Månsas förskola

Månsas förskola är beläget i samma skolhus med Månsas lågstadieskola. Vi har fina, stora utrymmen med en egen liten gård utanför. Vi delar vår vardag med så väl svensk- och finskspråkiga och multikulturella elever. Vi utnyttjar dessutom olika verksamhetsplatser i vår närmiljö så som lekparken, skogen och bollhallen. Vårt arbetsteam består av en administrativ föreståndare, 2 lärare inom småbarnspedagogik och 1 barnskötare inom småbarnspedagogik. Månsas förskola fungerar administrativt under daghemmet Humlan. Daghemsföreståndare Mia Julin-Lumio; tel nr 0931044813, epost mia.julin-lumio@hel.fi. Vice föreståndare Jasmine Stubbe; tel nr 0931020527, epost jasmine.stubbe@hel.fi.

Kontaktuppgifter

Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 3036, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Mia Julin-Lumio
+358 9 310 44813
mia.julin-lumio@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Jasmine Stubbe
+358 9 310 20527
jasmine.stubbe@hel.fi

Plats

Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)