ajoneuvojen säilytystiloja.
 
Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty.
 
Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet luovutetaan koululle.
 
Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine / aine ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi.
Esineet ja aineet palautetaan oppilaan huoltajalle.
 
  
 6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse 
 
Puhelimet ja muut laitteet pidetään oppitunneilla ja ruokailussa äänettömällä ja poissa näkyvistä.
 
Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla.
 
Koulu ei vastaa oppilaan omien laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.
 
  
 7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi 
 
Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksaa syödä. Ruokaa voi hakea lisää.
 
Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja.
 
Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jäi siistiksi.
 
Välipalavälitunnilla saa syödä terveellisiä eväitä ruokalassa. Jokainen huolehtii jälkiensä siivoamisesta.
 
Tunneilla syödään vain, jos opettaja erikseen antaa luvan.  
 
  
8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän 
 
Koulumatkoilla ja siirryttäessä liikuntapisteisiin ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita.
 
Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti.
 
Polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään koulun alueella niille varatuilla paikoilla.
 
  
9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita 
   
Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita.
 
  
10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan 
 
Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.
 
Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi:
 
- Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.
 
- Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.
 
- Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
 
- Rehtori tai apulaisrehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.
 
- Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa monijäsenisen toimielimen päätöksellä enintään kolmeksi kuukaudeksi.
 
 
 

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori  Antti Kervinen    
puh. +358 9 310 86051(Linkki aloittaa puhelun), +358 50 496 5863(Linkki aloittaa puhelun)
antti.p.kervinen(at)hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Koulusihteeri Anneli Albrecht  
puh. +358 9 310 89842(Linkki aloittaa puhelun), +358 40 336 0831 
anneli.albrecht(at)hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteerille ilmoitetaan mm. nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muuttumisesta.

Apulaisrehtori Elina Koskela
puh. +358 9 310 86052(Linkki aloittaa puhelun)+358 50 327 3996(Linkki aloittaa puhelun)
elina.koskela(at)edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava Harri Kärki
puh. +358 40 735 9727
harri.karki(at)compass-group.fi 

Johtokunnan puheenjohtaja Riikka Sulkamo-Mäkinen
riikka.sulkamo(at)gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ateriapalvelut ja siivouspalvelut: Compass Group
Keittiö: puh. +358 50 430 6528 (Linkki aloittaa puhelun)
sakarinmaki(at)amica.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ravintolapäällikkö Maria Kulppi
maria.kulppi(at)compass-group.fi 
puh. +358505650420

Apulaisravintolapäällikkö Johanna Winter
johanna.winter(at)compass-group.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Nano Lasten ja nuorten kerhotoiminta
Sakarinmäen peruskoulu
puh. +358 40 414 7647 (Linkki aloittaa puhelun)
sakarinmaki(at)nanokerhot.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Luokanopettajat ja luokanvalvojat

1A Marita Siviniitty
2A Sirpa Savinainen
3A Mia Sandberg
4A Kai Bruun, Marita Lankinen
5A Eija Saavalainen
6A Elisa Kontio
7A Eero Linnala
7B Outi Pohjolan-Pirhonen
8A Päivi Koskinen
9A Nina Hopia

Erityisluokanopettajat ja erityisopettajat

Anne Rikkonen, lähipalvelun erityisluokka
Johanna Mäki, SLI-luokka
Tuomo Eeronheimo, SLI-luokka
Anne Havulehto, TOI-luokka
Salla Österdahl, TOI-luokka
Anne Siljander, POY-luokka 
Elina Koskela, erityisopetus
Kirsi Myllykoski, erityisopetus

Aineenopettajat

Biologia ja maantieto: Outi Pohjolan-Pirhonen
Matematiikka, fysiikka ja kemia: Heikki Hölttä, Anne Rikkonen, Aino Kruth
Historia ja yhteiskuntaoppi: Eero Linnala
Englanti, ruotsi: Marjaana Kiljala, Päivi Koskinen
Äidinkieli: Petra Kemppainen
Liikunta: Eero Linnala, Outi Pohjolan-Pirhonen
Uskonto: Eero Linnala
Elämänkatsomustieto: Kai Bruun
Kuvataide: Kirsi Myllykoski
Musiikki: Kai Bruun
Terveystieto: Nina Hopia, Outi Pohjolan-Pirhonen
Käsityö: Marita Siviniitty, Venla Karjula
Kotitalous: Nina Hopia
Oppilaanohjaus: Asta Kalpamaa
Espanja, A2-kieli: Päivi Koskinen

