Hoppa till huvudinnehåll

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik erbjuds i kommunala och privata daghem, i familjedagvård eller i klubbverksamhet vid kommunala daghem och i lekparker (enbart på finska). Ansökan om vårdplats senast fyra månader innan man behöver den.

Småbarnspedagogik erbjuds i kommunala och privata daghem, i familjedagvård eller i klubbverksamhet vid kommunala daghem och i lekparker (enbart på finska). Ansökan om vårdplats senast fyra månader innan man behöver den.

Fustrans- och utbildningssektorn ansvarar för den finsk- och svenskspråkiga småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik i e-tjänsten Asti

Vårdnadshavare kan ansöka om plats till sitt barn inom Helsingfors stads småbarnspedagogik och förskoleundervisning i e-tjänsten Asti.

Ansökan om plats till klubbverksamhet sker via ärendemappen i e-tjänsterna.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

I ansökningsformuläret finns instruktioner om hur du ska fylla i formuläret. Uppgifter som saknas eller är felaktiga visas i röd text på den sida där informationen fattas.  

Du kan gå vidare i ansökningsprocessen när alla fält i formuläret är ifyllda. Ansökan kan sparas som utkast och utkastet går att redigera senare. Utkastet försvinner när ansökan skickas in. Efter att ansökan skickas in kan den redigeras tills den är låst, tre månader innan behovet börjar och snabbare i en brådskande situation. 

Den inskickade ansökan sparas automatiskt i e-tjänsten Asti. Du får en avisering när ansökan kommit fram. Den sökande kan följa med ansökningens status i Asti. Status för en inskickad ansökan som väntar på behandling är Skickad. Ansökan kan redigeras tills den är låst. När behandlingen av ansökan börjar ändras status till I behandling.  

Beslut om ansökan om småbarnspedagogik fattas från och med det datum man önskar att småbarnspedagogiken ska inledas och i mån av möjlighet enligt familjens önskemål. 

Barnets vårdnadshavare kan se beslutet om en plats inom småbarnspedagogiken i Asti.

Du kan radera ansökan innan beslutet har fattats. Status för en raderad ansökan är Annullerad. Då finns ansökan inte längre i systemet.  

Under behandlingstiden kan du meddela om ändringar i ansökan genom att ringa till servicehandledningen.

Handläggningstid

Behandlingstiden för ansökan är högst fyra mån, om du inte själv har meddelat ett senare startdatum för småbarnspedagogiken. Behandlingen av ansökan börjar ungefär tre månader före önskat startdatum.

Avgifter

Notera ärendemappen för kundavgiftsbeslutet.

Avgiftsbeslut skickas till en annan ärendemapp i Helsingfors stads e-tjänster på adressen asiointi.hel.fi till den vårdnadshavare som har lämnat in ansökan. Kundavgiftsbeslutet och beslutet om småbarnspedagogik skickas alltså till olika e-tjänster.   

Giltighetstid

Ansökan är i kraft ett år efter det att den skickats in.

Ytterligare upplysningar

Ansökan om småbarnspedagogik kan göras tidigast ett år före det önskade startdatumet. 

Också personer som bor utanför Helsingfors kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogik. För att få en plats i småbarnpedagogiken måste familjen ändå bo i Helsingfors när barnet inleder småbarnspedagogiken. 

Länkar för ytterligare upplysningar

Stäng
Elektronisk tjänst

Ansökan om småbarnpedagogik

Kräver identifiering

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag