Kalasataman peruskoulu

Kalasatamassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu. Koulussamme opiskelevat tällä hetkellä lähialueen vuosiluokat 1.-9.
Kalasataman peruskoulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Polariksenkatu 1, 00540 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 54301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Antti Kariola
+358 9 310 22403
antti.kariola@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Kaisa Mourujärvi
kaisa.mourujarvi@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Halida Latip
+358 9 310 38882
halida.latip@hel.fi

Rehtori
Kati Pennanen
+358 9 310 82856
kati.pennanen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, espanja, ranska
englanti, espanja, ranska, saksa
ruotsi
espanja, ranska, saksa, venäjä

Meidän koulu

Kalasataman koulun toiminta-ajatus:

Kalasataman yhtenäinen peruskoulu järjestää laadukasta, inklusiivista opetusta joustavissa oppimisympäristöissä lähialueen lapsille sekä keskitetyssä erityisessä tuessa opiskeleville oppilaille. Koulun toiminta-ajatuksen keskiössä on aikuisten yhteistyö ja oppimista vahvistavien tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä ajattelu- ja työskentelytaitojen oppiminen välittävässä ilmapiirissä. Koulun toiminta on jatkuvasti kehittyvää ja yhteiskunnan tarpeita huomioivaa opetuksen hyviä ja kestäviä peruspilareita unohtamatta. Koulun aikuiset ja oppilaat toimivat yhteisten periaatteiden, ihmis- ja oppimiskäsitysten mukaisesti.

Kalasataman koulun visio:

Kalasataman peruskoulu on turvallinen paikka oppimiselle ja työn tekemiselle.

Koulussa toimivat ihmiset kunnioittavat toisiaan.

Koulun aikuisten toimintatavoissa korostuu läsnäolo.

Jokaisen koulussamme toimivan ihmisen vahvuudet löydetään ja ne auttavat meitä oppimisen ja työn tavoitteissa.

Koulumme arvot ovat:

 1. Läsnäolo
 2. Toisen kunnioittaminen (kunnioitus)
 3. Turvallisuus
 4. Vahvuuksien löytäminen (vahvuudet)

Arvokärki on valittu yhdessä huoltajien kanssa.

Koulun johtokunta on käsitellyt arvoja, visiota ja missiota 3.10.2023.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa Kalasataman koulun opetussuunnitelma(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea. Opetus perustuu valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan ja opetussuunnitelman arvoihin sekä kouluyhteisön pedagogiseen oppimis— ja ihmiskäsitykseen.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Ilmiöoppimista kehitetään koulussa jatkuvasti. Opetus tapahtuu oppimissoluissa ja opettajat toimivat tiimeinä. Vahvistamme koko koulun sisäistä yhteistyötä. Viemme opetusta koulun ulkopuolelle koko Helsingin alueelle sekä hyödynnämme myös muiden koulujen tiloja.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulussamme on erityisosaaminen kielellisiä taitoja tukeva opetus. Kielellisiä taitoja harjaannutamme erilaisten opetusmenetelmien ja -järjestelyjen avulla. Olemme kielitietoinen koulu. Kehittämisen kohteina ovat myös oppimis- ja työskentelytaidot sekä vuorovaikutustaidot. Kielellisten taitojen kehittymistä tukee niin ikään koulumme opetussuunnitelmassa mainittu ilmaisukasvatus. 

Koulu on juhlinut virallisia avajaisiaan kesäkuussa 2022.

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, espanja, ranska
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa, venäjä

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Koululaisten iltapäivätoiminta tarjoaa 1.–2.-luokkalaisille mukavaa tekemistä turvallisessa ympäristössä koulupäivän jälkeen. Toimintaa järjestetään kouluilla ja koulujen lähellä, yhteensä noin 250 toimintapaikassa eri puolilla Helsinkiä.

Jatkossa iltapäivätoimintapaikkaa haetaan ensisijaisesti Wilmassa. Hakuaika iltapäivätoimintaan ensi syksyksi eli lukuvuodelle 2024−2025 on nyt keväällä, 11.3.−17.4.2024. Muistattehan hakea paikkaa hakuaikana. Paikan saamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, mihin aikaan hakuajan sisällä hakemus on lähetetty. Lisää tietoa iltapäivätoiminnasta löydätte verkkosivulta hel.fi/iltapaivatoiminta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Ohjeet (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, somaliksi, venäjäksi ja arabiaksi) iltapäivätoimintaan ilmoittautumisesta löytyvät verkkosivulta hel.fi/wilma(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Alla myös linkit kuvallisiin ohjeisiin.

