Nå en högre nivå

Helsingfors stads gymnasier och Stadin AO erbjuder dig mångsidiga studiemöjligheter efter grundskolan. Ansök till andra stadiet i vårens gemensamma ansökan 20.2–19.3.2024 på adressen studieinfo.fi. 

Gå till studieinfo.fi(Länk leder till extern tjänst)

Nuori nousee rullaportailla.

På andra stadiet väljer du din egen väg

Grundskolan närmar sig sitt slut och det är dags att gå vidare i studierna och livet. Är du intresserad av gymnasiet eller yrkesutbildningen? Du kan också söka till utbildning som handleder för examensutbildning, som förbättrar dina studiefärdigheter på andra stadiet, Hux-utbildningen.


Du bestämmer vilken bransch eller läroanstalt du söker till. Det är bra att fundera över vilka styrkor du har och vilka är dina önskemål för framtiden. Det lönar sig att diskutera de olika alternativen med vänner, studiehandledaren och andra närstående. Besök läroanstalternas webbsidor, sociala medier och öppet hus-dagar. Fundera också över vilka tankar praoperioderna eller sommarjobben har väckt om din framtid.  


I den gemensamma ansökan till andra stadiet kan du söka till högst sju läroanstalter. Kom ihåg att sätta det mest intressanta alternativet på första plats – du kan få extra poäng för prioriteringen i ansökningsprocessen. Lycka till i den gemensamma ansökan! 

 

Nuoret oppilaitoksessa
Bild: Maija Astikainen

Andra stadiet är fullt med möjligheter

Opiskelija silittää kangasta.
Bild: Jefunne Gimpel

I gymnasiet ska man inte bara plugga och yrkesutbildningen sker inte endast på byggarbetsplatsen. Gymnasiet och yrkesutbildningen skiljer sig inte så mycket från varandra, som många tror. I båda satsar man på både allmänbildningen och praktiska kunskaper – bara betoningen varierar.     


Utöver gymnasiet och yrkesutbildningen kan du också välja utbildningen som handleder för examensutbildning, det vill säga Hux-utbildningen. I Hux-utbildningen kan du precisera dina studieplaner, höja dina vitsord och studera delar av gymnasie- och yrkesutbildningen. 

 

Bild: Jefunne Gimpel, Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan aineistopankki.

Yrkesutbildning

Inom yrkesutbildningen studerar du yrkeskunnande inom en viss bransch. Det finns gott om branscher inom yrkesutbildningen, till exempel från Stadin AO kan du utexamineras till över 50 yrken! Till yrkesstudierna kan du anknyta entreprenörskapsstudier, internationella utbytesstudier och yrkesinriktad tävlingsverksamhet. Efter yrkesutbildningen kan du söka till yrkeshögskolor och universitet.  I Helsingfors erbjuder det privata yrkesinstitutet Prakticum yrkesutbildning på svenska.


På yrkesgymnasiet kan du studera enstaka gymnasieämnen eller avlägga studentexamen vid sidan om yrkesstudierna.   

Bekanta dig med Prakticums kursutbud(Länk leder till extern tjänst)

Bekanta dig med Stadin AO:s kursutbud (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Bild: Maija Astikainen

Gymnasieutbildning

I gymnasiet stärker du din allmänbildning och dina studiefärdigheter samt skapar en stadig grund för högskolestudierna. Gymnasieutbildningen avslutas med studentskrivningarna och studentfesten. I Helsingfors stads gymnasier får du bekanta dig med högskolestudierna, arbetslivet och entreprenörskapet redan under studierna. Helsingfors stads gymnasier har olika inriktningar och linjer där du får fördjupa ditt kunnande enligt ditt intresse.  
 
Bekanta dig med Helsingfors stads gymnasier