Hoppa till innehållet

Specialiseringslinjen i idrott

Idrottsgymnasium

Brändö har en nationell specialiseringsuppgift som idrottsgymnasium. I Finland finns femton nationella idrottsgymnasier. I södra Finland är Brändö det enda svenska idrottsgymnasiet.

Brändö idrottsgymnasiums idrottslinje erbjuder flexibla studie- och träningsarrangemang för idrottare som strävar efter den nationella och internationella toppen. I idrottsgymnasiet kan du kombinera gymnasiestudierna med en mer målmedveten satsning på din idrottsgren och träningar. Det innebär t.ex. att 16 obligatoriska studier kan ersättas av träningskurser.

Träningstid finns reserverat mellan tre till åtta gånger i veckan. De flexibla studiearrangemangen möjliggör individuella lösningar för olika idrottsgrenars behov. Huvudsakligen tränar idrottarna under förmiddagen. Detta möjliggör en bra återhämtning inför eftermiddagsträningarna. Beroende på idrottsgren sker träningarna på olika idrottsanläggningar i huvudstadsregionen.

Genom vårt nära och aktiva samarbete med Mäkelänrinteen lukio kan Brändö förutom träningar även erbjuda sakkunnig expertis inom bl.a. näringslära, fysioterapi och psykisk träning.

Träningskursers antal

Varje studerande på idrottslinjen får 2 sp (38 timmar) per period för sin träning under skoltid. Totala antalet träningskurser är minst 24 sp med en treårig studieplan och minst 34 sp med fyraårig studieplan. Under kursavslutningsveckan hålls inga träningar och under studentskrivningsperioden kan studerande välja bort träningarna ifall studieplanen tillåter.

I idrottslinjens läroplan ingår en kurs i träningslära. Kursen rekommenderas för de idrottslinjestuderanden under det andra studieåret. Det finns även möjlighet att delta i kurser i näringslära och psykisk träning.

Samarbeten

Vi samarbetar intensivt och mångsidigt med Mäkelänrinteen lukio. På svenskspråkiga sidan samarbetar vi med yrkesinstitutet Prakticum och yrkeshögskolan Arcada.

Andra viktiga samarbetsparter är Finlands Olympiska kommitté, huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA och andra idrottsgymnasier och idrottsyrkesskolor, idrottarnas egna tränare, klubbarnas och föreningarnas tränare samt alla träningsansvariga i ungdomslandslagen och grenförbunden.
5 frågor om idrottslinjen på Brändö gymnasium

 

Ansökan till specialiseringslinjen i idrott

Till idrottslinjen söker du med totalpoäng (max 20), som består av följande:

 • Medeltalet i läsämnen + vitsordet i gymnastik: 4-10 poäng
 • Idrottspoäng från grenförbundet, idrottsföreningens utlåtande eller uppgifter av den sökande. Faktorer som tas i beaktande kan vara idrottsliga prestationer, idrottsliga målsättningar och motivation: 1-5 poäng
 • Skolans poäng: Brändö gymnasium ger sina poäng baserat på vilka träningsmöjligheter skolan kan erbjuda (tillsammans med vår största samarbetsskola Mäkelänrinteen lukio) eller någon annan betydelsefull orsak: 1-5 poäng  

Utgångspunkten med skolans poäng är att stöda grenförbundens poängsättning för att försäkra sig över att de bästa idrottarna kommer in. I skolans poängsättning kan följande faktorer beaktas:

 • Tyngdpunktsgrenar och andra grenar gemensamt med Mäkelänrinteen lukio
 • Idrottsgrenars träningsförhållanden och –möjligheter 
 • Sökandes gymnasielämplighet: kommunens bestämmelser om gymnasiernas medeltal i läsämnen (Helsingfors 7,00) och förutsättningar för gymnasiestudier
 • Sökandes idrottsliga potential och mångsidighet
 • Andra betydelsefulla faktorer (exempelvis ledarerfarenhet)

I ansökningsskedet meddelas läsämnenas medeltal (+vitsordet i gymnastik) från åk 9:ans mellanbetyg eller det senaste periodbetyget. Bifoga en kopia på det senaste periodbetyget från åk 9. Det slutliga medeltalet baseras endast på vitsorden från vårens avgångsbetyg. Blanketterna skickas till Brändö gymnasium PB 57301 00099 Helsingfors stad, inom ansökningstiden dvs senast 23.3 kl 15.00. 

Hur du söker till Brändö gymnasiums idrottslinje

 • Fyll i din ansökan på Studieinfo 23.2-23.3.2021
  • Välj gärna idrottslinjen som ditt första alternativ och den allmänna linjen som alternativ två. Bifoga en kopia på din ansökan till oss.
 • Brändös valkort valkort
  • Fylls i av alla förstahandssökanden
 • Bifoga en kopia på det senaste periodbetyget från åk 9.
 • Ansökningsblankett till idrottslinjen : Blanketten innehåller både uppgifter om idrottaren och en sida för utlåtanden av idrottaren.
 • Friidrottare skall också fylla i SUL blanketten.

OBS! Alla dessa blanketter skall du skicka till Brändö gymnasium PB 57301 00099 Helsingfors stad, inom ansökningstiden dvs senast 23.3 kl 15.00.

Intervjuer för sökande ordnas via google meet.  Anmälning via formuläret 23.2-23.3.2021.

Idrottskoordinator

Patrick Ikäheimonen
tfn 040 334 1693
patrick.ikaheimonen(at)edu.hel.fi19.11.2020 15:15