Iltapäivätoiminnan haku Wilmassa -ohje (PDF)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ansökan om plats i eftermiddagsverksamheten i Wilma (PDF)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Applying for after-school activities via Wilma (PDF)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Qaabka booska naadiga galabtii loogu dalbado Wilma-da (PDF)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Запись в группу продленного дня в системе Wilma (PDF)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Iltapäivätoiminnan haku Wilmassa -ohje_arabia (PDF)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jos huoltaja ei voi tehdä hakemusta iltapäivätoimintaan Wilmassa, hän voi hakea PDF-lomakkeella. Ohjeet löytyvät sivulta hel.fi/iltapaivatoiminta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Koulutulokkaiden huoltajainfo (syksyn 2024 ekaluokkalaiset)

TIISTAINA 28.11. KLO 17-17.30 TEAMS-tilaisuus kouluun ilmoittautumiseen liittyen, tietoa Kalasataman koulusta ja tulevista ekaluokista. Tilaisuudessa paikalla rehtori ja opettajia.

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tervetuloa!

Tervetuloa kouluun!

Mikäli muutatte alueelle kesän aikana, laittakaa ystävällisesti viestiä rehtorille ja koulusihteerille sähköpostilla. Palaamme viestiinne heti elokuun alusta oppilaspaikka-asiassa. Kaikille Kalasataman koulun oppilaaksiottoalueella asuvat lapset saavat koulupaikan omasta lähikoulusta. Lähikoulun voi aina myös tarkistaa Helsingin palvelukartasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulumme arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Kasvatus on kumppanuutta!

Yhteiset arvot kodin ja koulun yhteistyössä:

 • Läsnäolo
 • Toisen kunnioittaminen 
 • Turvallisuus
 • Vahvuuksien löytäminen 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso ruokalista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

4.1.3 Järjestyssäännöt

Kalasataman peruskoulun Järjestyssäännöt

1. YLEISTÄ

Koulun tehtäviin kuuluu ohjata ja totuttaa oppilaita hyviin tapoihin. Kalasataman peruskoulun oppilaat ovat osallistuneet koulun järjestys-sääntöjen laadintaan perusopetuslain 47 a §:n mukaisesti.

Järjes­tyssäännöt on laadittu siksi, että jokaisella kou­lussa työskentelevällä ja opiskelevalla olisi työrauha ja että koulu olisi kaikille turvalli­nen ja viihtyisä paikka. Järjes­tyssäännöillä pyritään lisäksi selventämään ja täsmentämään voimassa olevia lakeja.

Jokainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että työrauha koulussa säilyy.

2. KOULUALUEET

Koulualueen muodostavat koulurakennus ja koulun piha (ja kenttä ja puisto).

3. KÄYTTÄYTYMINEN KOULUSSA

3.1. Oppilaan on pyrittävä olemaan kohtelias ja avulias kaikille, joiden kanssa hän on tekemisissä. Oppilaan velvollisuus on myös suorittaa hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Perusopetuslaki 35 §).

3.2. Kaikilta edellytetään rauhallista ja hyvää käytöstä. Koulussa ei kiusata, nimitellä kiroilla eikä paiskota ovia eikä kohdella toisia syrjivästi tai rasistisesti.

3.3. Kouluun ei saa tuoda laittomia tai luvattomia esineitä tai aineita. Näin ollen esim. teräaseiden tai muuten vaarallisten esineiden tuonti kou­luun on lailla kiel­letty. Samoin päihteiden ja tupa­kointivälineiden tuonti kouluun ja niiden käyttö koulussa on lailla kielletty. Suurten rahasummien ja arvokkaiden esineiden tuomista kouluun tulee välttää. Oppilas on itse vastuussa omai­suudestaan.

3.4. Koulun ja toisten oppilaiden omaisuutta ei saa vahingoittaa. Jokainen joutuu vastaamaan tuottamuksesta (jotakin tehdään varomattomasti, huolimattomasti, ajattelemattomasti tai jotakin laiminlyödään) tai tahallisesti aiheutetusta vahingosta.

3.5. Seinien likaaminen ja niihin piirtäminen on ehdottomasti kiel­letty. Myös­kään pöytien kansiin ei saa piirtää tai tehdä viilto­ja. Oppilaan on mahdollista korvata aiheuttamansa vahinko siivoamalla (ryhmäkirje 15/2014).

