Sesam förskola

Kontaktuppgifter

Parisgatan 4, 00560 Helsingfors
svenska
PB 56310, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Mia Julin-Lumio
+358 9 310 44813
mia.julin-lumio@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Nora Romantschuk
+358 9 310 22444
nora.romantschuk@hel.fi

Plats

Parisgatan 4, 00560 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)