8-9 -luokkien valinnaisaineet ja opettajat

Taito- ja taideainevalinnaiset:
Liikunta: Maria Wicklund, Eero Linnala
Kuvataide: Kirsi Myllykoski
Kotitalous: Nina Hopia

Muut valinnaiset

Tekemällä kotitalouden taituriksi: Nina Hopia
Liikunta: Maria Wicklund, Eero Linnala
Musiikki: Kai Bruun
Body & mind: Outi Pohjolan-Pirhonen
Kokeilevan kuvataiteen kurssi: Kirsi Myllykoski
Saksa, B2-kieli: Marjaana Kiljala
Urhea

Valmistava luokka

Riikka Sulkamo-Mäkinen, opettaja
Tomi Jaskara, opettaja
Elisa Kontio, opettaja
 

Opettajien ja koulunkäynninohjaajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi

Koulunkäynninohjaajat

Minna Grekelä
Elena Bul
Nina Vuorela
Maria Wicklund
Liisa Havakka
Marika Vuokko-Ekroth
Tanja Obrazkova
Heidi Perälä
Samu Lonka
Satu Virtala
Farhana Akhand
Mai Le
Markku Salama
Maria Sundman
Sarah Syed Haider
Elina Turunen

Opinto-ohjaaja

Asta Kalpamaa
puh. +358 9 310 29783 (Linkki aloittaa puhelun)
asta.kalpamaa(at)edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluterveydenhoitaja Tiina Liimatainen
puh. +358 40 354 6430 (Linkki aloittaa puhelun)
tiina.liimatainen(at)hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8.30 – 15.00

Terveydenhoitaja käyttää myös Helsingin kaupungin sähköistä asiointia. Palvelun käyttö edellyttää puolesta asioinnin sopimusta.

Koulukuraattori Christa Lempinen
puh. +358 40 718 5878
christa.lempinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
koululla keskiviikkoisin ja torstaisin

Koulupsykologi Anne Lehmonen
puh. +358 9 310 71857(Linkki aloittaa puhelun), +358 50 401 3295(Linkki aloittaa puhelun) 
anne.lehmonen(at)hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
koululla torstaisin ja parillisina viikkoina perjantaisin

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koulussamme järjestetään tänä lukuvuonna aamupäivätoimintaa tiistaisin ja torstaisin klo 8.30-9.15 välisenä aikana. Aamupäivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille. Toiminta on maksutonta. Toiminnasta vastaa Sakarinmäen peruskoulu.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Helsinki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala.

Koulussamme järjestetään iltapäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 12.30-17.00 välisenä aikana. Toiminnasta vastaa Nano - Lasten ja nuorten kerhotoiminta. Ohjaajiin voi olla yhteydessä ja kysyä lisätietoja puh. +358 40 414 7647(Linkki aloittaa puhelun) 

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

 

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Maanantai 

EasySport Voimistelu (3.–6.lk)  

Aika: Maanantaisin klo 17.00–18.00 (4.9.-27.11.2023)  

Paikka: Liikuntasali, Sakarinmäen peruskoulu 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: Östersundomin Sisu / EasySport 

 

Tiistai  

Oma Pelistudio - Ohjelmointi- ja pelisuunnitteluharrastus (3.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 13.45-15.15

Paikka: Luokassa B1-11

Oletko joskus halunnut tehdä oman pelin? Nyt se on mahdollista! School of Gamingin Oma Pelistudio -harrastuksessa voi ottaa roolin pelisuunnittelijana, ohjelmoijana tai vaikka tasodesignerina. Harrastuksessa voi kokeilla monia rooleja ja panostaa siihen, mikä tuntuu kaikista mukavimmalta. Tule mukaan perustamaan oma pelistudio! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu mukaan tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: School of Gaming / Harrastamisen Suomen malli 