3.6. Oppilas ei saa ottaa kuvia eikä julkaista niitä ilman asianomaisen lupaa.

3.7. Jos oppilas on vaaraksi itselleen tai muille, käyttäytyy uhkaa­vasti, väkivaltaisesti tai häiritsevästi, häntä voidaan ojentaa tai rangaista kurinpidollisesti perusopetuslain 36 §:n mukaisesti.

3.8. Jos koulun tiloihin tulee ilman asiaa ulkopuolisia henkilöitä, tulee tästä ilmoittaa kouluisännälle, koulun johtoryhmälle tai jollekin muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

4. OPPITUNNIT

4.1. Oppituntien aikana jokainen on vastuussa työrauhan säilymi­sestä luokas­sa.

4.2. Oppitunneille saavutaan ajoissa lukujärjestyksen mukaan.

4.3. Kännykkä suljetaan tai laitetaan äänettömälle oppitunnin ajaksi.

4.4. Oppitunneilla on oltava mukana tarvittavat opiskeluvälineet ja kirjat. Lii­kuntatunneilla tulee olla mukana sopivat varusteet ja sopiva vaatetus.

4.5. Turvallisuussyistä on tärkeää toimia opettajan anta­mien ohjei­den mukaan. Turvaohjeiden noudattaminen on edellytys eten­kin fysiikan ja kemian laborointitunneille sekä käsityö-, liikunta-, kuvataide- ja kotitalous­tunneille osal­listumiselle.

5. VÄLITUNNIT

5.1. Myös välitunnilla noudatetaan hyviä käytöstapoja. Ketään ei saa kiusata. Ympäristön sotkeminen ja omaisuuden vahin­goittaminen on ehdottomasti kielletty myös välitunnilla.

5.2. Välitunneille mennään ja sieltä palataan viivyttelemättä ja muiden luokki­en työrauhaa häiritsemättä. Välitunnit vietetään ulkona, ellei muuta ohjattua välituntiohjelmaa ole järjestetty.

5.3. Välitunnilla ei saa poistua koulun alueelta ilman lupaa.

5.4. Kivien, käpyjen ja lumipallojen tms. heittäminen on kielletty. Lumipallojen heitto on sallittu vain sitä varten rakennettuun seinään.

5.5. Polkupyörällä ja mopolla ajaminen on koulupäivän aikana kielletty. Jos oppilas tulee kouluun esim. pyörällä tai mopolla, hän vastaa kulkuneuvostaan.

5.6. Sammuttimiin ja muihin pelastusvälineisiin ei saa koskea, jollei kysees­sä ole hätätilanne.

5.7. Koulun oppilaskunta laatii välituntisäännöt ja päivittää ne vuosittain.

6. RUOKAILU

6.1. Ruokailuun mennään sovittuun aikaan rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä. Ruokailu on myös opetustilanne, jossa noudatetaan hyviä käytös- ja pöytätapo­ja.

6.2. Kaikkia ruokalajeja pyritään maistelemaan.

6.3.  Toisten ruokaan ja ruokailuvälineisiin ei saa koskea.

7. KOULUMATKAT

7.1. Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä ja yleisiä käyttäy­tymistapoja.

7.2. Koulumatkalla ei saa kiusata eikä häiritä muita oppilaita ja liikenteessä olijoita. Koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta ilmoitetaan kiusaajan ja kiusatun huoltajille. (Kts. ryhmäkirje 15/2014).

7.3. Taksikuljetuksessa olevat oppilaat odottavat taksia sovitussa paikassa sovittuun aikaan. Taksissa tulee noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan ohjeita. Koululla on valmiudet vastaanottaa kouluun tuleva taksioppilas 15 minuuttia ennen aamun ensimmäisen oppitunnin alkua.

8. POISSAOLOT

8.1. Oppilaan huoltajan on ilmoitettava poissaolon syy, mikäli op­pilas ei pääse kouluun.

8.2. Perusopetuslain 26 §:n perusteella opetuksen järjestäjän tulee seurata oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajille. Kalasataman peruskoulussa tehtävä kuuluu oppilaan luokanvalvojalle. Luvattomista poissaoloista voi olla seurauksena esimerkiksi kasvatuskeskustelu.

8.3. Oppilaalla ei ole lupa poistua ilman opettajan lupaa koulusta tai muusta oppimisen tilasta kuten esimerkiksi museosta opintoretken aikana.

