Rastis förskola

Kontaktuppgifter
Daghemsföreståndare Alexandra Åkermarck tel. +358 931046858 e-post: alexandra.akermarck@hel.fi

Viceföreståndare Tove Lehtipuu tel. +358 406211930 e-post: tove.lehtipuu@hel.fi

Förskolan finns i samma byggnad som Rastis daghem och Nordsjö grundskola samt ligger behändigt till vid goda kollektivförbindelser. Förskolan består av tre grupper; en ettårig förskolegrupp och två tvååriga förskolegrupper. Förskolan använder samma gård som skolan samt delar utrymmen med daghemmet och skolan för att stärka gemenskapen bland barnen, skoleleverna och pedagogerna. Vi strävar efter att bygga upp en trygg lärandemiljö där barnen känner sig viktiga, välkomna och delaktiga i deras vardag. Rastis förskola bildar en gemensam småbarnspedagogisk enhet tillsammans med Rastis daghem, Strandbodens daghem, Landbo daghem och förskola.

Välkommen till Rastis förskola!

Kontaktuppgifter

Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 98310, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Alexandra Åkermarck
+358 9 310 46858
alexandra.akermarck@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Tove Lehtipuu
+358 9 310 27955
tove.lehtipuu@hel.fi

Plats

Fjärdstråket 6, 00980 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)