 

Keskiviikko 

EasySport Temppuilu (3.–6.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30–16.00 (6.9.-29.11.2023)  

Paikka: Liikuntasali, Sakarinmäen peruskoulu 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: Östersundomin Sisu / EasySport 

 

 

Torstai 

Parkour (3.-6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14.30-15.30 

Paikka: Liikuntasalissa 

Parkour on innostavaa ja monipuolista toiminnallista treeniä, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman ketterästi, sulavasti tai nopeasti paikasta toiseen hyödyntämällä ympäristön rakenteita ja välineitä. Harjoituksissa jokainen liikkuu omalla tahdillaan ja tyylillään - pääasia, että on hauskaa! Parkourissa ei oteta turhia riskejä ja harjoittelussa keskitytään vahvasti turvallisuuteen ja liikunnaniloon.  

Parkour on lajina hyvin monipuolinen ja sen harrastaminen kehittää mm. voimaa, luovuutta, kestävyyttä, ketteryyttä, tilan hahmotusta, tarkkuutta sekä liikkeen sulavuutta. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu parkouriin tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Olli Väätäinen (olli@jalkipoltto.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) / 0440755664) & Anna Mäkelä (0505477224) 

Järjestäjä: Jälkipoltto Oy / Harrastamisen Suomen malli 

 

Kamppailu (6.-9.lk) 

Aika: Torstaisin klo 15.30-16.30 

Paikka: Liikuntasalissa 

Harrastuksessa harjoitellaan useiden kamppailulajien perusharjoitteita ja tekniikoita. Tavoitteena on kehittää liikunnallisia taitoja ja luoda valmiuksia kamppailuharrastukselle. Harjoitukset ovat hauskoja ja vauhdikkaita. Itsepuolustustaidon lisäksi harjoittelu kasvattaa itseluottamusta ja fyysistä kuntoa sekä kehittää motorisia taitoja. Vaalimme hyvää fiilistä, liikunnaniloa sekä onnistumisen kokemuksia. Jokainen on tervetullut mukaan! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu kamppailuun tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Olli Väätäinen (olli@jalkipoltto.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) / 0440755664) & Anna Mäkelä (0505477224) 

Järjestäjä: Jälkipoltto Oy / Harrastamisen Suomen malli

 

Muu kerhotoiminta

Iloista viulunsoittoa syyslukukaudella 2023!

Sakarinmäen koulun musiikkiluokassa alkaa viuluryhmä 31.8. 2023 klo 12.45-13.30.
Viuluryhmässä tutustutaan viulunsoiton alkeisiin. Opettajana Raisa Päivinen.
Toiminta on osa Helsingin kaupungin taiteen perusopetuksen kehittämishanketta.

Viulun voi vuokrata Vuosaaren musiikkikoululta.
Hinta 150€/syksy, soitinvuokra 50€/syksy.

Saatavilla myös viulun yksilöopetusta. Vielä muutamia oppilaspaikkoja jäljellä.
Hakulomake vuomu.eepos.fi
Lisätietoja www.vuomu.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Riikka Sulkamo-Mäkinen, pj.
Ari Mattila
Marcus Korhonen
Karoliina Salonen
Anne Kanabro
Marita Leppälä
Johanna Mäki
Anneli Albrecht
Antti Kervinen, esittelijä ja sihteeri

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Sakarinmäen peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Apulaisrehtori
Elina Koskela
+358 9 310 86052
elina.koskela@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Anneli Albrecht
+358 9 310 89842
anneli.albrecht@hel.fi

Rehtori
Antti Kervinen
+358 9 310 86051
antti.p.kervinen@hel.fi

Sijainti

Knutersintie 924, 00890 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • 3 esteetöntä autopaikkaa sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on alle 3,6 m.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti on vaikeasti hahmotettava mutta valaistu.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on vaikeasti havaittava hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toimipisteessä on kiinteä induktiosilmukka juhlasalissa, liikuntasalissa.