8.4. Lupa koulusta poissaoloon esim. perheen matkan vuoksi anotaan etukäteen kirjallisesti. Luokanvalvoja voi myöntää luvan enin­tään viideksi päi­väksi. Lupa pi­tem­pään pois­saoloon ano­taan rehto­rilta.

9. VARSINAISEN KOULUTYÖN ULKOPUOLELLA TAPAHTUVA TOIMINTA

Koulun ulkopuoliseksi toiminnaksi katsotaan lähinnä kerhot, opintokäynnit ja retket. Näissä noudatetaan samoja käytös- ja järjestyssääntöjä kuin kou­luaikana.

10. ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Kalasataman peruskoulussa järjestetään perusopetuslain mukaista iltapäiväkerhotoimintaa. Iltapäiväkerhossa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Halida Latip
puh. +358931038882(Linkki aloittaa puhelun)/040 5968112
halida.latip@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Kanslia käsittelee matkalippuhakemukset.

Rehtori

Kati Pennanen
puh. 09 310 82856
kati.pennanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit

Antti Kariola (ota ensisijaisesti yhteys Antti Kariolaan)
puh. 09 310 22403/040 6530090
antti.kariola@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kaisa Mourujärvi
kaisa.mourujarvi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja 

Leevi Mentula
yhteystiedot rehtorilta

Iltapäivätoiminta

Nano/ Antti Luoma
puh. 040 071 9605

Kohdevastaava/SOL 

Sanna Kyllönen
puh. 050 406 9437
kv.kalasatama@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintola

puh. 09 310 78935/Palvelukeskus
kouluravintola.kalasatama@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Päättötodistusjäljennösten tilaus Kaskon arkistosta. 

Yleiset ohjeet koulun tilojen vuokraamisesta kouluajan ulkopuolella.

Liikuntasalien tilavaraukset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Luokkatilojen iltakäyttö: Kasko tilapalvelut, p. 09 310 12001, ma-to klo 12-14, tilavaraukset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

yhteystieto: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Oppimissolujen puhelinnumerot:

1.luokat 09 10352751

2.luokat (päivittyy myöhemmin)

3.-4.luokat 040 1447795

Lähipalvelun erityisluokka 1-5.lk  09 31031709

5.-6.luokat  09 31035272 tai 040 8271195

Taksiyhteyshenkilö  040 6551233 (Marjut Nilajärvi)

SLI yläkoulu 7.-9.lk 040 1448388

Yleisopetus yläkoulu 7.-9.lk 09 31028296

Opettajat

Opettajien sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi

1a Eveliina Selenius
1b Essi-Ilona Viitala
1c Riikka Salmela
1d Juulie Kivekäs
2a Heidi Salonen
2b Satu Laine
2c Maaret Liikkanen
3a Laura Malmberg
3b Hanna Siukonen
3c Leila Niiva
4a Arto Härkönen
4b Ari Auvinen
4c Nina Zlobina
5a Eveliina Helminen
5b Jere Törönen
5c Kaisa Mourujärvi
6a Antti Kariola
6b Anna Okkonen
7a Venla Siikaniemi 
7b Kirsi Sipiläinen
8a Maria Rönkä
8b Joonas Kauppinen
9a Elina Ylitalo
9b Heli Leinonen
1-6 lähipalvelun erityislk (1e, 2d,3d,4f,5f) Sonja Harstila
4d-5d  Johanna Turjanmaa-Viljamaa
4e-5e  Outi Viljakainen
6c  Johanna Majuri
7c  Arto Lassila
8c-9c Retta Puura 8.8.-22.12./Annukka Töyri
8d-9d  Antti Lahti
Musiikki Heikki Selamo 8.8.-1.10./Linda Liukkonen 2.10.-->
Laaja-alainen erityisopettaja Annika Talvioja
Laaja-alainen erityisopettaja Elli Hurri
Laaja-alainen erityisopettaja Kristiina Hämäläinen
Päätoiminen tuntiopettaja, resurssiopettaja Maiju Knuuttila
Matematiikan lehtori 8.-9.lk Mai Allo 
Matematiikan sivutoiminen tuntiopettaja 7.lk  Sami Ollikkala
Oppilaanohjaaja Merja Långvik
Ortodoksiopettaja Tommi Ahonen
Islamin uskonto Juman Almesh ja Yonis Ali
Mandariinikiina (oman äidinkielen opetus) Xiting Zhang

yhteystieto: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulunkäynninohjaajalista päivitetään elokuun alussa.

