”Jag var nervös inför övergången till andra stadiet – alldeles i onödan!”

Övergången till andra stadiet är ofta ett av de första stora valen som ungdomarna gör helt själva. Så stora beslut behöver man inte fatta tidigare under grundskolan.
Studerandena Erkki Madisson från Stadin AO och Miina Romppanen från gymnasiet Kallion lukio har varit nöjda med starten på sina studier. Bild: Jussi Helttunen
Studerandena Erkki Madisson från Stadin AO och Miina Romppanen från gymnasiet Kallion lukio har varit nöjda med starten på sina studier. Bild: Jussi Helttunen

– Övergången till andra stadiet är laddad med mycket förväntningar, säger kurator Sanna Kattelus-Mäkisalo.

En del av dem som ska vidare till andra stadiet kan ha besökt den kommande läroanstalten före den gemensamma ansökan, och då ha skapat sig en föreställning om den.

Det är vanligt att förväntningarna är höga och samtidigt kan man vara nervös för huruvida man har valt rätt.

Man kanske går och grubblar över hur väl man kommer att passa in bland de andra studerandena. Delar vi samma värderingar? Är de andra intresserade av samma saker som jag?

Huruvida man passar in i gruppen är i början av hösten ofta en större fråga än huruvida man valde rätt studieområde.

– Jag uppmuntrar till att ha en öppen inställning gentemot alla slags människor. Även om man inte delar samma intressen, kan man ändå ha en bra dialog, säger Kattelus-Mäkisalo.

Redan att man börjar studera vid samma läroanstalt förenar de studerande. Det är en bra grund som kan bidra till att hitta nya, gemensamma intressen.

– Det räcker med att ha ett öppet sinne.

Kom ihåg medkänsla!

I början av andra stadiet kan de studerande också känna sig stressade över osäkerheten kring de kommande studierna: är läroämnena svåra, klarar jag mig lika bra som de andra, orkar jag?

Kattelus-Mäkisalo uppmanar till att visa sig själv medkänsla och komma ihåg att allt är nytt även för alla andra som precis har inlett studierna. Människor tillägnar sig saker i olika takt och anpassar sig till nya miljöer på olika sätt. Alla behöver tid, och det måste man acceptera.

Vid övergången till gymnasiet kan man känna nervositet inför minsta lilla. En del av gymnasisterna oroar sig i förväg till exempel för de första provveckorna, eftersom strukturen inte är bekant för dem från grundskolan.

– Jag har flera gånger hört de unga sucka över hur de varit nervösa inför provveckorna alldeles i onödan. De har varit nöjda med att ha kunnat koncentrera sig bara på att förbereda sig på proven under provveckan, när den övriga skolgången är pausad.

Kattelus-Mäkisalo önskar att ungdomarna som går vidare till andra stadiet inte skulle lägga onödigt mycket vikt vid hörsägner eller anonyma människors inlägg på sociala medier, eftersom de kan skapa alldeles onödig stress.

”Jag var i förväg nervös inför studierna vid Stadion AO”

Erkki Madisson har sedan i höstas studerat vid Stadin AO på Sturegatan. Han ska ta grundexamen i informations- och kommunikationsteknik och bli datanätsinstallatör.

Han har ända sedan lågstadiet varit intresserad av datorernas värld och ville under den gemensamma ansökan hitta en plats inom så rätt bransch som möjligt.

– Jag är glad att jag kom in här, konstaterar han nu efter sin korta erfarenhet.

Han är glad över att en äldre elev hade hjälpt honom att bekanta sig med nätverksinstallation under högstadiet. Samma elev hjälpte Madisson också att komma in i programmering.

Madisson säger att han ska låta det goda gå vidare och hjälpa andra som behöver en tutor.

Även om han kände till branschen väl, var han ändå i förväg nervös inför studierna vid Stadin AO.

– Studierna här har dock varit fantastiska. Det har varit lätt för mig att anpassa mig till ett nytt sätt att studera och jag fick väldigt fort två goda vänner.

Madisson och hans nya vänner har sedan tidigare olika slags kunskaper och erfarenheter av datorernas värld, och kan därmed dela med sig av sina kunskaper till varandra.

Studierna har åtminstone den första tiden inte varit för tuffa, utan det har gått bra att klara av uppgifterna. Madisson har bestämt sig för att nu koncentrera sig på studierna och se till att sköta dem väl fram till examen.

Erkki Madisson påbörjade sina studier i informations- och kommunikationsteknik på hösten vid Stadin AO. Bild: Jussi Helttunen
Erkki Madisson påbörjade sina studier i informations- och kommunikationsteknik på hösten vid Stadin AO. Bild: Jussi Helttunen

”Ingen lämnas ensam”

Miina Romppanen började på gymnasiet Kallion lukio i höstas och har en stor livsförändring bakom sig. Förutom att ha gått från grundskolan till andra stadiet flyttade hon också från Joensuu till Helsingfors.

– I grundskolan ville jag inte tänka på studierna på andra stadiet. Hela ämnet gav mig ångest, säger hon.

När den gemensamma ansökan kom närmare, tänkte hon först söka till gymnasiet Tulliportin normaalikoulun lukio i Joensuu. Planerna ändrades dock när hon hörde att Kallion lukio har en inriktning mot uttrycksförmåga.

I Romppanens hobbyer ingår teater och tipset kom från hennes teaterregissör.

Flytten till Helsingfors och starten på det nya gymnasiet blev lättare tack vare en bekant från grundskolan som fattade samma beslut. Alldeles i början av hösten bodde de i samma hyresbostad, nu i intilliggande rum i en studentkorridor.

Romppanen har fått nya kompisar under hösten. På gymnasiet har det enligt henne varit väldigt lätt att bekanta sig med de andra studerandena som går samma kurser.

– Jag gjorde ett jättebra val. Studierna har varit meningsfulla och mycket roligare än i grundskolan. Inte ens de dagar som slutar först klockan fyra på eftermiddagen känns hemska längre.

Hon berömmer atmosfären på sitt gymnasium. Det är lätt att komma överens med alla och gruppandan började formas redan i början av hösten.

Hon vill trösta de elever som i grundskolan grubblar över den gemensamma ansökan genom att säga att ansökan i slutändan inte är en så stor grej. Man klarar av det.

– Det lönar sig ändå att komma ihåg att man själv måste ta mer ansvar för studierna efter grundskolan. Men inte heller det behöver man vara rädd för det, eftersom lärarna hjälper till och ger handledning. Ingen lämnas helt ensam.

Miina Romppanen påbörjade sina studier i gymnasiet Kallion lukio på hösten och flyttade samtidigt till en ny stad. Bild: Jussi Helttunen
Miina Romppanen påbörjade sina studier i gymnasiet Kallion lukio på hösten och flyttade samtidigt till en ny stad. Bild: Jussi Helttunen

Text: Kirsi Riipinen
Bilder: Jussi Helttunen