Tuija Palosaari  1.lk
Katja Kaivanto-Vaara 1.lk

Gul

Jan 2.lk ja iltapäivätoiminta

Eduardo

Zamora Martinez 3.-4.lk ja iltapäivätoiminta

Pirjo Hagert 4.-5.sli-opetus
Tarja Piela lähipalvelun erityisluokka 1.-5.lk
Ulla Dagdag 4.-5.sli-opetus
Minna Riihioja yläkoulu sli-opetus
Iiko Tuomikoski 6.lk ja sli-opetus
Marjut Nilajärvi 5.lk ja koulukuljetusvastuuhenkilö
Kadour Ekhlas yläkoulu
Elina Jylhä yläkoulu sli-opetus
Fahmo Arte lähipalvelun alueellinen erityisluokka 

Opinto-ohjaajat

Tieto päivitetään elokuun alussa.

Laaja-alaiset erityisopettajat 

Koulupsykologit

Laura Huhta
puh. 09 310 27116
sähköposti laura.s.huhta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Hanna Vappula
puh. 040 66 07 354
sähköposti hanna.vappula@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kuraattori

Anna Rentola
sähköposti anna.rentola@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja

Jenni Ekholm
puh.  09 310 27107

Kiireellisissä asioissa yhteys omalle terveysasemalle tai terveysneuvontaan 09 31010023

 

Kouluvalmentaja

Taira Siimes

sähköposti taira.siimes@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.30-9.15. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

HELSINGIN KAUPUNKI                                                  Pöytäkirja nro 4/2022-2023

KALASATAMAN PERUSKOULU

JOHTOKUNTA

 

Aika               Tiistai 6.6.2023 klo 16.00-17.00

Paikka            Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1, Gosari neuvottelutila 2.krs

 

Osallistujat:

 

Leevi Mentula, puheenjohtaja

Laura Halenius, saapui klo 16.16

Päivi Kerko, poissa, varajäsen Jonna Alava poissa

Osma Ahvenlampi, poissa

Milja George

Roosa Riihimäki

Antti Kariola

Abdul al Salkini, poissa, varajäsen ei paikalla

Mariela Alvarez , poissa, varajäsen Rianna Suojärvi paikalla

Kati Pennanen, esittelijä, sihteeri

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Roosa Riihimäki ja Milja George

 

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksi

 

Kalasataman peruskoulun lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen hyväksyminen.

 

Päätös: Kalasataman peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä lukuvuoden toimintakertomuksen.

 

Rehtorin ajankohtaiset asiat koululta: siltaonnettomuus 11.5. ja siihen liittyvistä toimenpiteistä keskustelu, Kalasataman alueen nuorten tilanteesta keskustelua

 

Seuraava kokous järjestetään syyskuussa 2023, aiheena lukuvuoden 2023-2024 toimintasuunnitelma ja muut mahdollisesti ajankohtaiset asiat.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.19

 

Liite:

 1. Toimintakertomus

 

 

 

Kati Pennanen

esittelijä, sihteeri

 

 

 

Roosa Riihimäki                                                                                  Milja George

pöytäkirjan tarkastaja                                                                          pöytäkirjan tarkastaja

 

 

 

 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

HELSINGIN KAUPUNKI                                                  Pöytäkirja nro 4/2022-2023

KALASATAMAN PERUSKOULU

JOHTOKUNTA

 

Aika               Tiistai 6.6.2023 klo 16.00-17.00

Paikka            Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1, Gosari neuvottelutila 2.krs

 

Osallistujat:

 

Leevi Mentula, puheenjohtaja

Laura Halenius, saapui klo 16.16

Päivi Kerko, poissa, varajäsen Jonna Alava poissa

Osma Ahvenlampi, poissa

Milja George

Roosa Riihimäki

Antti Kariola

Abdul al Salkini, poissa, varajäsen ei paikalla

Mariela Alvarez , poissa, varajäsen Rianna Suojärvi paikalla

Kati Pennanen, esittelijä, sihteeri

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Roosa Riihimäki ja Milja George

 

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksi

 

Kalasataman peruskoulun lukuvuoden 2022-2023 toimintakertomuksen hyväksyminen.

 

Päätös: Kalasataman peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä lukuvuoden toimintakertomuksen.

 

Rehtorin ajankohtaiset asiat koululta: siltaonnettomuus 11.5. ja siihen liittyvistä toimenpiteistä keskustelu, Kalasataman alueen nuorten tilanteesta keskustelua

 

Seuraava kokous järjestetään syyskuussa 2023, aiheena lukuvuoden 2023-2024 toimintasuunnitelma ja muut mahdollisesti ajankohtaiset asiat.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.19

 

Liite:

 1. Toimintakertomus

 

 

 

Kati Pennanen

esittelijä, sihteeri

 

 

 

Roosa Riihimäki                                                                                  Milja George

pöytäkirjan tarkastaja                                                                          pöytäkirjan tarkastaja

 

HELSINGIN KAUPUNKI                                                                        Pöytäkirja nro 1/2023-2024

KALASATAMAN PERUSKOULU

JOHTOKUNTA

Aika               Tiistai 3.10.2023 klo 16.30-17.30

Paikka            Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1, Gosari neuvottelutila 2.krs

Osallistujat:

Leevi Mentula, puheenjohtaja

Laura Halenius poissa, paikalla varajäsen Anu von Lode

Päivi Kerko

Osma Ahvenlampi

Milja George

Roosa Riihimäki poissa, varajäsen ei paikalla

Antti Kariola

Abdul al Salkini poissa, varajäsen ei paikalla

Mariela Alvarez poissa, paikalla varajäsen Rianna Suojärvi

Kati Pennanen, esittelijä, sihteeri

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.32.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Kariola ja Osma Ahvenlampi.

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksi.

Päätös: Kalasataman peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2023-2024 toimintasuunnitelman muutamin korjauksin. Toimintasuunnitelma on luettavissa Wilma-järjestelmässä.

Johtokunnan lausunto lukuvuoden 2024-2025 työ- ja loma-aikoihin. Kuultuaan koulun henkilöstön ja oppilaiden mielipiteen päätti  johtokunta puoltaa vaihtoehtoa nro 1.

Työaika alkaa syksyllä 8.8.2024 ja päättyy 20.12.2024.

Syysloma on viikolla 42 eli 14.10.2024-18.10.2024.

Joululoma on 21.12.2024-6.1.2025.

Työaika alkaa keväällä 7.1.2025 ja päättyy 31.5.2025.

Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2025-21.2.2025.

Seuraava kokous järjestetään maaliskuussa 2024, aiheena on vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen ja mahdolliset muut asiat.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.34.

Helsingissä 4.10.2023

Kati Pennanen

sihteeri

Antti Kariola                                                                     Osma Ahvenlampi

pöytäkirjan tarkastaja                                                       Pöytäkirjan tarkastaja

Johtokunnan kokous pidetty 1.2.2024.

Pöytäkirja on salassa pidettävä.

HELSINGIN KAUPUNKI                                                  Pöytäkirja 3/2023-2024

KALASATAMAN PERUSKOULU

JOHTOKUNTA

Aika               Keskiviikko 27.3.2024 klo 16.15-17.07

Paikka            Kalasataman peruskoulu, Gosari (neuvottelutila)

Osallistujat:

Leevi Mentula, puheenjohtaja

Laura Halenius, varapuheenjohtaja, poissa, varajäsen ei paikalla

Päivi Kerko

Osma Ahvenlampi

Milja George, poissa, varajäsen Tero Vuorinen paikalla

Roosa Riihimäki, poissa, varajäsen Niklas Salasmaa ei paikalla

Antti Kariola

Abdul Al Salkini, ei paikalla, varajäsen ei paikalla

Mariela Alvarez Kiviranta

Kati Pennanen, esittelijä ja sihteeri

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.16.

Kokouksen todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Kariola ja Osma Ahvenlampi.

Esityslista hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä leirikouluun liittyen.

 

Kokous 3/2023-2024

Kalasataman peruskoulun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

Kalasataman peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Esittelijän perustelut:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 §275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2023 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 ja 14.2.2024 palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, joiden pohjalta perusopetusjohtaja päätti 29.2.2024 kehyksen talousarviovuodeksi 2024 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Kalasataman peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 5 419 288,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon (555 oppilasta), kevään 2024 osalta on 536 oppilasta ja syksyn ennusteen 2024 osalta 574 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,955 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Järjestyssääntöjen päivitys kaupungin ohjeen mukaan oppilaiden omien mobiililaitteiden käyttöön liittyen.

Rehtorin esitys: koulun järjestyssäännöt päivitetään koulun toimintasuunnitelmaan (kohta 4.1.3.) Järjestyssäännöt kohdan 4: OPPITUNNIT 4.3. osalta toimialan liitteen mukaiseksi.

Johtokunta päätti, että järjestyssääntöjä päivitetään lukuvuoden 2024-2025 alussa toimintasuunnitelmaan esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Järjestyssääntöihin lisätään seuraava täydentävä teksti kohtaan 4.1.3.-kohta 4: OPPITUNNIT 4.3:

 • Puhelimet ja muut mobiililaitteet pidetään opetuksen aikana häiriöttömässä tilassa (äänet, värinä pois päältä) poissa näkyvistä esimerkiksi repussa, turvalokerossa tai omassa kaapissa. Tämä koskee myös retkiä ja opintokäyntejä.
 • Mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla ja muissa opetustilanteissa on sallittua ainoastaan opettajien luvalla ja opettajan ohjeistuksen mukaisesti.
 • Mobiililaitteiden käyttöön voidaan puuttua välitunneilla, jos laitetta käytetään kiusaamis- ja häiritsemistarkoituksessa.
 • Toisen henkilön kuvaaminen on sallittua vain tämän suostumuksella. Toisen ihmisen kuvia, videoita tai hänen laatimiaan viestejä (tekstiviestit, sähköpostiviestit, Wilma-viestit tai muut yksityiset viestit) ei saa jakaa eikä julkaista ilman tämän suostumusta minkään kanavan kautta.
 • Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta matkapuhelin, tietokone tai mobiililaite, mikäli laitteen käyttö häiritsee opetusta ja/tai muiden oppimista.

Johtokunta käsitteli huoltajien Pia Broumand ja Miia Sheikh kirjelmän, jossa esitettiin sukkakoulu-periaatteesta/kengättömyydestä luopumista. Perusteena kirjelmässä olivat kenkävarkaudet, joiden ehkäisyä heikentää kenkien säilyttäminen koulun kenkäeteisissä avoimissa hyllyissä. Kirjelmän perusteena oli oppilaan kenkien katoaminen.

Johtokunta keskusteli asiasta. Todettiin, että koulu on suunniteltu kengättömyyden lähtökohdista ja tähän liittyy tilasuunnittelua, pintamateriaalien käyttöä (tekstiililattioita ja huonekaluja) sekä siivouspalvelun mitoitus. Koululla tai johtokunnalla ei ole yksinomaista toimivaltaa muuttaa koulun toimintakonseptia, joka on suunniteltu arkkitehtien, toimialan sekä käyttäjien toimesta.

Lisäksi johtokunta keskusteli kenkävarkauksien määrästä; rikosilmoituksia on kuluneena lukuvuonna tehty kenkävarkauksista 2 kpl ja molemmissa tapauksissa kengät ovat palautuneet käyttäjilleen koulun ja virkavallan toimesta. Myös rikotuista kengistä on maksettu vahingonkorvauksia tekijöiden toimesta vahingonkorvauslain mukaisesti, näitä tapauksia on kaksi.

Koulu ei korvaa oppilaan irtainta omaisuutta mikäli se ei ole vaurioitunut opetustilanteessa. Tästä on tiedotettu huoltajia ja oppilaita ja kehotettu huolellisuuteen omien tavaroiden säilyttämisessä.

Oppilailla on käytössä lukittavat kaapit, joihin omat tavarat laitetaan, myös kengät voi laittaa kaappiin. Lisäksi koulussa on koodattavia turvalokeroita arvokkaiden esineiden säilyttämiseen koulupäivän aikana (esim. matkapuhelin, rahapussi, avaimet). Koulun oppilaalle luovuttama tietokone tulee myös säilyttää kaapissa huolellisesti.

Koulu kiinnittää huomiota turvallisuuteen ja selvittää aina parhaan kykynsä mukaan ongelmatilanteita ja tarvittaessa yhteistyössä ennalta estävän poliisin kanssa.

 

 

 

Johtokunta päätti hyväksyä tuntijakotarkennuksen ja muutosasia viedään suomenkielisen jaoston käsiteltäväksi rehtorin toimesta.

Apulaisrehtori Kaisa Mourujärven esitys Kalasataman peruskoulun tuntijaon tarkennuksista:

Kalasataman peruskoulun tuntijaossa on 2,5 vuosiviikkotuntia fysiikkaa ja kemiaa 7. ja 8. vuosiluokalla. Tähän haluttaisiin tarkennus niin, että jako kahden oppiaineen välillä olisi 1vvt + 1,5vvt. Tällä hetkellä jako menee tasan 1,25vvt/oppiaine. Muutos jakoon nähdään tärkeänä koulutyön paremman rytmittämisen vuoksi sekä selkiyttämään oppilaille eri oppituntien ja oppiaineiden määriä. Yläkoulun osalta olemme ottaneet lukujärjestyksissäkin käyttöön 2. jakso järjestelmän, jolloin koko kouluvuoden ajan koulupäivien aloitus- ja lopetusajat pysyvät samoina, mutta oppituntien sijoittelu lukujärjestyksessä saattaa vaihdella.  Näin myös saadaan fysiikan ja kemian osalta suoritettua toinen oppiaine syksyllä ja toinen keväällä, joka vähentää oppilailta koulutyön kuormittavuutta, kun ei ole samaan aikaan yhtä monta opiskeltavaa ainetta. Tuntijaossa oppiaineilla on yhteinen tuntimäärä, mutta ne arvioidaan erillisinä aineina. Tarkennuksesta ei tule muutoksia luokka-asteen kokonaistuntimäärään eikä oppiaineen kokonaistunti määrään.

Tarkennuksella haetaan samaa kuin tällä hetkellä tuntijaossa on 5. luokan kohdalla koskien historiaa ja yhteiskuntaoppia, niiden yhteinen tuntimäärä on 3vvt, joka on jaettu tarkennuksella historia 2vvt ja yhteiskuntaoppi 1vvt.

Tämän lisäksi viralliseen tuntijakoon on päivitetty eri kielten oppimäärien tuntimäärät, joita ei tällä hetkellä verkossa julkaistussa tuntijaossa ole merkattuina. Kyseinen tuntijako on vuodelta 2019.

Korostamme asiaa, että minkään oppiaineen tuntimäärät eivät muutu, vaan oppiaineen jakautuminen eri vuosiluokille tarkentuu. Myöskään oppilaan lukuvuoden kokonaistuntimäärä ei muutu.

Lisätty kohta esityslistalle: ydinryhmät 6a ja 6b tekevät leirikoulun Kisakallioon Lohjalle 22.-24.5.2024. eikä huhtikuussa kuten toimintasuunnitelmassa on mainittu.

Johtokunta päätti hyväksyä leirikoulun aikataulumuutoksen toimintasuunnitelmaan.

10§

Seuraava kokous järjestetään kesäkuussa, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin. Aiheena toimintakertomuksen hyväksyminen ja mahdolliset muut asiat.

 

 

11§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.07.

Liitteet:

 1. Koulun käyttösuunnitelma 2024
 2. Käyttösuunnitelman toteutuminen 2023
 3. Johtokuntaraportti 2024
 4. Oppijoiden omien mobiililaitteiden käyttö
 5. Huoltajan viesti käsiteltäväksi koulun johtokunnalle
 6. Tuntijakomuutosesitys

Kati Pennanen

esittelijä, sihteeri

Antti Kariola                                                                     Osma Ahvenlampi

pöytäkirjan tarkastaja                                                       Pöytäkirjan tarkastaja

HELSINGIN KAUPUNKI                                                  Pöytäkirja nro 4/2023-2024

KALASATAMAN PERUSKOULU

JOHTOKUNTA

Aika               Keskiviikko 5.6.2023 klo 16.30-17.15

Paikka            Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1, Gosari neuvottelutila 2.krs

Osallistujat:

Leevi Mentula, puheenjohtaja

Laura Halenius

Päivi Kerko

Osma Ahvenlampi

Milja George poissa, paikalla varajäsen Tero Vuorinen

Antti Kariola poissa, paikalla varajäsen Anna Okkonen

Abdul al Salkini, poissa, ei varajäsentä paikalla

Mariela Alvarez

Roosa Riihimäki poissa, paikalla varajäsen Niklas Salasmaa

Kati Pennanen, esittelijä, sihteeri

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Halenius ja Osma Ahvenlampi.

Esityslistan hyväksyttiin ilman muutoksia.

 

Kalasataman peruskoulun lukuvuoden 2023-2024 toimintakertomuksen hyväksyminen:

Kalasataman peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä lukuvuoden toimintakertomuksen.

Rehtorin kertoi ajankohtaiset asiat koululta lyhyesti.

Seuraava kokous järjestetään syyskuussa 2024, aiheena lukuvuoden 2024-2025 toimintasuunnitelma ja muut mahdollisesti ajankohtaiset asiat.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

Liite:

 1. Toimintakertomus

Kati Pennanen

esittelijä, sihteeri

Laura Halenius                                                                 Osma Ahvenlampi

pöytäkirjan tarkastaja                                                       Pöytäkirjan tarkastaja

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta Facebookissa sekä Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Kalasataman peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kalasataman peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Polariksenkatu 1, 00540 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)